Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 14.03.2018 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) planuje łącznie 5 897 mln zł nakładów inwestycyjnych na rzeczowe aktywa trwałe w 2018 r., podała spółka.

"W kolejnych kwartałach GK PGNiG zamierza utrzymać wysoki poziom nakładów finansowych na działalność inwestycyjną, w tym głównie na realizację projektów w zakresie utrzymania zdolności wydobywczych, działalności związanej z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz budowy sektora elektroenergetycznego" ? czytamy w raporcie za 2017 r.

Planowane nakłady w segmencie Poszukiwanie i Wydobycie to 2 327 mln zł, w tym 386 mln zł w Norwegii, 193 mln zł w Pakistanie i 6 mln zł w Libii. W segmencie Obrót i Magazynowanie zaplanowano 160 mln zł inwestycji, w Dystrybucji 2 159 mln zł, w Wytwarzaniu 1 068 mln zł, a w pozostałych segmentach 183 mln zł.

Spółka dominująca zrealizuje 2 094 mln zł z zaplanowanych nakładów, podano także.

"GK PGNiG dokonując analiz zamierzeń inwestycyjnych na 2017 r. i lata następne wzięła pod uwagę możliwości finansowe w tym zakresie. W analizie uwzględniono dostępne źródła finansowania zewnętrznego oraz środki własne z uwzględnieniem przepływów generowanych w ramach bieżącej działalności. Tym samym można stwierdzić, że GK PGNiG posiada wystarczające środki finansowe na realizację planowanych zamierzeń inwestycyjnych" ? czytamy dalej.

W strategii na lata 2017-2022 PGNiG założyło, że jego średnioroczne nakłady inwestycyjne kształtować się będą na poziomie ok. 5,7 mld zł.

W 2017 r. nakłady inwestycyjne PGNiG na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyniosły 3,2 mld zł i były o 7% wyższe od nakładów poniesionych w 2016 r.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.