Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 16.02.2018 (ISBnews) - Avallon MBO II B.V. oraz Nobium s.á.r.l. złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek ws. przejęcia kontroli nad spółką QOS Energie Polska , podał Urząd.

Wniosek wpłynął 15 lutego, sprawa jest w toku.

"Przedmiotem zgłoszenia jest zamiar koncentracji polegającej na przejęciu przez Avallon MBO II B.V. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia) oraz Nobium s.á.r.l. z siedzibą w Luksemburgu (Luksemburg) kontroli kapitałowej nad spółką EQOS Energie Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, poprzez nabycie 100% akcji w kapitale zakładowym tej spółki za pośrednictwem spółki celowej" - czytamy w komunikacie.

Według regulatora przeprowadzenie zamierzonej koncentracji ma nastąpić w dwóch etapach:

1. w ramach pierwszego etapu, Avallon MBO II B.V. oraz Nobium s.á.r.l. zamierzają doprowadzić do utworzenia docelowej struktury własnościowej spółki celowej, tj. struktury, w której Avallon MBO II B.V. będzie posiadał pakiet udziałów spółki celowej stanowiący 50% jej kapitału zakładowego oraz NOBIUM s.á.r.l. będzie posiadał pakiet udziałów spółki celowej stanowiący 50% jej kapitału zakładowego i w tym celu Avallon MBO II B.V. zamierza sprzedać na rzecz NOBIUM s.á.r.l. pakiet udziałów spółki celowej stanowiący 50% jej kapitału zakładowego (po ich uprzednim nabyciu od dotychczasowego jedynego wspólnika), a następnie,

2. w ramach drugiego etapu, spółka celowa przejmie kontrolę nad EQOS Energie Polska sp. z o.o. nabywając 100% udziałów w jej kapitale zakładowym.

Avallon MBO II B.V. jest spółką prawa holenderskiego realizującą inwestycje kapitałowe funduszu inwestycyjnego typu private equity Avallon MBO Fund II C.V. z siedzibą w Amsterdamie. Avallon MBO II B.V. prowadzi działalność inwestycyjną polegającą na nabywaniu lub obejmowaniu bezpośrednio lub za pośrednictwem spółek zależnych akcji/udziałów podmiotów o określonych parametrach finansowych. Avallon MBO II B.V. należy do grupy Avallon. Nobium s.á.r.l. jest spółką prawa luksemburskiego realizującą inwestycje kapitałowe funduszu inwestycyjnego Genesis Private Equity Fund III L.P. (Guernsey). Nobium prowadzi działalność inwestycyjną polegającą na nabywaniu lub obejmowaniu bezpośrednio lub za pośrednictwem spółek zależnych akcji/udziałów podmiotów o określonych parametrach finansowych. Nobium należy do Grupy Genesis. Obszar działalności spółek portfelowych należących zarówno do Grupy Avallon, jak i Grupy Genesis jest zróżnicowany, a inwestycje realizowane przez wnioskodawców nie są ukierunkowane na określoną gałąź handlu lub przemysłu.

EQOS Energie Polska działa na trzech rynkach rynku technicznych usług budowlanych, rynku usług związanych z liniami energetycznymi i podstacjami oraz rynku usług związanych z Inteligentnymi Systemami Transportowymi (ITS). EQOS Energie Polska nie posiada spółek zależnych, jak również nie sprawuje wspólnej kontroli nad innym przedsiębiorcą.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.