Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 02.03.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze GetBack zdecydują 28 marca o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji do 19 999 999 akcji serii F oraz podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie.

W projektach na NWZ znalazło się podjęcie uchwały w sprawie:

- podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę do 999,9 tys. zł poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F w liczbie nie większej niż 19 999 999 sztuk o wartości nominalnej 0,05 zł każda akcja, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji serii F i zaoferowania tych akcji w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż 149 inwestorów; oraz dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji oraz akcji nowej emisji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, a także podjęcie uchwały w sprawie:

- upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego, w sprawie zmiany statutu spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji w ramach kapitału docelowego, oraz zaoferowania tych akcji w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż 149 inwestorów lub subskrypcji otwartej w drodze oferty publicznej; oraz dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji nowej emisji w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Wcześniej dziś GetBack poinformował, że wystąpi do akcjonariuszy z wnioskiem o podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o nie więcej niż 19 999 999 akcji zwykłych na okaziciela oraz w sprawie upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o nie więcej niż 50 000 000 akcji zwykłych na okaziciela.

Spółka wskazała, że zaproponowane mechanizmy podwyższenia kapitału umożliwiają zwiększenie zaangażowania aktualnym akcjonariuszom, a także pozyskanie nowych inwestorów, w szczególności długoterminowego inwestora lub inwestorów strategicznych.

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.