Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 14.03.2018 (ISBnews) - KGHM odnotował 87 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 4996 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Skonsolidowany wynik netto ogółem w IV kwartale wyniósł -134 mln zł i był obciążony łącznym wynikiem netto przeprowadzonych testów na utratę wartości w wysokości -310 mln zł, porównaniu do wyniku netto w IV kwartale 2016 r. na poziomie -5 078 mln zł, który zawierał -5 321 mln zł łącznych opisów aktualizujących netto, podano w komunikacie.

Strata przed opodatkowaniem wyniosła 137 mln zł wobec 5015 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5871 mln zł w IV kw. 2017 r. wobec 6015 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-IV kw. 2017 r. spółka miała 1568 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4371 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 20 358 mln zł w porównaniu z 19 156 mln zł rok wcześniej.

"Rok 2017 był okresem znaczącego usprawnienia działalności operacyjnej w kraju i zagranicą, przy utrzymaniu stabilnego poziom kosztów podstawowej działalności produkcyjnej. Odnotowaliśmy zysk netto na poziomie 1,5 mld zł w porównaniu ze stratą w wysokości 4,4 mld zł w 2016 roku, która była spowodowana odpisami z tytułu utraty wartości aktywów" ? powiedział prezes Rafał Pawełczak, cytowany w komunikacie.

Spadek skonsolidowanych przychodów o 2% r/r w czwartym kwartale br. odzwierciedla przede wszystkim niższy o 13% wolumen sprzedaży miedzi płatnej co odpowiada zrealizowanej w 2016 roku incydentalnej sprzedaży przez KGHM Polska Miedź własnego koncentratu miedzi, a która nie była realizowana w roku 2017. Wpływ niższych wolumenów został częściowo skompensowany, głównie przez wzrost notowań miedzi o ponad 1500 USD/t (+29% r/r), przy jednoczesnym osłabieniu kursu USD/PLN o 11% r/r. Z perspektywy całego roku przychody Grupy wzrosły o 6% będąc głównie wynikiem wzrostu notowań miedzi o 27%, wolumenu sprzedaży miedzi niższego o 9% oraz kursu USD/PLN niższego o 4%, podano w komunikacie.

"Produkcja miedzi płatnej Grupy KGHM Polska Miedź była w czwartym kwartale niższa r/r o 8%, przede wszystkim w efekcie spadku o 10% produkcji KGHM Polska Miedź spowodowanym awaryjnym przestojem Huty Miedzi Głogów. Wynik ostatniego kwartału roku przełożył się na niższą o 3% całoroczną produkcję miedzi płatnej w Grupie" - czytamy dalej.

Kopalnia Sierra Gorda w czwartym kwartale kontynuowała eksploatację części złoża o niższej zawartości molibdenu co przełożyło się produkcję tego metalu na poziomie 3,3 mln funtów (dla 55% udziałów), co stanowi wzrost o 14% r/r. W ujęciu rocznym Sierra Gorda wyprodukowała 19,7 mln funtów molibdenu, o 61% więcej niż w roku 2016 (dla 55% udziałów), wymieniono także.

"Skorygowana skonsolidowana EBITDA w czwartym kwartale 2017 r. była niższa o niecałe 3% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku (z 1 515 mln zł do 1 476 mln zł). Był to przede wszystkim efekt spadku EBITDA KGHM Polska Miedź o 196 mln zł ze względu na niższą sprzedaż miedzi, oraz pogorszenia EBITDA pozostałych segmentów o 40 mln zł, w sytuacji gdy wyniki EBITDA KGHM International oraz Sierra Gorda (55%) wzrosły odpowiednio o 31 mln zł (+14% r/r) i 166 mln zł (x3,55 r/r) głównie na tle wyższych notowań metali oraz poprawy parametrów produkcyjnych. Skorygowana EBITDA Grupy KGHM Polska Miedź w całym 2017 roku wzrosła o blisko 1,1 mld zł (+23% r/r) w czym największy udział miała poprawa wyników KGHM Polska Miedź S.A. o 609 mln zł i Sierra Gorda (55%) o 420 mln zł" - podano także.

Dług netto na koniec roku wyniósł 6 577 mln zł (1 889 mln USD), a jego stosunek do skorygowanego wskaźnika EBITDA spadł do 1,3 z poziomu 1,6 na koniec roku 2016.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-IV kw. 2017 r. wyniósł 1 323 mln zł wobec 4 085 mln zł straty rok wcześniej.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. W 2016 r. grupa wyprodukowała 677 tys. ton miedzi płatnej i 1,2 tys. ton srebra metalicznego. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.