Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

LC Corp ujął w wynikach 2017 r. kwoty będące rezultatem znaczącej zmiany kursu euro, kwoty będące rezultatem znaczącej zmiany wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych oraz inne kwoty - wszystkie mające istotny wpływ na wynik brutto okresu, podała spółka. Łączny wpływ zmiany kursu euro na skonsolidowany wynik finansowy grupy brutto za 2017 rok wyniósł 56,74 mln zł i spowodował zmniejszenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę. Natomiast wpływ ujęcia wycen na skonsolidowany wynik brutto wyniósł 5,74 mln zł i spowodował zwiększenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę.

Budimex podpisał umowę z Mareckimi Inwestycjami Miejskimi Sp z o.o. na realizację pierwszego etapu Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego obejmującego budowę Gimnazjum i Szkoły Ponadgimnazjalnej w Markach o wartości 85,74 mln zł netto, podała spółka. Ten sam inwestor wybrał ofertę Budimeksu, jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na inwestycję o wartości ponad 27,2 mln zł.

Bank Zachodni WBK szacuje, że BZ WBK Bank Hipoteczny rozpocznie działalność w I półroczu 2019 r., zaś pierwszą emisję listów zastawnych zrealizuje w ciągu pół roku od tego momentu, poinformował ISBnews prezes BZ WBK Michał Gajewski.

Zarząd X-Trade Brokers (XTB) podjął uchwałę, zgodnie z którą rekomenduje zatrzymać zysk netto osiągnięty przez spółkę w roku obrotowym 2017 r, poinformował XTB.

Rada nadzorcza Anwilu z Grupy Orlen skróciła delegację Dariusza Ciesielskiego do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu i jednocześnie delegowała do czasowego wykonywania czynności prezesa Agnieszkę Żyro, swojego dotychczasowego członka, podał Anwil.

Netia przywróciła usługi roamingu międzynarodowego z tanimi usługami na terenie UE, poinformowała spółka.

Nextbike Polska podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej Katowice na obsługę systemu wypożyczalni rowerów miejskich, obejmującego 25 stacji i 200 rowerów od 1 kwietnia 2018 roku do 16 grudnia 2018 roku. Zakres umowy obejmuje również rozbudowę systemu polegającą na uruchomieniu 12 dodatkowych stacji i 96 rowerów w okresie od 1 czerwca 2018 roku do 16 grudnia 2018 roku, podała spółka.

Vivid Games ustalił, że premiera gry "Space Pioneer" (wcześniej "Outer Pioneer") nastąpi w maju 2018 r., "Metal Fist" - w czerwcu, a "Gravity Rider" (wcześniej "Moto: Hot Tracks") w sierpniu br., podała spółka.

Zarząd Banku Zachodniego WBK podjął uchwałę o zamiarze utworzenia banku hipotecznego w strukturach grupy pod nazwą BZ WBK Bank Hipoteczny, podała instytucja. Zgodę na powołanie i rozpoczęcie działalności banku hipotecznego musi wydać rada nadzorcza i regulator.

PMPG Polskie Media szacuje, że w związku z kupnem 501 udziałów w zależnej spółce Orle Pióro skonsolidowany wynik finansowy za rok 2017 zostanie pomniejszony o kwotę około 11,9 mln zł, podała spółka.

Agora podpisała z Kino Polska TV list intencyjny dotyczący potencjalnego kupna przez Kino Polska całości posiadanych przez Agorę akcji w spółce Stopklatka. Zgodnie z treścią listu, Agora i Kino Polska będą prowadziły negocjacje dotyczące zasad i warunków przeprowadzenia rozważanej transakcji, podała Agora.

Grupa Lotos chce skupić się na segmencie premium stacji benzynowych i nie planuje otwierać kolejnych stacji segmentu ekonomicznego Optima, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Jarosława Kawula.

Grupa Lotos jest gotowa pokryć opłatę emisyjną, jaką proponuje Ministerstwo Energii w wysokości w wysokości 80 zł od 1000 l w nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, wynika z wypowiedzi prezesa Marcina Jastrzębskiego.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) powinna jeszcze w tym półroczu ocenić, które bloki energetyczne będą zgłoszone do derogacji wobec konkluzji BAT, tzn. warunkowego zwolnienia z ich wymagań, poinformował prezes Henryk Baranowski.

Grupa Lotos myśli o wydzieleniu rafinerii w osobną spółkę, głównie z uwagi na kwestie związane z finansowaniem projektów inwestycyjnych, poinformował prezes Marcin Jastrzębski.

Poziom dywersyfikacji dostaw ropy naftowej w Grupie Lotos osiągnął rekordowe 40% w I kw. 2018 r., poinformował wiceprezes Jarosław Kawula.

Grupa Lotos spodziewa się, że rok 2018 będzie trudny z uwagi na prognozy makroekonomiczne i wpływ tych czynników na wyniki, poinformował prezes Marcin Jastrzębski.

Zgodnie ze strategią Grupy Lotos, wydatki inwestycyjne w 2018 r. i kolejnych latach powinny wynieść 1,8 mld zł rocznie, poinformował prezes Marcin Jastrzębski.

VD Mieszkania XVII, spółka zależna Vantage Development, zawarła z Erbudem umowę o roboty budowlane i generalne wykonawstwo o wartości 29 mln zł netto w inwestycji mieszkaniowej Dorzecze Legnickiej we Wrocławiu, podał Vantage.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) może odmrozić lądowe projekty wiatrowe, jeśli ich efektywność ekonomiczna zostanie potwierdzona np. poprzez aukcje, poinformował prezes Henryk Baranowski.

Klienci PKO Banku Polskiego wykonali ponad 15 tys. transakcji o łącznej wartości ponad 100 mln zł w ciągu półtora miesiąca od uruchomienia kantoru internetowego (styczeń br.), podał bank.

Polska Grupa Energetyczne (PGE) byłaby zainteresowana budową morskich farm wiatrowych o łącznej mocy nawet do 2500 MW w perspektywie 2030 r., poinformował prezes Henryk Baranowski.

Połączenie PKN Orlen z Grupą Lotos powinno mieć miejsce z punktu widzenia biznesu, zwłaszcza w obliczu rewolucji elektromobilności, uważa prezes Grupy Lotos Marcin Jastrzębski.

Zarząd Grupy Lotos chce rekomendować wypłatę dywidendy z zysku za 2017 r., poinformował prezes Marcin Jastrzębski.

Analizy PKN Orlen dotyczące efektów planowanych regulacji dotyczących dodatkowej opłaty emisyjnej nie wykazują wpływu na finalną cenę dla klienta detalicznego, podała spółka.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) szacuje koszt budowy morskich farm wiatrowych o mocy ok. 1 000 MW na ok. 12-14 mld zł, poinformował prezes Henryk Baranowski.

Dom Development chciałby w 2018 r. wydać na nowe grunty pod inwestycje nie mniej niż w ub.r., kiedy to przeznaczył na ten cel 351 mln zł, poinformował dyrektor finansowy Janusz Zalewski.

Newag zawarł umowę z województwem świętokrzyskim na dostawę dwóch czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) wraz ze świadczeniem usługi utrzymania EZT do poziomu P3, poinformowała spółka. Wartość umowy wynosi 36,08 mln zł netto, co stanowi wynagrodzenie za wykonanie wszystkich zobowiązań umownych.

Zarząd Multimedia Polska planuje zorganizować refinansowanie zobowiązań spółki, w tym wcześniejszego wykupu obligacji serii MMP004100520, podała firma.

PGE EJ1 - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - kontynuuje prace lokalizacyjne i środowiskowe dotyczącej możliwej budowy elektrowni atomowej, poinformował prezes PGE Henryk Baranowski.

PERN i PKN Orlen zawarły porozumienia dotyczące realizacji rządowej polityki dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym, które mają na celu wzmocnienie infrastruktury przesyłowej oraz bezpieczeństwo energetyczne kraju, poinformował PKN Orlen.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) spodziewa się, że jej nakłady inwestycyjne w 2018 r. będą o około 20% wyższe wobec zrealizowanych w 2017 r., poinformował wiceprezes ds. finansowych Emil Wojtowicz.

Dom Development szacuje, że wprowadzi do realizacji maksymalnie 4,5 tys. lokali w br. wobec 3 743 w 2017 r., poinformował dyrektor finansowy Janusz Zalewski.

Dom Development ocenia, że przekaże ponad 3,8 tys. mieszkań w 2018 r., co przełoży się na lepsze wyniki finansowe w ujęciu rocznym, poinformował dyrektor finansowy Janusz Zalewski.

British Automotive Holding (BAH) liczy na dwucyfrową dynamikę wzrostu sprzedaży samochodów Jaguar i Land Rover, poinformował wiceprezes Arkadiusz Miętkiewicz.

Creativeforge Games (CFG) z grupy PlayWay pozyskała 8 mln zł z prywatnej emisji akcji serii K na produkcję kolejnej gry, poinformowała spółka.

Bloober Team podpisał umowę z Gun Media dotyczącą produkcji i wydania nowej, jeszcze nieanonsowanej gry o roboczym tytule H2O, która trafi do sprzedaży w 2019 r., poinformowała spółka. Zawarcie umowy z Gun Media będzie miało istotny wpływ na wyniki finansowe spółki za rok 2018 oraz kolejne lata.

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan wyniosła ok. 35 mln zł w lutym b.r., co oznacza spadek o 5% r/r.

X-Trade Brokers odnotował 92,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 77,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Dom Development spodziewa się wzrostu znaczenia sprzedaży w Trójmieście i Wrocławiu w wynikach grupy w najbliższych latach, poinformował prezes Jarosław Szanajca.

Dom Development zamierza koncentrować się na maksymalizacji marży i utrzymaniu skali działalności w 2018 r., poinformował prezes Jarosław Szanajca.

Maxcom nawiązał współpracę z Meizu Telecom Company Limited, jednym z największych chińskich producentów smartfonów i będzie jedynym na polskim rynku dystrybutorem produktów tej spółki. Maxcom chce sprzedać ponad 100 tys. smartfonów marki Meizu do końca br., poinformował prezes Maxcomu Arkadiusz Wilusz.

Przychody ze sprzedaży Grupy Wojas wyniosły 13,4 mln zł w lutym br. i były wyższe o 0,5% r/r, poinformowała spółka.

Dom Development odnotował 190,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 125,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona odnotowało 1,6 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 1,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Asseco BS odnotowało 50,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 42,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Lotos odnotowała 484,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2017 r. wobec 303,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI), z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła 15 248,34 mln zł na koniec lutego, podało TFI. Miesiąc wcześniej wartość aktywów netto wynosiła 14 661,06 mln zł.

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) według stanu wyceny na 28 lutego 2018 r. wyniosła 16 450 mln zł, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 16 433 mln zł.

Polska Grupa Górnicza (PGG) odnotowała 38 mln zł zysku netto w IV kw. 2017 r. przy przychodach na poziomie 2 352 mln zł, podała Polska Grupa Energetyczna (PGE), która posiada 15,76% udziałów w akcjonariacie PGG. W 2017 r. PGG zanotowała odpowiednio: 90 mln zł zysku i 28 098 mln zł przychodów.

Produkcja energii elektrycznej w Polskiej Grupie Energetycznej (PGE) wyniosła 56,79 TWh w 2017 r. (wobec 53,67 TWh w 2016 r.), w tym z węgla brunatnego 39,05 TWh, podała spółka.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) spodziewa się spadku EBITDA r/r w energetyce konwencjonalnej (w tym w nabytych aktywach) i w obrocie, umiarkowanego wzrostu w dystrybucji i stabilnej sytuacji w energetyce odnawialnej w 2018 r., podała spółka.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) szacuje nakłady inwestycyjne na dostosowanie swoich jednostek do wymagań konkluzji BAT na 1,9 mld zł, podała spółka.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) analizuje budowę trzech bloków energetycznych opalanych gazem o łącznej mocy 1500 MW, podała spółka.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) ocenia, że realizacja projektu morskich farm wiatrowych o mocy ok. 1000 MW jest możliwa w perspektywie połowy przyszłej dekady, poinformował prezes Henryk Baranowski.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 300 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 1 366 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem