Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 02.03.2018 (ISBnews) - Famur odnotował 13,7 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 26,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata netto z działalności kontynuowanej ogółem wyniosła 4,25 mln zł wobec 26,17 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 38,14 mln zł wobec 32,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 491,7 mln zł w IV kw. 2017 r. wobec 304,82 mln zł rok wcześniej.

"Na wynik IV kwartału 2017 roku wpłynął szereg istotnych zdarzeń o charakterze jednorazowym. Zarząd emitenta wskazuje, że negatywny wpływ zdarzeń jednorazowych związany jest przede wszystkim z kontrolami celno -skarbowymi prowadzonymi w ostatnim okresie w grupie kapitałowej emitenta. Rozpoznane rezerwy i odpis podyktowane są daleko idącą ostrożnością emitenta. W opinii zarządu emitenta będące przedmiotem kontroli rozliczenia podatkowe zostały przeprowadzone w sposób prawidłowy i w przypadku ich zakwestionowania emitent będzie bronił swojego stanowiska w dalszym toku postępowania, wykorzystując wszelkie przewidziane prawem środki" ? czytamy w raporcie.

W okresie I-IV kw. 2017 r. spółka miała 48,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 93,82 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 458,09 mln zł w porównaniu z 1 029,74 mln zł rok wcześniej.

W 2017 r. przychody segmentu Underground wyniosły 1 018,93 mln zł, segmentu Surface 290,61 mln zł, segmentu Elektryka 40,57 mln zł, a segmentu Usługi Górnicze 107,98 mln zł

"W 2017 r. Grupa Famur znacząco zwiększyła poziom przychodów z segmentu Underground o 37% r/r tj. o 278 mln zł. Wzrost związany jest ze zwiększeniem poziomu zamówień w segmencie górnictwa podziemnego oraz uwzględnieniu w segmencie Underground podziemnej części działalności Grupy Kopex. Na przychody segmentu największy wpływ miały realizowane kontrakty zagraniczne i krajowe, sprzedaż nowych jak i modernizacja istniejących sekcji obudów ścianowych, dostawa kompleksów ścianowych, dzierżawy kombajnów (ścianowych i chodnikowych) wraz z obsługą serwisową, produkcja przekładni do kopalń węgla brunatnego, czy sprzedaż kombajnów ścianowych, obudów ścianowych i przenośników zgrzebłowych zarówno w kraju jak i za granicą" ? czytamy dalej.

Przychody segmentu Surface odnotowały podobny poziom r/r. Niższa marża w segmencie Surface wynikała głównie z miksu realizowanych kontraktów, podano także.

"Sprzedaż eksportowa Grupy Famur za okres 12 miesięcy 2017 r. stanowiła ok. 38% przychodów ze sprzedaży ogółem, a w wartościach nominalnych osiągnęła poziom 548 mln zł wykazując wzrost w stosunku do analogicznego o okresu roku ubiegłego o 80%. Istotny udział przychodów eksportowych jest wynikiem wzmocnienia potencjału Grupy Famur oraz poprawy koniunktury na światowych rynkach surowców. Grupa Famur charakteryzuje się coraz lepszą rozpoznawalnością swojej marki na świecie" ? napisano także w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-IV kw. 2017 r. wyniósł 39,53 mln zł wobec 59,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.