Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 21.03.2018 (ISBnews) - Globe Trade Centre (GTC) odnotowało 156,3 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 158,55 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Na osiągnięty wynik miały wpływ przede wszystkim zysk z aktualizacji wyceny oraz wzrost wyniku na działalności operacyjnej. W roku 2016 grupa rozpoznała jednorazowy zysk z tytułu podatku dochodowego w wysokości 48 mln euro, związane z połączenia GTC S.A. z GTC Real Estate Investments Ukraine B.V. i GTC RH B.V." - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

"Zysk przed opodatkowaniem wzrósł o 51% do 189 mln euro (125 mln euro w 2016 r.), zysk na akcję wyniósł 0,34 euro (0,34 euro w 2016 r.), a rentowność kapitału 18%" - czytamy dalej.

Zysk netto z aktualizacji wartości aktywów wzrósł do 149 mln euro z 85 mln euro w 2016 r.

"Wzrost odzwierciedla przede wszystkim zysk z aktualizacji wyceny Galerii Północnej po oddaniu do użytkowania we wrześniu 2017 r., w połączeniu ze wzrostem wartości aktywów generujących przychody w związku ze wzrostem wskaźnikiem wynajęcia, średniego ważonego okresu najmu i/lub NOI (głównie Galerii Jurajskiej, Center Point I i II, Duna Tower oraz FortyOne III)" - wskazała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 92,14 mln euro wobec 87,35 mln euro zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wzrósł o 18% r/r i wyniósł 78 mln euro.

Skonsolidowane przychody z najmu sięgnęły 122,61 mln euro w 2017 r. wobec 114,34 mln euro rok wcześniej.

"Wzrost przychodów z najmu i usług do 123 mln euro z 114 mln euro w 2016 r. wynika przede wszystkim z wynajęcia University Business Park B i FortyOne II oraz oddania FortyOne III i Galerii Północnej, otwartych w 2017 r. Spowodowało to wzrost stałych przychodów z najmu w omawianym okresie o 7,3 mln euro. Ponadto zakupione Cascade Office oraz Belgrade Business Centre zwiększyły stały przychód z najmu o 1,6 mln euro w omawianym okresie" - czytamy dalej.

Marża brutto z wynajmu wzrosła o 5% do 91 mln euro, podano także w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 155,77 mln euro wobec 158,8 mln euro zysku rok wcześniej.

Wskaźnik zadłużenia netto do wartości nieruchomości (LTV) ukształtował się na poziomie 42% (43% na dzień 31 grudnia 2016 r.), podała także spółka.

Prezes GTC Thomas Kurzmann zwrócił uwagę, że w 2017 r. grupa zawdzięczała wyniki ukończeniu kilku projektów i zakupie nowych, "w połączeniu z doskonałym zarządzaniem aktywami z bieżącego portfolio". W efekcie wartość NAV oraz FFO znacznie wzrosła.

EPRA NAV wzrosła o 20% do 1 073 mln euro, zaś EPRA NAV na akcję wzrosła o 17% do 2,28 euro na 31 dzień grudnia 2017 r. Wskaźnik FFO I wzrósł o 13% do 47 mln euro, FFO I/akcję wyniosło 0,1 euro.

"W tym roku utrzymamy dynamikę wzrostu i spodziewamy się ukończenia kolejnych inwestycji oraz zakładamy nabycie kolejnych projektów, które pomogą nam osiągnąć rekordowe wyniki finansowe. Udało nam się zakupić atrakcyjne grunty w centrum biznesowym w Budapeszcie, Sofii i Zagrzebiu, które umożliwią dalszą ekspansję GTC. Zakładamy utrzymanie wzrostu gospodarczego na dotychczasowym poziomie na wszystkich 6 rynkach, na których działamy, jak miało to miejsce przez ostatnie 2-3 lata, co pozwoli nam zwiększyć nasze portfolio oraz docelowo podwoić EPRA NAV na akcję w ciągu najbliższych 4-5 lat" - zapowiedział Kurzmann, cytowany w komunikacie.

Wartość portfela nieruchomości wynosiła 1 958 mln euro na dzień 31 grudnia 2017 r. (wobec 1 624 mln euro na 31 dzień grudnia 2016 r.), ze względu na inwestycję w aktywa ukończoną w omawianym roku oraz aktywa w budowie, nabycie działek i zysk z aktualizacji wyceny, podano także w materiale.

"Obecnie GTC jest właścicielem i zarządcą 37 budynków komercyjnych oferujących 621 000 m2 powierzchni biurowej i handlowej swoim klientom w Polsce, Budapeszcie, Bukareszcie, Belgradzie i Zagrzebiu. Ponadto grupa realizuje 431 400 m2 powierzchni handlowej i biurowej w stolicach Europy Wschodniej, z których 128 000 jest w trakcie budowy" - podano też w komunikacie.

Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Jest właścicielem i zarządcą budynków komercyjnych oferujących powierzchnię biurową i handlową w Polsce, Serbii, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii, Czechach i na Węgrzech. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.