Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Twisto, operator systemu odroczonych płatności internetowych, podtrzymuje, że ruszy ze swoją usługą w Polsce w II kwartale, poinformował ISBnews CEO Michal Smida.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) udzielą pożyczki w kwocie po 450 mln zł każdy Elektrociepłowni Stalowa Wola na refinansowanie zadłużenia wobec PGNiG i Tauron Polska Energia w łącznej wysokości 600 mln zł i 300 mln zł na pokrycie jej dalszych wydatków inwestycyjnych, poinformowały spółki.

Oferta Famuru na dostawę 102 szt. fabrycznie nowych sekcji liniowych obudowy zmechanizowanej i 8 szt. skrajnych wraz z niezbędnym wyposażeniem została wybrana w przetargu ogłoszonym przez Jastrzębską Spółkę Węglową (JSW), poinformowała spółka. Wartość netto wybranej oferty wyniosła 85 mln zł, dodano.

Atal uzyskał pozwolenie na użytkowanie dla III etapu inwestycji Atal Marina Apartamenty na warszawskiej Białołęce, podała spółka.

Immofinanz zamierza dokonać wykupu do 15 mln akcji własnych, odpowiadających ok. 1,34% kapitału, po cenie w przedziale 1 - 2,81 euro za sztukę, podała spółka.

Elpis, podmiot zależny od PCC Rokita i PCC Exol, kupił 100% udziałów w spółce PCC Oxyalkylates Malaysia Sdn. Bhd. z siedzibą w Malezji, poinformowały spółki. Nabycie udziałów jest związane z porozumieniem zawartym pomiędzy Elpis a Petronas Chemicals Group Berhad z siedzibą w Malezji dotyczącym rozpoczęcia przygotowań do realizacji potencjalnej inwestycji produkcji oksyalkilatów w Kertih, Terengganu w Malezji, dodano.

Łączne zaangażowanie Alior Banku w kredytowanie firm wiatrowych wynosiło 1,1 mld zł na koniec 2017 r., co stanowiło ok. 2% całego portfela kredytowego. Bank dokonał w ub. roku odpisów aktualizujących wartość ekspozycji na farmy na kwotę 62 mln zł i nie spodziewa się konieczności tworzenia dodatkowych rezerw w tej części portfela w 2018 roku, poinformował ISBnews wiceprezes Filip Gorczyca.

Helios z grupy Agora planuje otwarcie 45 punktów gastronomicznych, nie wyklucza akwizycji lub masterfranszyzy zagranicznej marki nieobecnej dotychczas w Polsce, poinformowała członek zarządu Anna Kryńska -Godlewska.

Ronson wyznaczył cel sprzedażowy na br. na poziomie ponad 750 lokali, jednak ma ambicję, by przy odpowiednio wczesnym uruchomieniu inwestycji w warszawskim Ursusie liczba ta przekroczyła ubiegłoroczne 815 szt., poinformował członek zarządu, dyrektor sprzedaży i marketingu Andrzej Gutowski.

Agora chce zaprezentować strategię w nowej, kilkuletniej perspektywie pod koniec I półrocza, poinformował prezes Bartosz Hojka.

Tauron Polska Energa podpisał dziś umowę w sprawie współpracy w zakresie innowacji z amerykańskim Electric Power Research Institute (EPRI), podała spółka. Zakres pierwszych wspólnych programów badawczych to magazynowanie energii i identyfikacja potrzeb odbiorców energii elektrycznej.

Alior Bank chce obniżyć wskaźnik koszty do dochodów (C/I) do poziomu 44% wobec 49,7% w 2017 r. (46,9% z wyłączeniem kosztów połączenia z częścią Banku BPH), podał bank.

Alior Bank zakłada, że koszt ryzyka w 2018 roku wzrośnie do 1,9% wobec 1,7% zanotowanych w 2017 roku, poinformował p.o. prezesa Michał Chyczewski. Marża odsetkowa netto powinna pozostać na ubiegłorocznym poziomie, wynoszącym 4,6%.

Vivid Games zakłada, że zbliżające się premiery trzech gier nie tylko rozszerzą portfolio, ale będą miały zdecydowanie pozytywny wpływ na przychody, poinformował prezes Remigiusz Kościelny.

Prezesem zarządu Movie Games został Mateusz Wcześniak, do zarządu dołączył także Maciej Miąsik, natomiast dotychczasowy prezes Aleksy Uchański objął nową pozycję Head of Strategy, podała spółka. Movie Games podtrzymał jednocześnie plan debiutu na NewConnect w tym roku.

Hawe Telekom uruchomiło ofertę dla specjalnych stref ekonomicznych (SSE), która ma wspomóc firmy działające w SSE w zakresie cyberbezpieczeństwa, poinformowała spółka.

PGE Obrót wygrała przetarg i w trakcie dwuletniej umowy dostarczy energię elektryczną do ponad 450 punktów poboru, obejmujących centralę ZUS w Warszawie, a także oddziały, inspektoraty i biura terenowe zlokalizowane na terenie całego kraju, poinformowała spółka. Wartość brutto zakontraktowanej energii wynosi prawie 40 mln zł. Poprzednie postępowania rozstrzygnięte przez ZUS w 2012 i 2015 roku także wygrała spółka PGE Obrót.

Gorenje otrzymało 4 niewiążące oferty od potencjalnych partnerów strategicznych z Azji, działających w sektorze AGD, podała spółka.

NanoGroup dokonało kolejnego zgłoszenia patentowego w związku z badaniami spółki zależnej NanoVelos nad nanocząstką, która skutecznie współdziała z wykorzystywaną w leczeniu wielu typów nowotworów epirubicyną, zmniejszając jej toksyczność oraz poprawiając skuteczność, poinformowała spółka.

Dekpol podjął uchwałę o dokonaniu warunkowego przydziału 76 880 obligacji serii G o wartości nominalnej 1000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 76,88 mln zł, poinformowała spółka. Przydział został dokonany pod warunkiem dokonania ostatecznego rozrachunku obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Akcjonariusze Serinus Energy przyjęli uchwałę nadzwyczajną zatwierdzającą kontynuację działalności spółki po przeniesieniu siedziby z Kanady na Jersey na Wyspach Normandzkich oraz przyjęcie przez spółkę nowych dokumentów statutowych spółki po kontynuacji, obejmujących zmiany dotychczasowych dokumentów statutowych spółki, w tym zmianę firmy spółki na "Serinus Energy Plc", przy czym o przeprowadzeniu każdej z tych czynności zadecyduje rada dyrektorów, poinformowała spółka.

Griffin Premium RE.. odnotowało 31,32 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 12,24 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ronson Development planuje przekazać nabywcom około 800 mieszkań oraz zawrzeć nowe umowy sprzedaży obejmujące ponad 750 lokali w 2018 r., poinformował prezes Nir Netzer.

Ronson odnotował 9,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 64,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Asseco Business Solutions zarekomendował wypłatę dywidendy za 2017 r. w wysokości 1,3 zł na 1 akcję - tj. łącznie 43,44 mln zł, podała spółka.

Agora szacuje, że rynek reklamy w Polsce powinien wzrosnąć ogółem o 2-4% r/r w 2018 r. (wobec wzrostu o 2% w 2017 r.), podała spółka.

Docelowy poziom synergii wynikających z połączenia Alior Banku z wydzieloną częścią Banku BPH, na poziomie 381 mln zł, zostaną osiągnięte już w 2018 roku, czyli rok wcześniej niż planowano, poinformował wiceprezes p.o. prezesa Michał Jan Chyczewski.

Agora odnotowała 73,5 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 10,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Alior Bank odnotował 515,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 575,23 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem