Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 01.03.2018 (ISBnews) - Netia odnotowała 6 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 2,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Skorygowany zysk operacyjny wyniósł 22,53 mln zł wobec 19,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 360,58 mln zł w IV kw. 2017 r. wobec 371,68 mln zł rok wcześniej.

W całym 2017 r. spółka miała 35,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 32,67 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 442,49 mln zł w porównaniu z 1 521,97 mln zł rok wcześniej.

"Spadek przychodów był przede wszystkim związany z niższą liczbą usług (RGU), w tym zwłaszcza usług opartych o dostęp regulowany w obszarze B2C oraz z utrzymującą się presją cenową na usługi głosowe. Ponadto Netia sukcesywnie zwiększa liczbę usług internetu szerokopasmowego świadczonych na sieciach NGA (18% rdr oraz 4% kdk), usług telewizyjnych (5% r/r i 1% k/k) oraz mobilnych usług głosowych, które wzrosły odpowiednio o 37% r/r i 7% k/k" - czytamy w raporcie.

Skorygowany zysk EBITDA w 2017 roku wyniósł 396,07 mln zł (-11% r/r) oraz 99,48 mln zł w IV kw. 2017 r. (-4% k/k). Marża skorygowanego zysku EBITDA wyniosła 27,5% w 2017 roku oraz 27,6% w IV kw. 2017 r. W 2017 roku pozycje jednorazowe wpłynęły dodatnio na wartość skorygowanego zysku EBITDA i wyniosły łącznie 12,57 mln zł natomiast w porównywalnym okresie 2016 r. pozycje te wpłynęły dodatnio na wartość wskaźnika w kwocie 21 mln zł. Zysk EBITDA za 2017 rok wyniósł 383, 5 mln zł (-10% r/r) oraz 91,86 mln zł w IV kw. 2017 r. (-7% k/k). Marża zysku EBITDA w całym 2017 roku wyniosła 26,6% oraz 25,5% w IV kw. 2017 r., podano także.

"Na koniec 2017 roku Grupa Netia obsługiwała łącznie 1,99 mln usług telekomunikacyjnych w porównaniu do 2,13 mln usług na koniec 2016 roku. Spadek łącznej liczby usług jest w dużej mierze spowodowany utratą bazy niżej marżowych usług głosowych (WLR) oraz internetu (BSA i LLU), świadczonych w oparciu o dostęp regulowany. Na dzień 31 grudnia 2017 roku obsługiwaliśmy około 1,01 mln abonentów stacjonarnych usług głosowych oraz około 640 tys. użytkowników szerokopasmowego dostępu do Internetu. Liczba aktywnych usług telewizyjnych wzrosła do 190 tys., co stanowi wzrost o 5% w ujęciu r/r. W obszarze usług komórkowych, biorąc pod uwagę jedynie usługi abonamentowe, Netia jest nadal największym MVNO w Polsce. Ilość usług na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosła ok. 143 tys., co stanowi 28% wzrost rok do roku. Przychody Grupy Netia za 2017 rok wyniosły ponad 1,4 mld zł, a skorygowany zysk EBITDA blisko 400 mln zł. W minionym roku Grupa Netia wygenerowała dodatnie skorygowane operacyjne wolne przepływy pieniężne (OpFCF) na poziomie ok. 118 mln zł co skutkowało bezpiecznym poziomem zadłużenia finansowego netto, które wyniosło na koniec 2017 roku ok. 283 mln zł, czyli jedynie 0,72x Skorygowanego zysku EBITDA za 2017 rok dla Grupy Netia" - napisała prezes Katarzyna Iwuć w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2017 r. wyniosła 143,85 mln zł wobec 15,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Netia S.A. to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.