Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 14.03.2018 (ISBnews) - Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził zmianę taryfy PGNiG Obrót Detaliczny z podwyżką cen paliw gazowych oraz wydłużył okres jej obowiązywania do końca 2018 r., podał Urząd. Jednak ze względu na zatwierdzenie w styczniu br. taryfy dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG), w ostatecznym rozliczeniu od 1 kwietnia 2018 r. odbiorcy gazu w gospodarstwach domowych zapłacą mniej niż dotychczas, podkreślił URE.

"W zmienionej taryfie, na wniosek PGNiG OD, podwyższone zostały ceny paliw gazowych (jako towaru) o 1%. Ponieważ jednak stawki opłat abonamentowych nie uległy zmianie, w efekcie średnia cena zakupu paliw gazowych wzrasta o 0,9%" - czytamy w komunikacie.

"Z punktu widzenia płatności odbiorców paliw gazowych istotne jest, że niezależnie od zatwierdzenia zmiany taryfy PGNiG OD, prezes URE 25 stycznia 2018 r. zatwierdził taryfę ustaloną przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. (PSG), zawierającą stawki opłat za usługę dystrybucji paliw gazowych" - czytamy dalej.

W przypadku taryfy PSG średnie stawki dystrybucyjne zostały obniżone o ok. 7,3%. Taryfa PSG została wprowadzona w życie 1 marca 2018 r.

"Zatwierdzenie tych taryf w praktyce oznacza, że od 1 kwietnia 2018 r. odbiorcy w gospodarstwach domowych, którym PGNiG OD świadczy usługę kompleksową dostarczania paliw gazowych, zapłacą mniej niż płacili do 28 lutego 2018 r." - wskazano także w komunikacie.

Całkowity spadek płatności wyniesie ok. (-) 1,94% dla odbiorców gazu wysokometanowego, (-) 1,67% dla odbiorców gazu zaazotowanego GZ-41,5 (Lw) i (-) 1,69% dla odbiorców gazu zaazotowanego GZ-35 (Ls).

"Sumaryczny spadek średnich miesięcznych płatności dla statystycznego odbiorcy grupy W-1 zużywającego paliwo gazowe do przygotowania posiłków w ilości 1 227 kWh/rok wyniesie (-) 2,6%, co oznacza kwotowy spadek jego średniomiesięcznych płatności o 0,57 zł" - czytamy dalej.

Analogicznie, dla planowanego średniego statystycznego zużycia przez odbiorców grupy W-2 wynoszącego 7 127 kWh/rok i W-3 wynoszącego 23 763 kWh/rok, sumaryczny średniomiesięczny spadek płatności wyniesie odpowiednio: (-) 1,9%, tj. 1,79 zł i (-) 1,8%, tj. 5,31 zł, podał też Urząd.

W odrębnym komunikacie PGNiG wyjaśniło, że od 1 marca weszła w życie nowa taryfa Polskiej Spółki Gazownictwa, obniżająca o 7,4% stawki za transport (dystrybucję) gazu dla gospodarstw domowych. Od 1 kwietnia wejdzie w życie decyzja prezesa URE "skutkująca nieznacznym 1-proc. wzrostem ceny gazu dla klientów PGNiG Obrót Detaliczny". Koszty opłat i stawek za transport (dystrybucję) gazu stanowią około 35% faktury za gaz.

"W efekcie powyższych zmian, klienci zapłacą do końca 2018 r. mniej za:

* przygotowanie posiłków - całkowite płatności na fakturze (za transport gazu i za sam gaz) zostaną obniżone średnio o 2,5%

* podgrzewanie wody - całkowite płatności zostaną obniżone średnio o 1,9%

* ogrzewanie małych i średnich domów - całkowite płatności zostaną obniżone średnio o 1,8%

* ogrzewanie dużych domów - całkowite płatności zostaną obniżone średnio o 1,7%" - czytamy w komunikacie PGNiG.

URE zwraca uwagę, że taryfa PGNiG OD dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Nadzór prezesa URE nad taryfami dla gazu sieciowego sprzedawanego do gospodarstw domowych według obecnych przepisów zostaje utrzymany do końca 2023 r. Od 1 października 2017 r. został zniesiony obowiązek przedkładania do zatwierdzenia przez URE taryf na sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego i zaazotowanego odbiorcom końcowym niebędącym gospodarstwami domowymi.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. jest narodowym operatorem systemu dystrybucyjnego gazu w Polsce. Jest największą spółką grupy kapitałowej PGNiG.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.