Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 07.03.2018 (ISBnews) - PERN i PKN Orlen zawarły porozumienia dotyczące realizacji rządowej polityki dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym, które mają na celu wzmocnienie infrastruktury przesyłowej oraz bezpieczeństwo energetyczne kraju, poinformował PKN Orlen.

"Po wprowadzeniu pakietów paliwowego, transportowego i energetycznego oraz uszczelnieniu obrotu paliwami dziś pokazujemy kolejny element porządkujący ten segment. To ogromne wyzwanie wzmacniające rolę państwa w zarządzaniu aktywami sektora paliwowo-energetycznego, a jednocześnie zwiększające bezpieczeństwo energetyczne Polski. Pierwszy raz porządkujemy rynek w skali wszystkich podmiotów będących jego uczestnikami, nadając im czytelny podział zadań i ról" - powiedział pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski, cytowany w komunikacie.

Zawarte porozumienie przewiduje realizację przez PERN inwestycji wybudowania ok. 100 km odcinka rurociągu produktowego pomiędzy Bazą PERN w Boronowie, a terminalem paliw PKN Orlen w Trzebini, który obsługuje głównie aglomerację śląską, region charakteryzujący się wysoką konsumpcją paliw. Wybudowana infrastruktura pozwoli na połączenie rurociągiem rafinerii w Płocku z rynkiem Górnego Śląska. Dodatkowo porozumienie pomiędzy PKN Orlen i PERN zakłada inwestycje w zwiększenie przepustowości rurociągu produktowego, łączącego płocką rafinerię z terminalem paliw PKN Orlen w Mościskach, obsługującego m.in. Warszawę i Mazowsze. Koncern złożył także gwarancje przesyłu paliw adekwatnie do przepustowości - na okres 10 lat od uruchomienia rurociągu na odcinku Boronów-Trzebinia, które planowane jest na koniec roku 2021, podano również.

"Niezwykle dynamiczny rozwój rynku paliw, który zaobserwowaliśmy w efekcie wprowadzenia skutecznych działań regulacyjnych nakierunkowanych na likwidację szarej strefy, niesie ze sobą również wyzwania związane z logistyką. Rozbudowa systemu transportowego pozwala nam nie tylko na wpisujące się w strategię koncernu szybsze i skuteczniejsze reagowanie na zmienne potrzeby rynkowe, ale też znacząco podnosi bezpieczeństwo energetyczne kraju i gwarantuje stabilność dostaw na rynki o największej konsumpcji, do aglomeracji śląskiej i warszawskiej" - powiedział członek zarządu PKN Orlen Zbigniew Leszczyński, cytowany w komunikacie.

"System przesyłu rurociągowego to najbezpieczniejszy, najbardziej przyjazny środowisku i efektywny kosztowo środek transportu surowców i produktów paliwowych. PERN jako lider logistyki surowcowo-paliwowej wspólnie z PKN Orlen rozwija infrastrukturę przesyłową w Polsce, działając zgodnie z polityką państwa zmierzającą do podniesienia efektywności i długofalowego zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju" - dodał wiceprezes PERN Rafał Miland.

W ramach odrębnego porozumienia PKN Orlen i PERN zobowiązały się do modernizacji i rozbudowy infrastruktury przesyłowej pomiędzy Podziemnym Magazynami Ropy i Paliw w Górze, należącym do Grupy PKN Orlen, a rafinerią w Płocku. Inwestycje w podniesienie przepustowości przesyłu ropy naftowej zapewnią utrzymywanie w kawernach zapasów interwencyjnych ropy - w obecnych i planowanych na kolejne lata wolumenach - oraz ich uwolnienia zgodnie z wymaganiami po roku 2024 wynikającymi z ustawy o zapasach obowiązkowych. Obiekt w Górze jest największym magazynem na węglowodory ciekłe w kraju, obejmującym 12 kawern (podziemnych, bezzbiornikowych instalacji magazynowych), z których w siedmiu, o łącznej pojemności 4 250 tys. m3, magazynowana jest ropa naftowa, a w pięciu, o pojemności 1 880 tys. m3, paliwa. Pojemności magazynu stanowią ok. 51% krajowych pojemności na ropę naftową i 34% pojemności na paliwa ciekłe. W większości pojemności magazynowe są wykorzystywane na zapasy obowiązkowe. W ramach zawartego porozumienia do końca 2032 roku PERN deklaruje gotowość do świadczenia usługi przesyłu interwencyjnego zapasów z podziemnych magazynów, co gwarantuje bezpieczeństwo krajowego systemu dostaw ropy.

Podstawowa działalność PERN to eksploatacja sieci rurociągów transportujących rosyjską ropę naftową dla największych producentów paliw w Polsce oraz w Niemczech. Realizację tej usługi umożliwiają dwie nitki rurociągu "Przyjaźń", biegnące z Adamowa położonego przy granicy Polski z Białorusią do Płocka, a następnie Schwedt w Niemczech. Spółka posiada też sieć rurociągów produktowych oraz realizuje usługę magazynowania ropy naftowej.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.