Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 16.03.2018 (ISBnews) - Pepees utworzył niepieniężne odpisy aktualizujące związane z udziałami w spółce zależnej CHP Energia, podał też, że według wstępnych danych w 2017 r. odnotował 13,36 mln zł zysku netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (wobec 17,6 mln zł zysku rok wcześniej).

"W toku procesu sporządzania sprawozdań finansowych za 2017 rok, po zakończeniu w dniu 16 marca 2018 roku procesu weryfikacji struktury posiadanych aktywów obejmujących udziały w spółkach zależnych podjęta została decyzja o utworzeniu niepieniężnych odpisów aktualizujących związanych z udziałami w spółce zależnej CHP Energia Sp. z o.o., które zostaną ujęte:

- w sprawozdaniu grupy kapitałowej emitenta jako odpis wartości firmy ustalonej przy nabyciu tej spółki w związku z utratą wartości w wysokości 4 346 tys. zł;

- w sprawozdaniu jednostkowym emitenta jako odpis aktualizujący wartość posiadanych udziałów, należności i zaliczek w tej spółce zależnej w łącznej kwocie 3 464 tys. zł, w związku z ujemnymi kapitałami tej spółki" - czytamy w komunikacie.

Dokonane odpisy mają charakter operacji księgowych i nie będą miały wpływu na płynność finansową oraz bieżącą działalność operacyjną grupy kapitałowej, podkreśliła spółka.

Jednocześnie Pepees poinformował, iż niezależnie od utworzenia odpisów 16 marca 2018 roku zakończony został proces agregacji danych finansowych realizowany na potrzeby przygotowania raportów spółki oraz grupy kapitałowej za 2017 rok i tym samym podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ten okres.

Według wstępnych wyników, skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły w ub.r. 224,27 mln zł (wobec 185,68 mln zł rok wcześniej), a zysk z działalności operacyjnej grupy - odpowiednio: 21,85 mln zł wobec 23,58 mln zł.

Jednostkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 162,45 mln zł (wobec 143,77 mln zł rok wcześniej), zysk z działalności operacyjnej: 19,57 mln zł (wobec 19,83 mln zł rok wcześniej), a zysk netto: 12,32 mln zł (wobec 15,92 mln zł), podano także.

"Zarząd spółki wyjaśnia, że pomimo znacznie wyższych przychodów ze sprzedaży, zysk netto zarówno grupy kapitałowej, jak i spółki Pepees jest mniejszy niż w roku poprzednim w związku z opisanymi powyżej odpisami aktualizacyjnymi, zwiększonymi kosztami pracowniczymi oraz podwyżką kosztów energii wykorzystywanej w procesie produkcyjnym" - podano też w komunikacie.

Ostateczne wyniki finansowe za 2017 rok zostaną przekazane w raportach rocznych (jednostkowym oraz skonsolidowanym), które zostaną opublikowane 29 marca 2018 r.

Pepees to notowany na GPW wiodący polski producent wysokojakościowych naturalnych produktów skrobiowych.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.