Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Getin Holding dokona korekty skonsolidowanego i jednostkowego wyniku za III kw. 2017 r. o kwotę 34,32 mln zł brutto (27,9 mln zł netto) oraz wyniku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej o kwotę 15,19 mln zł w związku z przeprowadzeniem przez Idea Bank przeglądu portfela kredytowego i dokonaniem odpisu aktualizującego na kwotę 34,32 mln zł, podał holding.

Sędzia - komisarz w postępowaniu sanacyjnym Cube.ITG zatwierdził złożony przez zarządcę plan restrukturyzacyjny spółki. Zakłada on pod względem strategii m.in. specjalizację w obszarach przynoszących już wcześniej dobre wyniki finansowe, bazowanie na własnych produktach i koncentrację aktywów w jednym miejscu pod względem geograficznym. W harmonogramie założono głosowanie nad układem w kwietniu 2019 r.

Best przydzielił 4-letnie obligacje serii T2 o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł, poinformowała spółka.

Zarząd Gino Rossi udzielił Monnari Trade wyłączności na negocjacje dotyczące zakupu 100% akcji Simple Creative Products, pod warunkiem utrzymania wyceny na poziomie nie niższym niż 46 mln zł i zgłoszenia zamiaru realizacji transakcji do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) do 30 marca br., poinformowała spółka.

CEZ Group podpisał umowę sprzedaży swoich bułgarskich aktywów ze spółką Inercom Bulgaria, podał CEZ.

Idea Bank w wyniku przeglądu portfela kredytowego przeprowadzonego według stanu na dzień 30 września 2017 r. zdecydował o dokonaniu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości bilansowych ekspozycji kredytowych oraz wynikającej z tego tytułu korekty przychodu z tytułu odsetek na łączną kwotę 34,32 mln zł, co będzie skutkowało korektą wyniku jednostkowego i skonsolidowanego za III kwartał 2017 r. o takąż kwotę brutto (27,9 mln zł netto), podał bank.

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) wzrósł o 3 pkt proc. r/r do 16% na koniec 2017 r. Na rynku NewConnect inwestorzy indywidualni w ub.r. nadal odgrywali dominującą rolę, odpowiadając za 76% obrotów (wzrost o 3 pkt proc. r/r), podała giełda.

Bank Zachodni WBK oraz Deutsche Bank Polska (DBPL) uzgodniły i podpisały plan podziału Deutsche Bank Polska, którego celem jest przejęcie wydzielonej części działalności DBPL. Złożony zostanie także wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na podział Deutsche Bank Polska. Zwrot z inwestycji szacowany jest przez BZ WBK na 15,5% (bez uwzględnienia kosztów integracji) do 2021 r., podał bank.

Zarząd Stalexportu Autostrady zdecydował o rekomendowaniu przeznaczenia na dywidendę 71,71 mln zł z zysku netto za 2017 r., tj. 0,29 zł na akcję, podała spółka.

Akcjonariusze Śląskich Kamienic zdecydują na nadzwyczajnym walnym, zwołanym na 26 marca, o wyrażeniu zgody na wprowadzenie papierów wartościowych spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, wynika z projektów uchwał. Akcjonariusze będą głosować także za nabyciem do 2 083 892 akcji własnych za maksymalnie 2,1 mln zł.

Bank Litwy zatwierdził prospekt emisyjny Novaturas, którego akcjonariusze zamierzają przeprowadzić ofertę publiczną i wprowadzić akcje na GPW w Warszawie i Nasdaq w Wilnie. Zatwierdzony dokument został notyfikowany do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz Finantsinspektsioon (tj. estońskiego organu nadzoru finansowego), podała spółka. Novaturas planuje opublikować prospekt w poniedziałek 26 lutego.

Produkcja węgla w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) wyniosła 3,47 mln ton w IV kw. 2017 r. wobec 4,15 mln ton rok wcześniej (z wyłączeniem KWK Krupiński i Ruchu Jas-Mos - odpowiednio: 3,47 mln ton wobec 3,56 mln ton), podała spółka.

Erbud zawarł z CGL VIII - spółką z Grupo Lar, umowę na budowę II etapu zespołu zabudowy mieszkaniowej 'Bliskie Bemowo' przy ul. Powstańców Śląskich w Warszawie, podała spółka. Wartość kontraktu wynosi 18,11 mln zł.

Cyfrowy Polsat ogłosił zmianę dotyczącą terminu zakończenia wezwania na akcje Netii, przesuwając termin na 9 kwietnia, poinformowała spółka. Pierwotnie zapisy miały zakończyć się 5 marca.

Na ponad rok przed otwarciem 75% powierzchni Galerii Młociny - projektu realizowanego przez EPP i Echo Investment - jest wynajęte, podała spółka.

InventionMed skoncentruje się na tworzeniu zaawansowanych symulatorów medycznych wykorzystujących technologię virtual reality (VR) oraz rozbudowie innowacyjnej na skalę światową technologii podwójnej immersji opracowanej w całości przez zespół InventionMed, wynika ze strategii rozwoju na lata 2018-2021. Wydatki inwestycyjne na rozwój projektów do 2021 r. zarząd szacuje na ok. 8 mln zł.

Spółka zależna Unibep - Unidevelopment zawarła z firmą Wiepofama w likwidacji pakiet umów dotyczących wspólnej inwestycji polegającej na realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego na nieruchomości przy ulicy Jana Henryka Dąbrowskiego w Poznaniu o powierzchni łącznej ok. 7,5 ha z potencjałem do wybudowania na nieruchomości ponad 2 tys. mieszkań, poinformowała spółka.

Zarząd BondSpot wyznaczył wtorek, 27 lutego, na dzień pierwszego notowania obligacji serii U Marvipol Development o łącznej wartości nominalnej 66 mln zł, podała spółka.

Ronson zawarł warunkowe umowy dotyczące zakupu nieruchomości w dzielnicy Ursus, gdzie będzie mógł wybudować docelowo około 1 600 mieszkań. Łączna cena sprzedaży praw do nieruchomości oraz wartość prac, których wykonanie jest niezbędne dla umożliwienia realizacji inwestycji mieszkaniowych przez spółki (a których wykonanie jest po stronie sprzedających) została ustalona na łączna kwotę 81,75 mln zł netto.

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych odnotowało 34,03 mln zł jednostkowego zysku netto w 2017 r. wobec 28,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sygnity odnotowało 5,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2017/2018 (1 października - 31 grudnia 2017 r.) wobec 1,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sieć handlowa Piotr i Paweł pozyskała inwestora finansowego w postaci funduszy zarządzanych przez TFI Capital Partners z notowanej na warszawskiej giełdzie grupy Capital Partners, poinformowały spółki. Sfinalizowana dzisiaj umowa inwestycyjna wchodzi w życie niezwłocznie, gdyż nie wymaga zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

W wyniku negocjacji prowadzonych przez Polską Grupę Energetyczną (PGE) z generalnym wykonawcą - konsorcjum Polimeksu-Mostostalu i Rafako - oraz generalnym projektantem - GE Power oszacowano, że blok nr 5 w Elektrowni Opole zostanie oddany do użytku 31 maja 2019 r. a blok nr 6 - 30 września 2019 r., podały spółki.

Unibep miał 1 637 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2017 r. wobec 1 249 mln zł rok wcześniej i ok. 26,2 mln zł zysku netto wobec 31,9 mln zł w 2016 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniesie ok. 25,4 mln zł.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem