Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 27.02.2018 (ISBnews) - Ambicją Banku Pekao na 2018 rok jest dwucyfrowy wzrost zysku wsparty dalszą ekspansją dochodów odsetkowych i pozytywną dynamiką wyniku prowizyjnego, poinformował prezes Michał Krupiński.

"W 2018 roku spodziewamy się utrzymania pozytywnych tendencji w polskiej i światowej gospodarce, które powinny sprzyjać dalszej poprawie wyników sektora bankowego dzięki utrzymaniu pozytywnej dynamiki konsumpcji oraz znaczącemu przyspieszeniu inwestycji, napędzanych zarówno przez wydatki publiczne, jak i przedsiębiorstwa. Będziemy konsekwentnie realizować naszą strategię, która zakłada na 2018 ponadprzeciętną dynamikę wolumenów w sektorze detalicznym oraz sektorze MŚP. W bankowości korporacyjnej będziemy skoncentrowani na wykorzystaniu naszego potencjału cross-sell" - napisał prezes Michał Krupiński w liście do akcjonariuszy dołączonym do raportu rocznego.

"Naszą ambicją na 2018 rok jest dwucyfrowy wzrost zysku wsparty dalszą ekspansją dochodów odsetkowych i pozytywną dynamiką wyniku prowizyjnego przy zachowaniu wysokiej dyscypliny kosztowej i najwyższych standardów w obszarze zarządzania ryzykiem" - dodał prezes.

W 2017 r. bank miał 2 475,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 279,28 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 2 088,13 mln zł wobec 2 278,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Na wysokość zysku netto grupy kapitałowej w 2017 r. miał również wpływ zysk z przeszacowania do wartości godziwej poprzednio posiadanych udziałów, związany z nabyciem pozostałych udziałów w spółkach Pioneer Pekao Investment Management S.A. oraz Dom Inwestycyjny Xelion Spółka z o.o., w wysokości 414 mln zł, wskazano także w raporcie rocznym.

W 2017 r. podatek bankowy wyniósł 522,3 mln zł i był wyższy o 72,8 mln zł, głównie ze względu na krótszy okres obowiązywania przepisów o podatku w 2016 r. (tj. od 1 lutego 2016 r.).

Bank Pekao działa od ponad 85 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.