Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Stokrotka - spółka zależna Emperia Holding - osiągnęła w lutym 2018 r. wstępne wyniki sprzedaży towarów na poziomie 208 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 11,5% r/r, podała Emperia.

Cyfrowy Polsat zawarł drugą umowę zmieniającą (Second Amendment and Restatement Deed) z UniCredit Bank AG, London Branch do umowy kredytów m.in. przedłużającą spłatę do 30 września 2022 r. z 21 września 2020 r., wynika z komunikatu spółki.

Akcjonariusze GetBack zdecydują 28 marca o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji do 19 999 999 akcji serii F oraz podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) podpisało z ukraińskim Naftogazem kontrakt na dostawę ponad 60 mln m3 gazu do końca marca 2018 r., podało PGNiG.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - wmurowała kamienie węgielne pod dwie inwestycje modernizacyjne w Zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz, na które przeznaczy ponad 90 mln zł, podała spółka.

Idea Bank, w związku z dokonaniem odpisu aktualizującego, skorygował wyniki za III kw. 2017 r. - skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej po korekcie wyniósł 102,49 mln zł wobec 130,4 mln zł zysku opublikowanego wcześniej i w porównaniu z 47,08 mln zł rok wcześniej (w tym 51,67 z działalności kontynuowanej), podał bank.

Comarch ma "solidne" kilkanaście proc. wzrostu portfela zamówień r/r na 2018 r. Większość tego wzrostu to sektor publiczny w Polsce, poinformował wiceprezes ds. finansowych Konrad Tarański.

Getback przydzielił obligacje serii PP6 o łącznej wartości nominalnej 12,15 mln zł, poinformowała spółka.

Kredyt Inkaso zdecydowało, że zapisy na obligacje na okaziciela serii PA02 ruszą 9 marca i potrwają do 22 marca, poinformowała spółka. Przydział obligacji planowany jest 26 marca.

Bank Zachodni WBK uzyskał zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na nabycie wydzielonej części Deutsche Bank Polska oraz przejęcie kontroli nad DB Securities, podał bank w komunikacie.

4Mobility w ramach strategicznej współpracy z Audi uruchamia usługi car sharingu w Poznaniu, poinformowała spółka. 4Mobility udostępniło w trybie wynajmu na minuty 30 samochodów Audi A3 i Audi Q3.

Polnord, w trosce o bezpieczeństwo prowadzonych inwestycji, podjął decyzję o przejęciu od Korporacji Budowlanej DOM (KB DOM) funkcji generalnego wykonawcy swoich projektów, podała spółka. W związku z tym, spółki zależne Polnordu zawarły z inną spółką z grupy - SPV 1 (w trakcie zmiany firmy na Polnord Construction) - umowy na generalne wykonawstwo pięciu inwestycji za łącznie ok. 146,84 mln zł netto.

Konsorcjum firm Comarch Polska i Comarch zawarło z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) umowy na usługę wsparcia, eksploatacji i utrzymania kompleksowego systemu informatycznego KSI ZUS z wynagrodzeniem, które nie przekroczy 242 mln zł, poinformowała spółka.

Tatry Mountain Resorts odnotowały 6,99 mln euro skonsolidowanego zysku netto w r.obr. 2016/2017 (zakończonym 31 października 2017 r.) wobec 2,75 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Kredyt Inkaso chce poprawić wyniki finansowe w roku obrotowym 2017/2018. Spółka bada możliwości zaistnienia na kolejnych rynkach zagranicznych, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Kredyt Inkaso Bastian Ringhardt.

Groclin podpisał list intencyjny ws. zakupu 61,9% udziałów w spółce Des Art Sp. z o.o. z firmą Procad, która obecnie jest właścicielem tych udziałów, podała spółka.

Elektrobudowa odnotowała wstępnie 61 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r., podała spółka.

Kredyt Inkaso odnotowało 12,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. roku finansowego 2017/2018, tj. od 1 kwietnia do 31 grudnia 2017 r., wobec 5,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 4 468,2 mln zł na koniec lutego br., podała spółka. Na koniec stycznia b.r. było to 4 669,1 mln zł.

Tarczyński przystąpił do umowy kredytu udzielonego EJT, przeznaczonego na sfinansowanie nabycia przez tę spółkę akcji Tarczyńskiego w wezwaniu, podała firma.

LiveChat Software miał 23 691 klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat według stanu na 1 marca 2018 r. wobec 18 747 rok wcześniej, co oznacza wzrost o 26,4% r/r, podała spółka. W styczniu liczba klientów wzrosła o 321 firm netto, dodano.

Impexmetal, spółka zależna Boryszewa, zdecydował o utworzeniu niepieniężnego odpisu aktualizującego wartość posiadanego przez siebie pakietu akcji spółki stowarzyszonej Alchemia w kwocie wynoszącej ok. 23,5 mln zł. Odpis w identycznej kwocie zostanie ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu grupy kapitałowej Boryszew za 2017 r., podał Boryszew.

Stalexport Autostrady odnotował 153,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 159,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bricks Acquisitions Limited, po rozliczeniu wezwania na akcje Robyg, w którym nabyło 98,16% walorów, ogłosiło przymusowy wykup 5,34 mln akcji (ok. 1,84% kapitału) po cenie 4 zł za sztukę, podało Pekao Investment Banking jako podmiot pośredniczący.

Zarząd GetBack wystąpi do akcjonariuszy z wnioskiem o podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o nie więcej niż 19 999 999 akcji zwykłych na okaziciela oraz w sprawie upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o nie więcej niż 50 000 000 akcji zwykłych na okaziciela, podała spółka. Zaproponowane mechanizmy podwyższenia kapitału umożliwiają zwiększenie zaangażowania aktualnym akcjonariuszom, a także pozyskanie nowych inwestorów, w szczególności długoterminowego inwestora lub inwestorów strategicznych, podano także.

Amica odnotowała 27,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 23,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wraz z początkiem marca przestały obowiązywać postanowienia listu intencyjnego w sprawie nabycia przez Polski Holding Nieruchomości (PHN) 100% udziałów spółki świadczącej usługi generalnego wykonawstwa, poinformował PHN.

Famur odnotował 13,7 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 26,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Soho Development odnotowało 6,78 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. r.obr. 2017/2018 (obejmującym okres od 1 października 2017 do 31 grudnia 2017) wobec 1,79 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

GetBack podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych, związanych z dalszym rozwojem działalności grupy kapitałowej. Zarząd będzie rozważał różne możliwości, w szczególności poszukiwanie inwestora strategicznego, zawarcie aliansu strategicznego, jak również dokonanie innej transakcji, podała spółka.

Oferta konsorcjum Naftoremontu-Naftobudowy (spółki zależnej Polimeksu-Mostostal) i Agatu z wynagrodzeniem dla Naftoremontu-Naftobudowy wysokości 65 mln zł netto, okazała się najkorzystniejszej w przetargu dla PERN-u na budowę zbiorników magazynowych 2 x 32000 m3 wraz z infrastrukturą w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej oraz budowę zbiorników magazynowych 2 x 32000 m3 wraz z infrastrukturą w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach, poinformował Polimex-Mostostal.

Elemental Holding nie doszedł do porozumienia w sprawie warunków nabycia pakietu kontrolnego holenderskiej spółki z branży przetwarzania zużytych katalizatorów samochodowych i nie ustalił nowego terminu realizacji transakcji, podała spółka.

Akwizycje firm o profilu inżynieryjno-serwisowym są i nadal będą dobrym kierunkiem w rozwoju grupy Erbud, poinformował prezes Dariusz Grzeszczak po ogłoszeniu szczegółów przejęcia niemieckiej IVT Weiner + Reimann GmbH. Kolejnych przejęć nie należy się jednak spodziewać w krótkiej perspektywie.

Przejęcie niemieckiej IVT Weiner + Reimann (IVT) bardzo dobrze wpisuje się w jeden z głównych celów Erbudu, jakim jest poprawa rentowności, poinformował prezes Dariusz Grzeszczak. Rentowność EBIT spółki IVT na poziomie ok. 6% wyznacza też średnioterminowy cel dla polskiej spółki serwisowej - Erbud Industry.

Zarząd Erbudu spodziewa się, że przy obecnych warunkach rynkowych przychody grupy pozostaną na stabilnym poziomie w perspektywie kilku lat, poinformował prezes Dariusz Grzeszczak.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem