Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 02.03.2018 (ISBnews/ISBtech.pl) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 26 lutego - 2 marca br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Reklama : Wartość netto rynku reklamy w Polsce wzrosła o 2,3% r/r i wyniosła 8,8 mld zł w 2017 r., wynika z najnowszego raportu agencji mediowej Starcom. Zgodnie z prognozami, dynamika wydatków w czwartym kwartale istotnie przyspieszyła, a inwestycje reklamodawców wzrosły aż o 5,5%, dodano. Źródło: ISBnews

E-commerce : Sklepy internetowe posiadały zaległości na niemal 107 mln zł na koniec 2017 r. i zajmowały trzecie miejsce pod względem zadłużenia w branży handlowej, wynika z danych BIG InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej. Źródło: ISBnews

Usługi : Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) obsługuje obecnie 47 projektów z branży usług dla biznesu (BSS), zarówno w dziedzinie IT, SSC, jak i centrów B+R, które mogą dać pracę ponad 13 tys. osób, podała instytucja, odnosząc się do opublikowanych wczoraj danych ABSL. Źródło: ISBnews

Zatrudnienie : Wzrost dochodów, wynikających z podwyżki płac odczuło mniej niż 40% polskich pracowników w ciągu ostatnich trzech lat. Podwyżki płac są silnie zróżnicowane w poszczególnych branżach, a najlepiej wynagradzani są specjaliści zatrudnieni w IT - ponad połowa (55%) informatyków otrzymała podwyżkę w ostatnich trzech latach, wynika z badania przeprowadzonego dla firmy Kruk. Źródło: ISBnews

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

T-Mobile Polska : Celuje w wypracowanie stabilnego poziomu przychodów i EBITDA w ujęciu r/r oraz wzrost liczby klientów w 2018 r., poinformował prezes T-Mobile Polska Andreas Maierhofer. T-Mobile Polska zapowiada, że nasz kraj będzie w pierwszej fali rozwoju piątej generacji (5G) w ramach grupy Deutsche Telekom, poinformował prezes polskiego operatora Andreas Maierhofer. T-Mobile Polska celuje we wprowadzenie pełnej oferty konwergentnej na przełomie 2018/2019 roku, wynika z wypowiedzi prezesa operatora Adreasa Maierhofera. T-Mobile Polska chce zacieśniać współpracę z T-Systems w kwestii rozwoju usług ICT, poinformował prezes operatora Andreas Maierhofer.

Play : Odnotował 142,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2017 r. wobec 149,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Play planuje utrzymać poziom dywidendy, wypłaconej w 2018 roku, w kolejnym roku, wynika z prezentacji spółki. Play Communications planuje nakłady inwestycyjne w kwocie poniżej 800 mln zł w 2018 roku, podała spółka. Celem jest także utrzymanie skorygowanej marży EBITDA na mniej więcej stabilnym poziomie. Play spodziewa się, że zniesienie opłat roamingowych w Unii Europejskiej (tzw. regulacja "roam like at home" - RLAH) może obniżyć wyniki spółki o ok. 100 mln zł w 2018 r., poinformował prezes Jorgen Bang-Jensen. Źródło: ISBnews

Huawei : Chce zdecydowanie zwiększyć udziały na rynku PC w Polsce, poinformował dyrektor zarządzający Huawei BCG Polska Jefferson Zhang. Huawei przekroczył 27% udziału w rynku smartfonów w Polsce w styczniu i nadal chce poprawiać swoją pozycję, poinformował dyrektor zarządzający Huawei BCG Polska Jefferson Zhang. Źródło: ISBnews

Unified Factory : Złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt emisyjny w związku z ubieganiem się o przeniesienie notowań akcji z NewConnect na rynek regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. Źródło: ISBnews

4fun Media : Rada nadzorcza powołała Rossa Newensa do zarządu spółki i powierzyła mu funkcję prezesa, poinformowała spółka. Źródło: ISBnews

Comarch : Odnotował 35,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Comarch ma "solidne" kilkanaście proc. wzrostu portfela zamówień r/r na 2018 r. Większość tego wzrostu to sektor publiczny w Polsce, poinformował wiceprezes ds. finansowych Konrad Tarański. Źródło: ISBnews

Asbis : Opublikuje prognozę finansową na 2018 r. w drugiej połowie marca, poinformował dyrektor generalny rady dyrektorów Asbis, Sierhei Kostevitch. Asbis chce w tym roku rozpocząć działalność w Gruzji, nie wyklucza też wypłaty dywidendy z zysku za 2017 r. Asbis odnotował 3,83 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 2,63 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Ailleron : Oczekuje rosnącej dynamiki wzrostu i dalszej ekspansji zagranicznej portfolio swoich produktów cyfrowych dla sektora finansowego i hotelowego. Planuje ponadto intensywne inwestycje w sprzedaż i produkty w bieżącym roku, poinformował prezes Rafał Styczeń. Ailleron odnotował 5,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2017 r. wobec 4,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

LiveChat Software : Miał 23 691 klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat według stanu na 1 marca 2018 r. wobec 18 747 rok wcześniej, co oznacza wzrost o 26,4% r/r, podała spółka. W styczniu liczba klientów wzrosła o 321 firm netto, dodano. LiveChat Software odnotował 12,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. roku finansowego 2017/2018 (1 października - 31 grudnia 2017) wobec 12,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

CD Projekt : Przez osiem lat obecności spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie tj. od maja 2010 r., kapitalizacja spółki wzrosła 100-krotnie, poinformował wiceprezes zarządu ds. finansowych Piotr Nielubowicz. CD Projekt jest pierwszym reprezentantem sektora gier wideo, który wejdzie do indeksu WIG20. Źródło: ISBnews

Grupa R22 : Pracuje nad integracją po dotychczasowych przejęciach i jednocześnie podtrzymuje plany akwizycji w segmentach hostingu i omnichannel communication. Grupa nie wyklucza przeprowadzenia pierwszego przejęcia poza Polską jeszcze w I półroczu, poinformował prezes Jakub Dwernicki. R22 odnotowało 3,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. r. obr. 2017/2018 (zakończonej 31 grudnia 2017 r.) wobec 1,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem sięgnął 5,14 mln zł wobec 2,97 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Grupa AB : Zakończenie wojny cenowej, która jest wynikiem wejścia na rynek dużego gracza, jakim jest Also Group, będzie miało przełożenie na wyniki grupy, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Grzegorz Ochędzan. Grupa AB spodziewa się dalszych wzrostów obrotów w kanale VAD (Value Added Distributor) dzięki wzrostowi otwartych ofert przetargowych, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Grzegorz Ochędzan. Wzrost sprzedaży w ostatnim kwartale roku kalendarzowego w tym kanale sięgnął 21%. Grupa AB odnotowała 38,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. r. fin. 2017/2018 (1 lipca - 31 grudnia 2017) wobec 41,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Netia : Będzie realizować wszystkie zaplanowane na ten rok inwestycje, niezależnie od wyniku wezwania na jej akcje i liczy, że zatrzyma spadek liczby usług świadczonych klientom detalicznym w oparciu o własną sieć, wynika z wypowiedzi prezes Katarzyny Iwuć. Netia odnotowała 6 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 2,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Qualtrics : Zainaugurował działalność swojego biura w Krakowie, które będzie centrum inżynieryjnym firmy na region EMEA, podała spółka. W ciągu dwóch lat firma zatrudni w tej placówce 120 osób. Źródło: ISBnews

Multimedia Polska : Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał decyzję zgodnie z którą klienci spółki odzyskają abonament za dwa miesiące, dostaną 50 minut albo 5 GB internetu, podał regulator. Operator uniknął kary finansowej, ponieważ wyeliminuje skutki swoich praktyk. Źródło: ISBnews

Aidem Media : Deweloper gier mobilnych zmieni nazwę na BoomBit po przejęciu BoomBit Games i planuje debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w II połowie 2018 r., podała spółka. Źródło: ISBnews

x-kom : Chce zwiększyć zatrudnienie o 10% w perspektywie najbliższego roku, poinformowała spółka. Dotyczy to przede wszystkim specjalistów oraz osób do kadry menedżerskiej. W 2017 r. x-kom wypracował przychody na poziomie 1,37 mld zł, co oznacza wzrost na poziomie 10% r/r. Źródło: ISBnews

Wasko : Odnotowało 6,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 1,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Sescom : Spółka która chce zadebiutować na GPW w 2018 r., miał 96,2 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 5,2 mln zł zysku netto w r.obr. 2016/2017. Tym samym dynamika wzrostu przychodów wyniosła 37%, a zysków powyżej 18% r/r. Wartość zysku operacyjnego Sescom wyniosła w tym czasie 7,1 mln zł, o 1,7 mln zł więcej niż w roku poprzednim, podała spółka. Zapowiedziała też, że w roku obrotowym 2017/18 Sescom chce osiągnąć przychody powyżej 100 mln zł. Źródło: ISBnews

Agora : Podpisała umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego dwóch nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni ok. 347 m2 w Gdańsku wraz z prawem własności budynku administracyjno-mieszkalnego o powierzchni netto ok. 1 508 m2, podała spółka. Łączna cena sprzedaży wyniesie 8,65 mln zł netto, a pozytywny wpływ tej transakcji na wynik operacyjny Grupy Agora w I kwartale 2018 r. wyniesie ok. 5,6 mln zł. Źródło: ISBnews

Multimedia Polska : Wydzierżawiły od Hawe Telekom międzymiastowe łącze teletransmisyjne o przepływności 100G, poinformowało Hawe. Źródło: ISBnews

Cube.ITG : Sędzia - komisarz w postępowaniu sanacyjnym zatwierdził złożony przez zarządcę plan restrukturyzacyjny spółki. Zakłada on pod względem strategii m.in. specjalizację w obszarach przynoszących już wcześniej dobre wyniki finansowe, bazowanie na własnych produktach i koncentrację aktywów w jednym miejscu pod względem geograficznym. W harmonogramie założono głosowanie nad układem w kwietniu 2019 r.

Sygnity : Odnotowało 5,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2017/2018 (1 października - 31 grudnia 2017 r.) wobec 1,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Honor : E-marka koncernu Huawei, będzie zarządzać realizacją swojej strategii rozwoju w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i krajach nordyckich z Warszawy, poinformował regionalny szef marki Kim Jin. Źródło: ISBnews

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Cherrypick Games : Ustalił z KuuHubb OY warunki, na których może sprzedać fińskiej firmie prawa do gry "My Hospital". KuuHubb przejmie na siebie koszty hostingu, marketingu, oprogramowania i utrzymania gry, a polskie studio będzie ją rozwijać do końca I półrocza 2021 r. Zgodnie z umową, KuuHubb zapłaci 2,6 mln euro, a Cherrypick Games otrzyma udział w przyszłych przychodach z "My Hospital", podało Cherrypick Games. Źródło: ISBnews

Erne Ventures : Fundusz kupił akcje w EBC Solicitors, aby inwestować w technologię blockchain oraz kopalnię kryptowalut, poinformowała spółka. Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat : Ogłosił zmianę dotyczącą terminu zakończenia wezwania na akcje Netii, przesuwając termin na 9 kwietnia, poinformowała spółka. Pierwotnie zapisy miały zakończyć się 5 marca. Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat : Zawarł drugą umowę zmieniającą (Second Amendment and Restatement Deed) z UniCredit Bank AG, London Branch do umowy kredytów m.in. przedłużającą spłatę do 30 września 2022 r. wynika z komunikatu spółki. Źródło: ISBnews

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Comarch : Zawarł z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) umowy na usługę wsparcia, eksploatacji i utrzymania kompleksowego systemu informatycznego KSI ZUS z wynagrodzeniem, które nie przekroczy 242 mln zł, poinformowała spółka. Źródło: ISBnews

Bloober Team : Premiera gry "Layers of Fear: Legacy" na rynku azjatyckim w wersji na platformie Nintendo Switch nastąpi 29 marca br., podała spółka. Źródło: ISBnews

Huckleberry Games : Przygotowuje się do wydania rozszerzonej wersji swojej flagowej produkcji - gry "Edengrad" oraz wprowadzenia do niej nowatorskiej waluty opartej na technologii blockchain, poinformowała spółka. Źródło: ISBnews

7Levels : Podpisał umowę z NatsumeAtari na wydanie i marketing gry "Castle of Heart" na konsolę Nintendo Switch na terenie Azji, podała spółka. Źródło: ISBnews

Tax Care : Uruchomił pierwszą platformę do bezpłatnego zarządzania dokumentami księgowymi "Chmura Faktur", która docelowo ma ułatwić rozwój firmom w Polsce, poinformował prezes Adam Głos. Źródło: ISBnews

(ISBnews/ISBtech.pl)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.