Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 07.03.2018 (ISBnews) - LC Corp ujął w wynikach 2017 r. kwoty będące rezultatem znaczącej zmiany kursu euro, kwoty będące rezultatem znaczącej zmiany wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych oraz inne kwoty - wszystkie mające istotny wpływ na wynik brutto okresu, podała spółka. Łączny wpływ zmiany kursu euro na skonsolidowany wynik finansowy grupy brutto za 2017 rok wyniósł 56,74 mln zł i spowodował zmniejszenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę. Natomiast wpływ ujęcia wycen na skonsolidowany wynik brutto wyniósł 5,74 mln zł i spowodował zwiększenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę.

Szczegóły podane w komunikacie są następujące:

Po pierwsze, LC Corp S.A. ujęła w wynikach kwoty będące rezultatem znaczącej zmiany kursu euro, tj.:

- spadek wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych, których wycena jest sporządzana w euro i przeliczana na złotego, w kwocie 100,87 mln zł. Wskazana kwota zostanie ujęta skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji "Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych";

- spadek wyceny zobowiązań z tytułu kredytów w euro zaciągniętych w związku z budową nieruchomości inwestycyjnych w kwocie 44,13 mln zł. Wskazana kwota zostanie ujęta w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji "Przychody finansowe";

Łączny wpływ zmiany kursu euro na skonsolidowany wynik finansowy grupy brutto za 2017 rok wyniósł 56,74 mln zł i spowodował zmniejszenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę, z czego w samym IV kwartale 2017 roku - 31,99 mln zł.

Zmiana kursu euro ma charakter niepieniężny i pozostaje bez wpływu na bieżącą sytuację i działalność operacyjną spółek grupy.

Po drugie, grupa ujęła w wynikach finansowych za 2017 rok istotne kwoty będące rezultatem znaczącej zmiany wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych:

- w związku z istotnym zaawansowaniem budowy oraz komercjalizacji budynku Retro Office House we Wrocławiu ujęta została pierwsza wycena w wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnej w budowie Retro Office House. Wartość godziwa nieruchomości wyniosła na 31.12.2017 r. 37,87 mln euro a wpływ ujęcia wyceny na wynik finansowy brutto wyniósł 18,42 mln euro (76,81 mln zł). Wskazana kwota zostanie ujęta w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji "Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych"

- w związku ze zmianą sytuacji na lokalnym rynku nieruchomości handlowych we Wrocławiu spadła wycena w wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnej Arkady Wrocławskie, która wyniosła na 31.12.2017 r. 91,9 mln euro, co oznacza spadek wartości nieruchomości w kwocie 17,04 mln euro (71,07 mln zł). Wskazana kwota zostanie ujęta w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji "Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych"

Łączny wpływ ujęcia wskazanych powyżej wycen na skonsolidowany wynik finansowy grupy brutto za 2017 rok wyniósł 5,74 mln zł (z pominięciem efektu różnic kursowych opisanego w punkcie powyżej) i spowodował zwiększenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę. Zmiana powyższych wycen ma charakter niepieniężny.

Po trzecie, LC Corp S.A. ujęła w wynikach finansowych za 2017 rok znaczące kwoty, które mają istotny wpływ na wynik finansowy brutto w okresie z tytułu:

- otrzymanych dywidend i udziałów w zyskach, których łączna kwota w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za 2017 rok wyniosła 117,93 mln zł (w tym wartość dywidend i udziałów w zysku otrzymanych w IV kwartale 2017 roku wyniosła 67,86 mln zł)

- opisana powyżej w punkcie II. wycena nieruchomości Retro Office House miała znaczący wpływ na odwrócenie odpisu aktualizacyjnego na udziały emitenta w spółce LC Corp Invest XI sp. z o.o. w kwocie brutto 24,21 mln zł. Kwota ta zwiększy jednostkowy wynik finansowy emitenta za 2017 rok.

Przychody te pozostają bez wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy LC Corp. S.A.

Publikacja raportów przewidziana jest na 21 marca 2018 r.

LC Corp S.A. kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem