Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 15.03.2018 (ISBnews) - PZU odnotowało 2 910 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 1 935 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł 4 233 mln zł wobec 2 374 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 5 510 mln zł wobec 2 991 mln zł zysku rok wcześniej.

Składka przypisana brutto grupy sięgnęła 22 847 mln zł w 2017 r. wobec 20 219 mln zł rok wcześniej.

"Zysk netto po raz pierwszy w historii przekroczył 1 mld euro (4,2 mld zł). Składka przypisana brutto wzrosła do rekordowego poziomu 22,8 mld zł. Wzrost składki przypisanej brutto o 13% r/r" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 2 434 mln zł wobec 1 573 mln zł zysku rok wcześniej.

"To był znakomity rok dla PZU. Sprzedaż zrealizowana w roku 2017 przekroczyła poziom 22,8 mld zł i tym samym jest najwyższą kiedykolwiek osiągniętą przez grupę PZU. Równocześnie osiągnęliśmy najwyższy w naszej historii wynik netto 4,2 mld zł. Pobiliśmy tym samym nasze wszystkie dotychczasowe rekordy. Znaczący wkład w wyniki grupy miały banki, zwłaszcza Pekao SA, dzięki którego nabyciu nasze aktywa przekroczyły 317 mld zł. Z rentownością kapitałów powyżej 21% oraz pokryciem kapitałowym istotnie powyżej 200%, PZU jest jedną z najbardziej dochodowych i stabilnych spółek ubezpieczeniowych na świecie" - powiedział prezes PZU Paweł Surówka, cytowany w komunikacie.

"Tak dobre wyniki za rok 2017 są solidnym fundamentem dla ambitnych celów, które grupa postawiła sobie w ramach strategii #nowePZU. Realizując tę strategię, chcemy zapewnić, by PZU stało się liderem w zakresie nowych technologii, w tym telematyki, rozwiązań mobilnych, sztucznej inteligencji i pracy na bazach danych. Siła finansowa PZU, ciągłe dążenie do udoskonalania produktów, dbałość o konsumentów oraz zaangażowanie społeczne powoduje, że 22 mln naszych klientów może nas polegać" - dodał prezes.

CFO Grupy PZU Tomasz Kulik zwrócił uwagę, że Grupa PZU już drugi rok z rzędu zanotowała ponadprzeciętny dwucyfrowy (+13%) wzrost przypisu składki.

"Jednocześnie liczba czynnych polis w OC komunikacyjnym wzrosła o 0,2 mln do 9,1 mln. Pozytywnie do wyniku grupy kontrybuował wynik inwestycyjny, który wzrósł o 52,4%% do 1 855 mld zł (z wyłączeniem działalności bankowej), będący rezultatem m.in. znaczącej poprawy na portfelach akcyjnych, jak również pozyskania wysokomarżowych ekspozycji korporacyjnych" - powiedział Kulik, także cytowany w komunikacie.

Podkreślił, że zgodnie z założeniami strategicznymi, wzrost wolumenów przypisu składki realizowany był w warunkach wysokiej dyscypliny kosztowej (wskaźnik kosztów administracyjnych segmentów ubezpieczeniowych w Polsce spadł o 1,1 pkt proc. r/r do 7%) oraz dbałości o jakość pozyskiwanych ryzyk do portfela. Wskaźnik COR zmalał o 5,6 pkt proc. r/r do 89,3%. W rezultacie skonsolidowany wynik grupy wzrósł o 78,3% r/r do 4,2 mld zł.

"Tak dobra rentowność, przy mocno rosnącym portfelu, to potwierdzenie wysokiej sprawności operacyjnej i poprawy efektywności struktur zarządzania w zakresie wykorzystania skali biznesu. Cieszy także utrzymanie rentowności ubezpieczeń na życie w polisach grupowych i indywidualnie kontynuowanych powyżej 20%. Na porównywalność danych r/r przyczyniło się również rozpoczęcie konsolidacji banku Pekao od dnia 7 czerwca 2017 roku" - dodał CFO.

W 2017 roku zwrot z kapitałów własnych przypadający jednostce dominującej ukształtował się na poziomie 21,1% . Wskaźnik ROE był wyższy o 6,2 pkt proc. niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, głównie z uwagi na poprawę wyników działalności ubezpieczeniowej oraz inwestycyjnej, podano także w komunikacie.

"Według stanu na koniec III kwartału 2017 roku, po finalizacji transakcji nabycia pakietu akcji Banku Pekao, wskaźnik wypłacalności (liczony wg formuły standardowej Solvency II) wyniósł 237% i pozostał powyżej średniego wskaźnika wypłacalności dla grup ubezpieczeniowych w Europie" - czytamy dalej.

Po 2017 roku wartość netto odszkodowań i świadczeń oraz przyrostu rezerw Grupy PZU wyniosła 14 941 mln zł, tj. wzrost o 17,3% r/r, co ma związek m.in. ze zwiększeniem skali działalności. Wzrost dotyczył w szczególności grupy ubezpieczeń szkód powodowanych żywiołami, indywidualnych produktów unit-linked w kanale bancassurance oraz ubezpieczeń komunikacyjnych, podano też w materiale.

Koszty administracyjne grupy w 2017 roku ukształtowały się na poziomie 5 364 mln zł względem 2 923 mln zł w 2016 roku.

"Wzrost wynikał w głównej mierze z rozpoczęcia konsolidacji Pekao oraz połączenia (4 listopada 2016 roku) Alior Bank z wydzieloną działalnością BPH. Koszty administracyjne segmentu bankowego wzrosły o 2 464 mln zł. Jednocześnie koszty administracyjne w segmentach działalności ubezpieczeniowej w Polsce ukształtowały się na poziomie niższym o 10 mln zł względem roku ubiegłego. Ich zmiana wynikała ze spadku kosztów działalności projektowej częściowo kompensowanego wyższymi kosztami w ubezpieczeniach bancassurance wskutek zmiany zasad wynagradzania ubezpieczających w umowach grupowych" - napisano w komunikacie.

Koszty akwizycji w 2017 roku wzrosły o 288 mln zł r/r. Wzrost ten był w szczególności rezultatem wyższej sprzedaży w segmencie klienta masowego i korporacyjnego, podano także.

"W 2017 roku wynik netto na działalności inwestycyjnej. Grupy PZU wyniósł 8 502 mln zł wobec 3 511 mln zł w analogicznym okresie 2016 roku (wzrost o 142,2%). Wyższy wynik w 2017 roku to przede wszystkim efekt wzrostu dochodów z lokat wygenerowanych na działalności bankowej w związku z rozpoczęciem konsolidacji Pekao, a także lepszy wynik na notowanych instrumentach kapitałowych w szczególności ze względu na poprawę koniunktury na GPW (w szczególności wyższa wycena pakietu akcji Grupy Azoty z portfela aktywów długoterminowych) oraz pozyskanie wysokomarżowych ekspozycji do portfela długu korporacyjnego. Dochody z działalności inwestycyjnej, z wyłączeniem działalności bankowej oraz po uwzględnieniu kosztów odsetkowych, wzrosły o 52,4% do 1 855 mln zł" - wskazano dalej.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem