Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 27.02.2018 (ISBnews) - Bank Pekao odnotował 1 054,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 494,71 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 190,17 mln zł wobec 1 112,81 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 617,19 mln zł wobec 612,44 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 185,47 mld zł na koniec 2017 r. wobec 174,21 mld na koniec 2016 r.

W całym 2017 r. bank miał 2 475,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 279,28 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 2 088,13 mln zł wobec 2 278,38 mln zł zysku rok wcześniej.

"Pierwsze sukcesy nowej strategii i konsekwencja działania nowego Zarządu znalazły swoje odzwierciedlenie w wynikach banku za rok 2017, a przede wszystkim w dynamice czwartego kwartału. Grupa Pekao zrealizowała zysk netto w wysokości blisko 2,5 mld zł, przy zysku w czwartym kwartale na poziomie 1 054 mln zł. W bankowości detalicznej, zanotowaliśmy w 2017 rekordowy (+23,1% r/r) wzrost sprzedaży kluczowych produktów hipotecznych i pożyczek gotówkowych umacniając naszą pozycję rynkową. Ukierunkowanie banku na cross-sell i pozyskanie nowych klientów w połączeniu z wysoką dynamiką sprzedaży, pozwoliło nam odbudować dochody z tytułu prowizji, które w czwartym kwartale rosły o 6,4% kw./kw. Pomimo presji niskich stóp procentowych, uzyskaliśmy najwyższy od 4 lat wynik z tytułu odsetek na poziomie 4,5 mld zł" - napisał prezes Michał Krupiński w liście do akcjonariuszy dołączonym do raportu rocznego.

Na wysokość zysku netto grupy kapitałowej w 2017 r. miał również wpływ zysk z przeszacowania do wartości godziwej poprzednio posiadanych udziałów, związany z nabyciem pozostałych udziałów w spółkach Pioneer Pekao Investment Management S.A. oraz Dom Inwestycyjny Xelion Spółka z o.o., w wysokości 414 mln zł, wskazano także w raporcie rocznym.

W 2017 r. podatek bankowy wyniósł 522,3 mln zł i był wyższy o 72,8 mln zł, głównie ze względu na krótszy okres obowiązywania przepisów o podatku w 2016 r. (tj. od 1 lutego 2016 r.).

Prezes podkreślił, że przyspieszenie inwestycji w gospodarce w ciągu roku miało pozytywny wpływ na wyniki bankowości korporacyjnej.

"W bankowości inwestycyjnej, niezmiennie pozostajemy liderem biorąc udział w kluczowych transakcjach na rynku polskim i bankiem pierwszego wyboru dla klientów w ich ekspansji zagranicznej. Nasza pozycja w obszarze zarządzania aktywami została wzmocniona dzięki strategicznej transakcji przejęcia pakietu 51% w Pioneer Pekao IM w grudniu 2017, która pozwoli nam na poszerzenie oferty produktów inwestycyjnych i dalszy wzrost AUM, po wzroście na poziomie 9,6% w 2017 roku" - napisał dalej Krupiński.

W ciągu roku Pekao poprawił kluczowe wskaźniki finansowe naszej strategii: dochodowe (wzrost ROE r/r o 1,2 pkt proc.), kosztowe (spadek C/I o 0,9 pkt proc. w warunkach porównywalnych) zachowując konsekwencję w podejściu do ryzyka (spadek kosztów ryzyka do poziomu 44 pb), wskazał także prezes.

Wskaźnik ROE wyniósł w ub.r. 11%, zwrot z aktywów (ROA) sięgnął 1,4% (bez zmian r/r), wskaźnik C/I wyniósł 44,4%.

"Konsekwentnie utrzymujemy na wysokim poziomie wskaźniki kapitałowe jednocześnie dywersyfikując strukturę kapitałów. Nasza pierwsza w historii emisja długu podporządkowanego w wysokości 1,25 mld zł spotkała się z pozytywnym odzewem wśród inwestorów i rekordowo niskim koszcie pozyskania kapitału Tier 2 w polskim sektorze bankowym" - podsumował Krupiński.

Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł na koniec ub.r. 16,1%, zaś łączny współczynnik kapitałowy TCR sięgnął 17,1%, podał też bank.

Bank Pekao działa od ponad 85 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.