Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) zamierza wykupić przedterminowo wszystkie obligacje podporządkowane serii A o łącznej wartości nominalnej 120 mln zł, podała instytucja.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA karę pieniężną w wysokości 560 tys. zł., podała Komisja.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru stania się pośrednim podmiotem dominującym MCI Capital Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych przez Tomasza Czechowicza, podał urząd.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na przywrócenie wszystkim zdematerializowanym akcjom spółki Synthos formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 3 kwietnia 2018 r., podał urząd.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) będzie się starać by wypłacić dywidendę w 2019 roku, wynika z wypowiedzi prezesa Daniela Ozona.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) intensywnie pracuje nad długoterminowym refinansowaniem, poinformował prezes Daniel Ozon. Refinansowanie ma zabezpieczyć grupę przed dekoniunkturą i pomóc w rozszerzeniu bazy zasobowej.

Apator wygrał przetarg na dostawy 1-fazowych i 3-fazowych liczników energii elektrycznej dla oddziałów PGE Dystrybucja o wartości min. 24,8 mln zł netto, poinformowała spółka. Realizacja dostaw przewidziana jest w 2018 roku, dodano.

OT Logistics utworzyła spółkę OTL Forwarding, która zapewni obsługę spedycyjną i transportową klientom z Serbii, Chorwacji, Słowenii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry oraz Macedonii, podała firma. Utworzenie OTL Forwarding ma na celu zwiększenie obecności grupy na tych rynkach i może przyczynić się do zwiększenia przeładunków w kontrolowanym przez OT Logistics porcie w chorwackiej Rijece.

Alior Bank będzie dalej analizował możliwości współpracy z Bankiem Pekao, poinformowała pełniąca obowiązki prezesa Aliora Katarzyna Sułkowska.

Alior Bank będzie kontynuował realizację strategii 'Cyfrowego buntownika' i wzmacniał pozycję w segmencie mikro i małych firm, poinformowała pełniąca obowiązki prezesa Alior Banku Katarzyna Sułkowska.

Grupa Recykl 20 marca uruchomi kolejną linię do produkcji czystych granulatów SBR w Śremie, poinformowała spółka. Wartość inwestycji wyniesie 1,3 mln euro, dodano.

Arena.pl celuje w zdobycie pozycji wicelidera polskiego rynku e-handlu i usług internetowych, poinformował prezes Marcin Jabłoński.

Ursus Bus otrzymał wsparcie finansowe od Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) w zakresie bieżącej działalności spółki, czyli produkcji autobusów, poinformował Ursus. Łączna wartość umowy kredytowej wyniosła 108 mln zł.

Arctic Paper podjął decyzję o rozpoczęciu realizacji projektu inwestycyjnego rozbudowy elektrowni wodnej w papierni w Munkedal (Szwecja) za ok. 29 mln zł, podała spółka. Celem projektu jest wzmocnienie zrównoważenia środowiskowego zakładu.

PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) podpisały z Trakcją PRKiI umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z odbudową stacji Warszawa Główna w ramach projektu "Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia". Wartość umowy to 80,87 mln zł netto, poinformował prezes PLK Ireneusz Merchel.

Cele Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) na 2018 r. zakładają m.in. wyprodukowanie 15,4 mln ton węgla i 3,6 mln ton koksu, podała spółka. Udział węgla koksowego w produkcji ogółem ma wynieść 74%.

Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii H o wartości do 150 mln zł, poinformowała spółka.

NanoGroup zaprezentuje podczas konferencji BIO-Europe w Amsterdamie wstępne wyniki badania skuteczności produktu "Polepi", czyli stworzonej przez spółkę zależną NanoVelos nanocząstki w połączeniu z wykorzystywaną w leczeniu wielu typów nowotworów epirubicyną, poinformowała spółka. Docelowo efektem prowadzonych nad nim badań ma być umowa partneringowa, której podpisanie spółka zakłada po zakończeniu badań przedklinicznych w fazie cGMP, planowanym na I półrocze 2019 r.

Bank BGŻ BNP Paribas wprowadził z sukcesem kilka rozwiązań we współpracy z firmami fintechowymi i celuje we wdrażanie średnio co miesiąc nowego rozwiązania tego typu, poinformował ISBnews Przemysław Gdański, kierujący Bankiem BGŻ BNP Paribas.

Sytuacja gospodarcza Polski oraz związana z nią koniunktura w sektorze bankowym sprawią, że koszty ryzyka będą nadal spadać w kierunku najniższych historycznie poziomów, uważa kierujący Bankiem BGŻ BNP Paribas Przemysław Gdański.

QubicGames zawarł z Danilo Moreira Barbosą istotną umowę wydawniczą, określającą szczegóły przystosowania i wydania gry "One Strike" na konsolę Nintendo Switch, poinformowała spółka. W zamian za udzielenie licencji na wydanie gry Barbosa otrzyma od spółki wynagrodzenie w postaci procentu od przychodów ze sprzedaży gry.

Zarząd i2 Development podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych związanych z dalszym rozwojem działalności spółki, podała firma. Zarząd rozważy poszukiwanie inwestora strategicznego, zawarcie aliansu strategicznego, jak również dokonanie innej transakcji.

Bloober Team NA, spółka zależna Bloober Team, zawarła umowę ze spółką Lions Gate Entertainment Inc. dotyczącą produkcji nowej, nieanonsowanej jeszcze gry, w oparciu o jeden z brandów posiadanych przez Lions Gate, poinformowała spółka.

Rada nadzorcza KGHM Polska Miedź podjęła decyzję o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa oraz wiceprezesa ds. aktywów zagranicznych, podała spółka.

Rada nadzorcza KGHM Polska Miedź podjęła decyzję o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa oraz wiceprezesa ds. aktywów zagranicznych, podała spółka.

Wiceprezes kierujący Alior Banku, Michał Jan Chyczewski, złożył rezygnację z dotychczas pełnionej funkcji, poinformował bank. Na tym stanowisku zastąpiła go wiceprezes Alior Banku Katarzyna Sułkowska, która upoważniła przewodniczącego rady nadzorczej do podpisania wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o wyrażenie zgody na powołanie Katarzyny Sułkowskiej na prezesa banku.

GetBack rozpoczął negocjacje z potencjalnymi inwestorami z Izraela i USA na temat możliwości objęcia przez nich nowej emisji, poinformowała spółka.

Skonsolidowany zysk netto CCC spadł o 4% r/r i wyniósł 303 mln zł, w tym zysk przypisany akcjonariuszom mniejszościowym sięgnął 15 mln zł, podała spółka, przedstawiając wstępne dane.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podjęła decyzję o zawieszeniu stosowania polityki dywidendowej JSW w zakresie przeznaczenia wypracowanych wyników finansowych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku, poinformowała spółka.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odnotowała 2 538,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 6,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem