Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

s. 13-14 i 71

Warszawa, 27.02.2018 (ISBnews) - Apator odnotował 10,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 22,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 14,77 mln zł wobec 18,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 223,64 mln zł w IV kw. 2017 r. wobec 233,67 mln zł rok wcześniej.

W całym 2017 r. spółka miała 55,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 56,05 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 894,59 mln zł w porównaniu z 841,16 mln zł rok wcześniej.

"Na poziom wyników finansowych grupy Apator w 2017 r. wpływ miało wystąpienie zdarzeń jednorazowych skutkujących bezgotówkowymi korektami. Korekty dotyczyły głównie zmian kwalifikacji i odpisu prac rozwojowych oraz aktualizacji wartości zapasów" - czytamy w raporcie.

Wpływ na obniżenie szacowanego zysku netto w stosunku do publikowanej prognozy miała przede wszystkim decyzja o sprzedaży w 2018 r. ośrodka wczasowego w Rowach (w wyniku odpisu wartości księgowej majątku przeznaczonego do sprzedaży w wysokości 2,9 mln zł), który w sprawozdaniu za IV kwartał 2017 r. został wykazany jako aktywo dostępne do sprzedaży, wskazano także.

Jednocześnie Apator odnotował wzrost przychodów ze sprzedaży. Motorem wzrostu pozostawała sprzedaż zagraniczna, której udział w sprzedaży ogółem ukształtował się na poziomie 54%.

"Najlepiej rozwijającym się segmentem w 2017 r. był segment pomiarowy, którego udział w sprzedaży ogółem wzrósł z 78% w 2016 r. do 80% rok później. Wzrost sprzedaży segmentu jest głównie wynikiem utrzymania wysokiej dynamiki przychodów w liniach opomiarowania gazu oraz wody i ciepła, przy równoczesnym obniżeniu sprzedaży, głównie eksportowej, w linii energii elektrycznej" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 51,94 mln zł wobec 77,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.