Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 23.02.2018 (ISBnews) - Sędzia - komisarz w postępowaniu sanacyjnym Cube.ITG zatwierdził złożony przez zarządcę plan restrukturyzacyjny spółki. Zakłada on pod względem strategii m.in. specjalizację w obszarach przynoszących już wcześniej dobre wyniki finansowe, bazowanie na własnych produktach i koncentrację aktywów w jednym miejscu pod względem geograficznym. W harmonogramie założono głosowanie nad układem w kwietniu 2019 r.

Projektowane w planie zyski i straty na kolejne pięć lat, w wariancie optymalnym zakładają m.in. 22,82 mln zł przychodów, 0,45 mln zł zysku operacyjnego i 0,36 mln zł zysku netto w 2018 r. W tym wariancie w 2022 r. spółka będzie miała 56,24 mln zł przychodów, 3,09 mln zł zysku operacyjnego i 2,5 mln zł zysku netto.

Wariant pesymistyczny zakłada m.in. 5,82 mln zł przychodów, 2,1 mln zł straty operacyjnej i 2,1 mln zł straty netto w 2018 r. W tym wariancie w 2022 r. spółka będzie miała 37,04 mln zł przychodów, 0,45 mln zł zysku operacyjnego i 0,37 mln zł zysku netto.

"Wobec wynikającej z powyższych prognoz zdolności spółki do generowania nadwyżki środków pieniężnych nad ponoszonymi kosztami w założonym okresie (uwzględniającej wszystkie koszty działalności, w tym koszty postępowania), należy stanowczo uznać, że dłużnik posiada zdolność bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu. Ponadto wykazano, że stosowna nadwyżka (EBIDTA) występować będzie w każdym z kolejnych pięciu lat objętych prognozami, co pozwoli na jej przeznaczenie na zaspokojenie wierzycieli w ramach zawartego układu" - czytamy w planie.

"W zakresie proponowanej strategii planowane jest wykorzystanie trudnej sytuacji na rynku (elastyczność podejścia, specjalizacja w obszarach przynoszących wcześniej dobre wyniki finansowe, bazowanie na własnych produktach, elastyczna struktura, koncentracja aktywów w jednym miejscu pod względem geograficznym) oraz zmiany organizacyjne" - czytamy także.

Główne założenia koncepcyjne strategii obejmują także ograniczenie kosztów działalności, w tym w szczególności:

- ograniczenie administracji do maksymalnie kilkunastu niezbędnych etatów,

- ograniczenie kosztów stałych poprzez likwidację drogich biur w pięciu lokalizacjach: Kraków, Poznań, Gdańsk, Warszawa, Wrocław - Długosza),

- bardzo daleko idące ograniczenie kosztów zarządu oraz minimalizacja kosztów reprezentacji (w okresie postępowania sanacyjnego praktyczna eliminacja tych kosztów),

- rozwiązanie zbędnych umów w drodze porozumień zawieranych z kontrahentami oraz odstąpienie za zgodą Sędziego ? komisarza od umów wzajemnych które nie zostały wykonane w całości lub w części przed otwarciem postępowania sanacyjnego, a wykonanie których nie leży w interesie masy sanacyjnej,

- uproszczenie systemu obiegu dokumentów i schematu akceptacji oraz decyzji,

- zamkniecie oddziału niemieckiego (Cube.ITG GmbH),

- oparcie wykonywania kontraktów w okresie postępowania sanacyjnego na współpracy z podwykonawcami (minimalizacja kosztów stałych zespołów),

- intensyfikacja kontraktów T&M wobec zaufanych podwykonawców wiodących zleceniodawców dłużnika

- odbudowanie i kontynuacja kontraktów z innymi ważnymi klientami dłużnika, podano również.

Zakładany jest następujący wstępny harmonogram działań restrukturyzacyjnych:

a) styczeń/luty 2018 r. - kontynuacja restrukturyzacji zatrudnienia oraz kosztów administracji i kosztów zarządu w celu osiągnięcia założonego poziomu kosztów zatrudniania i kosztów usług, inwentaryzacja i wycena składników przedsiębiorstwa dłużnika; sporządzenie planu restrukturyzacyjnego i spisu wierzytelności, wdrożenie zmian w zakresie struktury sprzedaży, a także w zakresie obrotów i rentowności;

b) marzec ? lipiec 2017 r. ? wdrożenie zmian w zakresie struktury sprzedaży, a także w zakresie obrotów i rentowności, intensyfikacja sprzedaży, negocjacje z wierzycielami zabezpieczonymi rzeczowo, zawieranie układów bilateralnych, zbycie zbędnych aktywów, działania w celu ściągnięcia należności dłużnika;

c) sierpień 2017 r. ? rozpoczęcie postępowań o zatwierdzenie układów częściowych na wypadek braku osiągnięcia zakładanych efektów negocjacji w celu zawarcia ugody z wierzycielami niepodlegającymi objęciu układem w postępowaniu sanacyjnym;

d) styczeń 2019 r. ? ustalenie propozycji układowych (w zależności od rezultatów osiągniętych w negocjacjach lub w postępowaniu o zatwierdzenie układów częściowych);

e) kwiecień 2019 ? zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem;

f) wrzesień 2019 r. ? rozpoczęcie spłat wierzycieli objętych spisem po zatwierdzeniu układu przyjętego przez wierzycieli.

Wśród środków restrukturyzacyjnych w zakresie zobowiązań wymieniono: 1) terminowe odroczenie spłaty zobowiązań, 2) redukcję zobowiązań, 3) rozłożenie spłaty zobowiązań na raty i 4) konwersję wierzytelności na akcje.

Ponadto "zakładane jest finansowanie działań restrukturyzacyjnych oraz bieżącej działalności Cube.ITG S.A. w restrukturyzacji z bieżących przychodów spółki oraz z należności dłużnika wykazanych w spisie inwentarza w kwotach szacunkowych składających się na sumę 12 506 006,43 zł. Ponadto planowane jest zbycie zbędnych z punktu widzenia bieżącej działalności spółki aktywów, jednak uzyskane z tego tytułu wpływy będą miały marginalne znaczenie z punktu widzenia prognozowanych wpływów dłużnika" - czytamy także.

Cube.ITG realizuje projekty integracyjne, wdrożeniowe, a także świadczy usługi związane z utrzymaniem, przejmowaniem w utrzymanie, zapewnianiem jakości i rozwojem infrastruktury IT. W 2015 roku przejęła Data Techno Park, który stanowi największe centrum przetwarzania danych w Europie Środkowej. Spółka w 2009 r. zadebiutowała na rynku NewConnect, a od 2014 r. jest notowana na głównym rynku GPW.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.