Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 12.03.2018 (ISBnews) - Inflacja konsumencka wyniesie 2,1% w 2018 r. i przyspieszy do 2,7% r/r w 2019 r. oraz do 3% w 2020 r., wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP).

"Wskaźnik inflacji CPI w horyzoncie projekcji będzie stopniowo rosnąć i w latach 2019-2020 ukształtuje się nieznacznie powyżej 2,5%. Wzrost inflacji CPI w latach 2018-2020, w tym zwłaszcza inflacji bazowej, będzie spowodowany wzrostem presji kosztowej i popytowej w polskiej gospodarce" - czytamy w "Raporcie o inflacji".

"W kierunku wyższej inflacji oddziaływać będzie prognozowany w horyzoncie projekcji wzrost wynagrodzeń przewyższający dynamikę wydajności pracy. Przyśpieszeniu dynamiki płac będzie sprzyjać utrzymujący się silny popyt na pracę ze strony przedsiębiorstw przy ograniczonej podaży siły roboczej. Inflację w Polsce ograniczać będzie natomiast utrzymująca się niska dynamika cen importu powiązana z aprecjacją efektywnego kursu złotego, niską inflacją za granicą i oczekiwanym obniżeniem się cen surowców energetycznych" - czytamy dalej.

Wpływ czynników krajowych na wzrost inflacji CPI będzie w latach 2018-2020 częściowo równoważony oczekiwanym niskim poziomem cen importu, wynikającym z utrzymywania się umiarkowanej dynamiki cen w strefie euro oraz aprecjacji złotego, dodał bank centralny.

W projekcji z listopada ub.r. bank centralny spodziewał się, że inflacja konsumencka wyniesie 2,3% 2018 r. i przyspieszy do 2,9% r/r w 2019 r.

Według centralnej ścieżki, inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniesie 1,6% w 2018 r., 2,6% w 2019 r. i 3% w 2020 r. wobec 0,7% w 2017 r.

"Pomimo proinflacyjnego oddziaływania czynników popytowych i kosztowych inflacja cen żywności w latach 2018-2020 nie przewyższy poziomu z ub.r. Wyraźny wzrost cen żywności w 2017 r. wynikał bowiem z niższej dostępności niektórych surowców i produktów rolnych (m.in. owoców, masła, mleka, jaj), a warunki podażowe na tych rynkach zgodnie z założeniem przyjętym w projekcji będą ulegać stopniowej poprawie. Dodatkowo w kierunku ograniczenia wzrostu cen żywności w najbliższych kwartałach będzie oddziaływać uwolnienie od października ub.r. europejskiego rynku cukru od systemu kwotowania produkcji" - czytamy dalej.

Według centralnej ścieżki, ceny żywności wzrosną o 3,3% 2018 r., o 2,9% w 2019 r. i o 3,2% w 2020 r. wobec 4,3% wzrostu w 2017 r.

"W porównaniu do projekcji listopadowej, w obecnej rundzie prognostycznej nie zmieniły się znacząco prognozy cen energii w latach 2018-2019. Z jednej strony, wzrosty cen ropy naftowej przełożyły się na wyższe krajowe ceny paliw. Z drugiej strony wpływ ten łagodzi relatywnie silniejsze umocnienie kursu złotego w relacji do dolara amerykańskiego. Dodatkowo w styczniu br. nie było oczekiwanej w poprzedniej rundzie prognostycznej podwyżki cen energii elektrycznej, co również oddziałuje w kierunku rewizji prognoz cen energii w dół" - czytamy dalej.

Według centralnej ścieżki, ceny energii wzrosną o 2% w 2018 r., a następnie po 2,5% rocznie w 2019 r. i 2020 r. wobec wzrostu o 3,3% w 2017 r.

Projekcja stanowi jedną z przesłanek, na podstawie których Rada Polityki Pieniężnej podejmuje decyzje o poziomie stóp procentowych NBP.

Projekcja marcowa z modelu NECMOD obejmuje okres od I kw. 2018 r. do IV kw. 2020 r. - punktem startowym projekcji jest IV kw. 2017 r. Projekcja została przygotowana z uwzględnieniem danych dostępnych do 16 lutego 2018 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem