Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Przegląd prasy

Warszawa, 07.03.2018 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita

--Rząd w poszukiwaniu pieniędzy na program rozwoju elektromobilności sięgnie do kieszeni kierowców

--Wymuszenie na firmach, by zatrudniały wszystkich na umowę o pracę, to wzrost obciążeń o miliardy złotych rocznie

--W ubiegłym roku firmy z zagranicy ogłosiły plany realizacji w Polsce 335 projektów, dzięki którym powstanie prawie 87 tys. nowych miejsc pracy

-- Lufthansa Technik niemiecki potentat serwisowy wraz z grupą MTU za 150 mln euro zbuduje pod Rzeszowem centrum obsługi napędów lotniczych, które zatrudni 800 specjalistów

--Posłowie przyjęli we wtorek wszystkie poprawki Senatu do Konstytucji dla biznesu. Większość ma charakter doprecyzowujący

Parkiet

-- Nowelizacja ustawy hazardowej sprawiła, że obroty legalnie działających firm eksplodowały. Cały rynek ma już wartość ponad 3 mld zł

--Inwestorzy euforycznie zareagowali na informacje o znalezieniu przez Polenergię strategicznego partnera do budowy dwóch farm wiatraków na morzu

Dziennik Gazeta Prawna

-- Wątpliwości ze strony NBP są główną przeszkodą w upowszechnieniu w Polsce obligacji infrastukturalnych

--Sokal: Warunki do przewalutowania kredytów są znacznie lepsze aniżeli jeszcze dwa lata temu

Gazeta Wyborcza

-- W połowie marca mają zostać wznowione prace nad prezydenckim projektem ustawy frankowej. - To jaskrawie niesprawiedliwe względem wszystkich innych klientów sektora bankowego, którzy musieliby za to zapłacić - mówi "Wyborczej" Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich

--PKO BP, największy polski bank planuje zwolnienia grupowe.

Puls Biznesu

-- Załamał się ważny rynek eksportowy dla polskich mocnych trunków. To skutek protekcjonizmu twierdzi branża

--Pierwsza decyzja UOKiK w sprawie przewagi kontraktowej powinna uspokoić spożywców i handel

ISBnews

--British Automotive Holding (BAH) sprzedał 252 samochody w lutym 2018 r., co oznacza wzrost o 16% r/r, podała spółka.

--Rada nadzorcza Ciechu powołała Krzysztofa Szlagę w skład zarządu od 12 marca br., podała spółka.

--Helios, spółka zależna Agory, zawarła z dwoma inwestorami indywidualnymi (Piotrem Grajewskim oraz Piotrem Komórem) umowę inwestycyjną , której przedmiotem jest założenie nowej spółki i współpraca stron w ramach tego podmiotu. Celem spółki będzie opracowanie koncepcji, stworzenie, prowadzenie oraz rozwijanie (głównie poprzez budowę marek własnych) sieci około 45 punktów gastronomicznych, które będą zlokalizowane w Polsce, w centrach handlowych lub jako samodzielne lokale, podała Agora. Helios zainwestuje w spółkę do 10 mln zł.

--Zamet Budowa Maszyn ? spółka zależna Zametu - zawarł umowę z polskim kontrahentem z branży automatyki i robotyki, na podstawie której zobowiązał się do wykonania, przy współudziale zamawiającego, maszyny do kształtowania rur, która zostanie dostarczona dla odbiorcy końcowego, będącego klientem zamawiającego, podał Zamet. Wartość umowy to 10,2 mln zł netto.

--Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 6,71 USD na baryłce w lutym wobec 5,85 USD miesiąc wcześniej i 7,68 USD rok wcześniej, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.

--Przychody TIM wzrosły o 21,8% r/r do 53,7 mln zł w lutym 2018 r., wynika ze wstępnych danych opublikowanych przez spółkę. W okresie styczeń-luty br. przychody wzrosły o 25,3% do 111,8 mln zł.

--Alior Bank uruchomi w czerwcu br. fundusz inwestycyjny, który będzie inwestował w spółki fintechowe, wspierające strategię banku. Fundusz o charakterze akceleracyjnym będzie dysponował kwotą 10 mln zł rocznie tj. 30 mln zł w perspektywie obowiązywania strategii 'Cyfrowego buntownika', poinformował ISBnews prezes Michał Chyczewski.

--Zarząd ING Banku Śląskiego zaproponuje akcjonariuszom przeznaczenie na dywidendę kwoty 416,3 mln zł, co stanowi 29,7% skonsolidowanego zysku netto oraz 30,9% jednostkowego zysku netto, wypracowanego w 2017 r., podał bank. Proponowana wartość dywidendy na jedną akcję to 3,2 zł brutto.

--Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) zainwestował 133 mln zł (ok. 32 mln euro) w podporządkowane obligacje wyemitowane przez PKO Bank Polski w ramach programu o wartości 1 mld zł, podał EBOR.

--Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjął decyzję o złożeniu wraz z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) wstępnej oferty zakupu 71,7% udziałów w Tel Aviv Stock Exchange (TASE), podała GPW.

--Govena Lighting podpisała pierwszą, przedwstępną umowę sprzedaży pojazdów elektrycznych z klientem z branży car sharingu, o wartości 6 mln zł brutto, podała spółka. Porozumienie zakłada, że umowa sprzedaży zostanie zawarta najpóźniej 30 marca 2019 r.

--Przychody w polskich sklepach sieci Coccodrillo wyniosły w lutym 7,9 mln zł, co oznacza wzrost o 2% r/r, poinformowało CDRL. W polskim kanale e-commerce przychody spółki wzrosły o 10% r/r do 1,3 mln zł.

--Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Vistula Group osiągnięte w lutym 2018 r. wyniosły około 50,1 mln zł i były wyższe o około 11,2% r/r, podała spółka. W okresie styczeń-luty br. wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła ok. 103,8 mln zł i była wyższa o ok. 16,7% r/r.

--Tauron Polska Energia zaoszczędził już ponad 500 mln zł dzięki zastosowaniu aukcji elektronicznych, poinformował wiceprezes ds. zarządzania korporacyjnego Kamil Kamiński.

--Amica zdecyduje o rekomendacji dywidendy za 2017 r. w II połowie kwietnia. Uzależnia wypłatę od wielkości wydatków, nad których określeniem aktualnie pracuje, poinformował prezes Jacek Rutkowski.

--Platforma pośrednictwa finansowego online Bankovo, której inwestorem jest Alior Bank, rozpoczęła dziś działalność. Obecnie platforma obejmuje oferty czterech podmiotów partnerskich, zaś do końca roku liczba partnerów platformy wzrośnie do 12-14, z czego 5-6 mają stanowić banki, a 7-8 firmy pożyczkowe, poinformowała prezes NewCommerce Services - spółki, która jest właścicielem Bankovo - Monika Charamsa.

--Średnia stopa zwrotu wszystkich Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) wyniosła -5,2% w lutym br, podały Analizy Online.

--Amica nie negocjuje już zakupu linii biznesowej zajmującej się sprzedażą dużego sprzętu AGD pod marką Fagor od hiszpańskiej spółki Edesa, poinformował prezes Jacek Rutkowski.

--Auto Partner planuje w tym roku skoncentrować się na rentowności, bazując na zbudowanym w ostatnich latach potencjale. W związku z wysoką bazą oddziałów, w 2018 r. spółka planuje mniejsze tempo otwarć, poinformował ISBnews prezes Aleksander Górecki. Spółka będzie nadal powiększać sieć niezależnych warsztatów MaXserwis, jej celem na 2018 rok jest zwiększenie ich liczby do około 150 serwisów, dodano.

--Giełdowy Indeks Produkcji (GIP) spadł do 1 068,35 punktów w lutym br., pogłębiając korektę z początku roku o kolejne 5,42%, podała firma DSR. W tym samym czasie indeks szerokiego rynku WIG stracił 6,68%, a WIG20 spadł o 7,42%.

--Zarząd Amiki ocenia, że 2018 r. powinien "być lepszy" niż miniony, z którego spółka "nie jest zadowolona", poinformował prezes Jacek Rutkowski. Wskazał także, że w kwestii realizacji strategii Amica wyprzedza cele sprzedażowe, musi jednak poprawiać zyskowność.

--Grupa Simple zbudowała backlog o wartości ponad 26 mln zł, zwiększając jego wartość prawie dwukrotnie względem 2016 roku, w którym wynosił 14 mln zł, poinformował prezes Rafał Wnorowski.

--Simple odnotowało 3,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 0,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Kogeneracja odnotowała 131,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 149,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Akcjonariusze Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów zgodzili się na emisję publiczną akcji nie więcej niż 12 748 250 akcji serii E emitowanych z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, podano w uchwałach nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

--Polenergia zawarła przedwstępną umowę sprzedaży 50% udziałów w dwóch spółkach: Polenergia Bałtyk II i Polenergia Bałtyk III (SPV), które prowadzą projekty budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku na rzecz Grupy Statoil za ponad 94 mln zł, poinformowała spółka.

--Sprzedaż Gino Rossi spadła w lutym br. o 22,6% r/r i wyniosła 10,3 mln zł, podała spółka. W okresie styczeń-luty br. sprzedaż spadła o 14,9% r/r do 22,5 mln zł.

--Konsorcjum Stali odnotowało 41,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 1,53 mld zł przychodów w 2017 r., podała spółka, prezentując wstępne wyniki.

--Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę TXM wyniosła ok. 21 mln zł w lutym 2018 r., co oznacza spadek o 3% r/r, podała spółka. W okresie styczeń-luty br. sprzedaż zrealizowana przez Grupę TXM wyniosła ok. 45 mln zł i była 2% niższa niż w roku poprzednim.

--Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie określił wysokość zobowiązania podatkowego Cyfrowego Polsatu z tytułu niepobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w 2012 r. w kwocie 24,2 mln zł powiększonej o odsetki od zaległości podatkowych, poinformował Cyfrowy Polsat. Ponadto organ prowadzi czynności w analogicznym zakresie za lata 2013 i 2014.

--Cyfrowy Polsat dokonał analizy zmian przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych mających zastosowanie od 1 stycznia 2018 r, która wykazała konieczność zwiększenia wartości pozycji "zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego" w skonsolidowanym bilansie sporządzonym na 31 grudnia 2017 r. o kwotę ok. 144 mln zł, poinformowała spółka.

--Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) otrzymała zaproszenie do udziału w przetargu na zakup prawie 72% akcji głównej giełdy izraelskiej - TASE w Tel Awiwie, dowiedziała się "Rzeczpospolita". Wartość potencjalnej transakcji to co najmniej 490 mln zł.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem