Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Rada nadzorcza Grupy Lotos odwołała ze składu zarządu prezesa Marcina Jastrzębskiego, poinformowała spółka. Pełnienie obowiązków prezesa powierzono Mateuszowi Bonca, dodano.

Akcje Novaturas zadebiutują równolegle na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i Nasdaq w Wilnie w środę, 21 marca br., poinformowała spółka.

Rada nadzorcza Lubelskiego Węgla Bogdanka powołała Artura Wasila na stanowisko prezesa od 21 marca, podała spółka.

Grzegorz Kowalik zrezygnował z funkcji wiceprezesa Ferrum ds. finansowych i restrukturyzacji, podała spółka.

Rada nadzorcza Lokum Deweloper powołała z dniem 1 kwietnia 2018 r. zarząd spółki na kolejną 3-letnią kadencję w niezmienionym składzie, podała spółka.

Bank mBanku otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) potwierdzenie spełnienia kryteriów do wypłaty dywidendy w wysokości do 20% zysku za 2017 r., poinformował bank.

Rada nadzorcza Kruka podjęła uchwały o powołaniu zarządu spółki z Piotrem Krupą jako prezesem na nową, wspólną, trzyletnią kadencję, podała spółka.

Bank Pekao otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) potwierdzenie spełnianie kryteriów do wypłaty dywidendy w wysokości do 100% zysku za 2017 r., poinformował bank.

e-Xim IT z branży wdrożeniowej planuje zadebiutować na rynku NewConnect w II połowie roku, poinformowała spółka.

Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) rekomenduje wypłatę 0,52 zł dywidendy na akcję z zysku za 2017 r. oraz z kapitału zapasowego, poinformowała spółka.

Celon Pharma złożyła wniosek o udzielenie zgody na rozpoczęcie kolejnego etapu badań, tj. fazy klinicznej nad lekiem opartym o innowacyjny inhibitor kinaz FGFR w terapii nowotworów - CPL304110, poinformowała spółka.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zawarła umowę z ArcelorMittal Poland i ArcelorMittal Ostrawa na sprzedaż węgla koksowego w latach 2018-2020 z możliwością przedłużenia, podała spółka. Szacunkowa wartość umowy w trzyletnim okresie obowiązywania to 4,5 mld zł.

Bank Zachodni WBK otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenie zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie całości zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, poinformował bank. Jednocześnie KNF nie zgłosił zastrzeżeń co do możliwości wypłaty przez bank dywidendy z zysku zatrzymanego za rok 2016, dodano.

ZUE podpisało z PKP Polskie Linie Kolejowe umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadań pn. "Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane" oraz "Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i nr 99 Chabówka - Zakopane", podała spółka. Wartość umowy wynosi 330 mln zł netto (406 mln zł brutto). Termin realizacji zadania to 42 miesiące od dnia rozpoczęcia prac.

Dino Polska zamierza wyemitować w tym roku kolejne obligacje w ramach programu o wartości do 500 mln zł, jednak dopiero pod koniec roku, kiedy to zamierza zastanowić się nad wartością emisji, poinformował członek zarządu Michał Krauze.

MOL i jego partner joint-venture JSR Corporation zainaugurowały działalność fabryki kauczuku S-SBR w Tiszaújváros na Węgrzech, podał MOL. Nowy zakład dostarczy rocznie 60 tys. ton kauczuku i stworzy ponad 100 nowych miejsc pracy.

Dino Polska ocenia, że w tym roku utrzyma tempo wzrostu liczby nowo otwartych sklepów, które w ostatnich latach wynosiło ok. 20 lokali rocznie, poinformowali członkowie zarządu. W sumie w 2017 r. liczba sklepów w sieci wzrosła o 147 lokali.

Dino Polska oczekuje, że w bieżącym roku sprzedaż w ujęciu istniejących sklepów (like-for-like, LFL) utrzyma dwucyfrowe tempo wzrostu, a marża EBITDA ponownie poprawi się - o 0,2-0,3 pkt proc. r/r, poinformowali członkowie zarządu.

EuroRating nadał spółce CD Projekt niezamówiony rating kredytowy na poziomie BBB, poinformowała agencja. Perspektywa ratingu została określona jako stabilna.

Cognor chce w tym roku powtórzyć dobre wyniki, które spółka wypracowała w 2017 r., poinformował dyrektor finansowy Krzysztof Zoła.

GetBack otrzymał oświadczenie od Abris Capital Partners dotyczące objęcia akcji nowej emisji, w którym zadeklarował objęcie nowych walorów w liczbie proporcjonalnej do aktualnego zaangażowania Abris w GetBack, poinformowała spółka.

Cognor spodziewa się, że zamknie proces renegocjacji finansowania w najbliższych tygodniach, poinformował dyrektor finansowy Krzysztof Zoła. Spółka nie zakłada potrzeby przeprowadzenia dodatkowej emisji akcji.

ABC Data stawia na ekspansję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, szczególnie w Rumunii, poinformował ISBnews.tv wiceprezes Andrzej Kuźniak.

Sieć handlowa Piotr i Paweł sfinalizowała porozumienie, na mocy którego Bank Zachodni WBK oraz ING Bank Śląski zwiększają zakres finansowania, SGB Bank potwierdza stabilność limitów finansowych, a fundusze zarządzane przez TFI Capital Partners zobowiązały się do podwyższenia kapitału sieci, poinformowała sieć oraz grupa Capital Partners.

Cognor zakłada, że nakłady inwestycyjne w 2018 r. będą zbliżone do ubiegłorocznych, które wyniosły 26,3 mln zł, poinformował dyrektor finansowy Krzysztof Zoła.

Inpro wprowadziło do sprzedaży 72 mieszkania w ramach inwestycji Kwartał Uniwersytecki 3 w Gdańsku Przymorzu, poinformowała spółka. Jest ona kontynuacją cieszących się projektów Kwartał Uniwersytecki oraz Kwartał Uniwersytecki 2.

Mercator Medical odnotował 4,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 13,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Tanne, spółka zależna Fabryk Mebli Forte, otrzymała od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego miasta Suwałki pozwolenie na użytkowanie fabryki płyt wiórowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i drogową, poinformowała spółka. Decyzja nie jest jeszcze prawomocna.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) podpisało porozumienie o partnerstwie strategicznym z Mari Petroleum Company Limited (MPCL) - drugim co do wielkości producentem gazu w Pakistanie, podała spółka. Dokument zakłada współpracę w obszarze upstream na rynku pakistańskim i poza jego granicami.

Robyg postanowił wyemitować obligacje serii PA do łącznej maksymalnej kwoty 300 mln zł w terminie do 29 marca, podała spółka.

Zarząd Cognoru rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2017 r. w wysokości 0,1 zł na akcję, poinformowała w projektach uchwał na zwyczajne walne zgromadzenie, zwołane na 22 marca br.

Cognor odnotował 47,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 4,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lutym br. przez Esotiq & Henderson wyniosły ok. 12 mln zł i były niższe o 13% r/r.

Skonsolidowany portfel zamówień Asseco Poland na bieżący rok wynosi obecnie 5 459 mln zł, podał zarząd.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police ujawniły z opóźnieniem, że w związku z procesem sporządzania i badania sprawozdań finansowych oraz brakiem finalizacji w założonym terminie warunkowego porozumienia (ugody) zawartego z DGG ECO w celu uzyskania zwrotu ceny zakupu pakietu akcji African Investment Group (AFRIG) zdecydowały o utworzeniu odpisu na dzień 31 grudnia 2017 r., na całą kwotę wartości niematerialnych z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych dotyczących AFRIG, w wysokości 5 854,9 mln XOF, co odpowiada kwocie 37,18 mln zł, podała spółka.

Asseco Poland odnotowało 466,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 301,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

BGŻ BNP Paribas otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenie zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie całości zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, poinformował bank.

Po publikacji wyników za ub.r. Talanx podtrzymał prognozę wypracowania ok. 850 mln euro zysku netto w tym roku, podał ubezpieczyciel. Spółka podtrzymała też plan przeznaczenia 35-45% zysku za br. na dywidendę.

Idea Bank otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenie zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie całości zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., poinformował bank.

Zarząd i rada nadzorcza Talanx rekomendują zwiększenie wypłaty dywidendy o 0,05 euro r/r do 1,4 euro z zysku za 2017 r., podała spółka.

Dino Polska zamierza zrealizować 650 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2018 r. wobec 457 mln zł w ub.r., poinformował prezes Szymon Piduch.

Talanx odnotował 672 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 903 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Dino Polska odnotowało 213,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 151,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wawel odnotował 113,32 mln zł jednostkowego zysku netto w 2017 r. wobec 85,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rafako miało 1 782,6 mln zł skonsolidowanych przychodów (o 92,7 mln zł mniej r/r), 150 mln zł zysku brutto ze sprzedaży (o 25,7 mln zł więcej r/r) i 3,2 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej (o 7,7 mln zł mniej r/r) w 2017 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

PKO Bank Polski otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczące zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez bank co najmniej 75% zysku netto za 2017 r., podał bank. Jednocześnie KNF potwierdziła, że bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 25% zysku netto za ten okres.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem