Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Akcjonariusze Fortuna Entertainment Group zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o wycofaniu akcji spółki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i Praskiej Giełdy Papierów Wartościowych, podała spółka.

Śnieżka przyjęła ofertę objęcia w drodze subskrypcji prywatnej całości akcji serii E (tj. 2,5 mln akcji) Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów (RFFiL), uprzywilejowanych co do prawa głosu, o wartości nominalnej 1 zł każda, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, poinformowała spółka.

Sygnity miało 9,4 mln zł skonsolidowanej EBITDA przy 96,6 mln zł przychodów netto ze sprzedaży w I kwartale roku obrotowego 2017/2018 (zakończonym 31 grudnia 2017 r.), podała spółka, powołując się na zaktualizowane, wstępne dane.

Stalprodukt otrzymał zgodę urzędu antymonopolowego w Turcji na przejęcie GO Steel Frydek Mistek, poinformowała spółka. Tym samym spełniony został warunek zawieszający wejście w życie umowy, dodano.

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił oba wnioski wierzycieli Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) w Warszawie oraz Olesińscy i Wspólnicy s.k. w Warszawie o ogłoszenie upadłości Hawe, podała spółka.

Best wydłużył zapisy w ramach emisji obligacji do 27 lutego br., poinformowała spółka. Pierwotnie przyjmowanie zapisów miało zakończyć się 16 lutego.

Rada nadzorcza Lubelskiego Węgla Bogdanka odwołała Krzysztofa Szlagę z funkcji prezesa i powierzyła pełnienie obowiązków prezesa Sławomirowi Karlikowskiemu, podała spółka.

CI Games szacuje skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży na ok. 100,5 mln zł, podała spółka. Poziom sprzedaży gry "Sniper Ghost Warrior 3" (SGW3) przekroczył 1 mln sztuk.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego wydał decyzję o dokonaniu rejestracji umowy o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej Agora (PGK), w skład której wejdą: Agora oraz spółki zależne: Grupa Radiowa Agory, Agora TC, Trader.com (Polska), Helios, AMS, Yieldbird oraz Plan A, poinformowała spółka.

Stalexport Autostrady odnotował 153,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 159,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka,, prezentując wstępne dane.

Getback planuje pozyskać do 15 mln zł w ramach emisji szóstej serii obligacji (seria PP6), z programu publicznej emisji obligacji, poinformowała spółka. Zapisy rozpoczną się 19 lutego i potrwają do 28 lutego br.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) chce rozszerzyć grupę odbiorców gazu skroplonego (LNG) o małe jednostki dzięki zastosowaniu mobilnego stanowisko do odmierzania skroplonego gazu ziemnego, poinformował wiceprezes Łukasz Kroplewski. Spółka szacuje, że rynek LNG małej skali mógłby wzrosnąć ponad trzykrotnie - do co najmniej 200 tys. ton/rok w ciągu 10 lat.

Deutsche Bank sprzedał łącznie ok. 1,2 mln akcji Banku Zachodniego WBK, stanowiących ok. 1,2% dotychczasowego kapitału w ramach przyspieszonej księgi popytu (ABB) po cenie 380 zł za akcję, co daje łącznie wpływ brutto wysokości 456 mln zł, podał DB w komunikacie.

Sacellum - podmiot zależny od spółki Karton należącej do K-Holding - ogłosiło przymusowy wykup 40 598 akcji Gekoplastu po 15,31 zł za akcję, podał podmiot pośredniczący Trigon Dom Maklerski.

Mercor odnotował 3,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku finansowego 2017/2018 (tj. od 1 października do 31 grudnia 2017 r.) wobec 1,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w styczniu br. przez Esotiq & Henderson wyniosły ok. 10,5 mln zł i były wyższe o 2% r/r.

Selvita pozyskała od inwestorów deklaracje implikujące objęcie wszystkich oferowanych akcji serii H. Cena emisyjna została ustalona na poziomie ceny maksymalnej ? 61 zł za każdą akcję oferowaną ? co oznacza, że łączna wartość oferty brutto wyniesie 134,2 mln zł, podała spółka.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydowała o wykluczeniu z obrotu akcji spółek Fam oraz Uniwheels 20 lutego br., podała Giełda.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.