Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

PCC Intermodal odnotował 1,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 0,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CD Projekt kupuje wrocławskie studio deweloperskie Strange New Things. Na jego bazie CD Projekt RED, należący do CD Projekt, wkrótce otworzy nowe studio ? CD Projekt RED Wrocław, podała spółka. Zajmie się ono grą Cyberpunk 2077.

Nestmedic zdecydował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych we wszystkich obszarach działalności biznesowej, który ma na celu wybór optymalnego wariantu dalszego rozwoju. Spółka rozważa m.in. równorzędne scenariusze rozwoju polegające na: pozyskaniu dla spółki inwestora krajowego lub zagranicznego oraz publicznej emisji akcji w ramach planów przeniesienia notowań na rynek główny, podała spółka.

Rada Nadzorcza CDRL podjęła uchwałę w przedmiocie oceny wniosku zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017 i zarekomendowała wypłatę dywidendy w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka.

Bank Zachodni WBK (BZ WBK) podjął decyzję o emisji obligacji podporządkowanych serii F o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł, poinformował bank. Rozliczenie emisji nastąpi w dniu 5 kwietnia 2018 r., podano także.

Dekpol zawarł umowę nabycia nieruchomości o powierzchni 0,6 ha w Warszawie przy ulicy Prądzyńskiego oraz budynków na niej posadowionych, podała spółka.

Oferta Rafako, warta ok. 50 mln euro netto (tj. ok. 210 mln zł), została uznana przez firmę Elering z siedzibą w Tallinie za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na budowę "pod klucz" Tłoczni Gazu Paldiski i Puiatu w Estonii, podało Rafako.

Oferta Budimeksu, warta 153,71 mln zł netto, została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym Zarządu Morskiego Portu Gdańsk na "Rozbudowę Nabrzeża Dworzec Drzewny w Porcie Gdańsk", podała spółka.

Profil tradycyjnego operatora telekomunikacyjnego zostanie zdefiniowany na nowo w obliczu zmian technologicznych, jakie się aktualnie dokonują, uważa dyrektor Departamentu Technologii Sieciowych Polkomtela Tomasz Muda.

Budimex zawarł z Mareckimi Inwestycjami Miejskimi umowę o wartości 27,23 mln zł netto na rozbudowę i przebudowę szkoły w Markach, podała spółka.

Akcjonariusze Taurona Polskiej Energii zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2017 r., wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 16 kwietnia br.

Ze względu na niepewną sytuację na rynkach WNP, przede wszystkim Rosji i Białorusi, Aplisens ostrożnie podchodzi do perspektyw sprzedażowych grupy w 2018 r., poinformował prezes Adam Żurawski.

PKO Bank Polski prowadzi obecnie pół miliona rachunków internetowych dla dzieci poniżej 13. roku życia w ramach PKO Junior i zrewitalizowanego SKO, a łącznie na rachunkach dzieci zgromadzono już ponad 1 mld zł, poinformował bank. PKO Bank Polski ubankowił już ok. 10% społeczeństwa w wieku poniżej 13 lat i jest liderem edukacji ekonomicznej najmłodszych, dodano.

PKN Orlen, wraz z wejściem Traficara na Śląsk i do Zagłębia, rozszerzył możliwość wynajmu aut na minuty o 10 stacji, poinformowała spółka. Obecnie w całej Polsce do dyspozycji klientów pozostaje 107 dedykowanych miejsc parkingowych na 70 obiektach pod marką Orlen, dodano.

Aplisens zakłada, że może przeprowadzić skup ok. 200 tys. akcji pod koniec roku na potrzeby programu motywacyjnego, poinformował prezes Adam Żurawski.

Inpro miało ok. 203 mln zł skonsolidowanych przychodów (ok. -1% r/r) i ok. 30 mln zł zysku netto (ok. +3% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane.

Aplisens zakłada, że może wypłacić ok. 25% zysku netto za 2017 r. w formie dywidendy, podobnie jak w latach ubiegłych, poinformował prezes Adam Żurawski.

Aplisens planuje przeznaczyć 21,6 mln zł na inwestycje w 2018 r., poinformował prezes Adam Żurawski.

Kruk jest zainteresowany wejściem na rynek serwisu inkaso we Włoszech, poinformował członek zarządu Michał Zasępa.

Kruk chce zwiększyć nakłady na zakup wierzytelności w 2018 r. wobec 976,5 mln zł zrealizowanych w 2017 r., poinformował członek zarządu Michał Zasępa.

S4E - spółka zależna ABC Data - odnotował 791,5 tys. zł straty netto w 2017 r. podała spółka prezentując wstępne dane.

CEZ prognozuje wypracowanie w tym roku 12-14 mld CZK skorygowanego zysku netto oraz wynik EBITDA na poziomie 51-53 mld CZK, poinformował wiceprezes i CFO Martin Novak.

CEZ odnotował 18,77 mld CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 14,28 mld CZK zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CDRL odnotowało 13,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 14,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 46,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 60,15 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Ferro w związku z otrzymanym przez spółkę wynikiem kontroli celno-skarbowej podjął decyzję o utworzeniu rezerwy obciążającej wynik finansowy spółki za rok 2017 w kwocie 27 207 541 zł.

Atal prowadzi prace nad uruchomieniem kolejnych 41 inwestycji, w których powstanie blisko 10 000 mieszkań lub lokali usługowych, poinformował prezes Zbigniew Juroszek.

Pekabex Bet, spółka zależna Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex, podpisała list intencyjny ze spółką Panattoni Development Europe na generalne wykonawstwo zadania inwestycyjnego - budowy dwóch hal w ramach Panattoni Park Kielce w Kielcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, poinformowała spółka. Wartość przedmiotu w/w inwestycji to 12,15 mln zł euro netto.

Elemental Holding zdecydował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych w celu wejścia w nowe segmenty działalności, realizacji kolejnych inwestycji oraz dywersyfikacji źródeł finansowania. Rozważane jest rozszerzenie działalności w zakresie recyklingu baterii i dalsza ekspansja zagraniczna, podała spółka.

Torpol odnotował 25,8 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2017 r. wobec 10,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Atal rekomenduje wypłatę 3,54 zł dywidendy na akcję z zysku za 2017 r., poinformowała spółka.

Atal odnotował 171,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 89,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Aplisens liczy na powrót koniunktury i poprawę inwestycji w 2018 r., co powinno przełożyć się na wzrost przychodów grupy w Polsce, poinformował prezes Adam Żurawski. Spółka liczy na realizację celów sprzedażowych ze strategii.

Kruk odnotował 295,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 248,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Poczta Polska chciałaby pozyskać partnera branżowego, który przejąłby część jej udziałów w Banku Pocztowym, wynika z ustaleń "Rzeczpospolitej". Poczta posiada 75% minus 10 akcji Pocztowego, pozostałe walory posiada PKO Bank Polski

Aplisens odnotował 19,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 14,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem