Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 22.03.2018 (ISBnews) - Nakłady inwestycyjne grupy Cyfrowy Polsat mają sięgnąć w tym roku wartości max. 10% przychodów bez efektu konsolidacji Netii, podała spółka prezentacji.

"Wartość środków pieniężnych netto wykorzystanych w działalności inwestycyjnej wyniosła 1 573,3 mln zł w 2017 roku i była wyższa o 569,9 mln zł, czyli o 56,8%, w porównaniu do 1 003,4 mln zł w 2016 roku. Czynnikami o charakterze jednorazowym wpływającymi na wzrost salda środków pieniężnych netto wykorzystanych w działalności inwestycyjnej w 2017 roku były głównie wydatki na nabycie mniejszościowego pakietu akcji Netii w wysokości 638,7 mln zł, akcji ESKA TV S.A., udziałów w Lemon Records Sp. z o.o. oraz TV Spektrum Sp. z o.o., podczas gdy w okresie porównawczym saldo środków pieniężnych netto wykorzystanych w działalności inwestycyjnej pozostawało przede wszystkim pod wpływem nabycia udziałów w Litenite oraz płatności za rezerwację częstotliwości w paśmie 2600 MHz" ? czytamy w raporcie.

Ponadto na poziom środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej wpływ miały wyższe o 148,7 mln zł, czyli o 25,2%, wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych w wysokości 739,1 mln zł w 2017 roku (wobec 590,4 mln zł w 2016 roku), podano także.

"W 2017 roku Grupa Polsat inwestowała przede wszystkim w dalszą rozbudowę swojej sieci telekomunikacyjnej (44% wydatków) oraz w rozwój i modernizację systemów informatycznych (41% wydatków). Nakłady inwestycyjne dotyczące działalności na rynku medialnym, obejmujące zarówno nakłady inwestycyjne dotyczące segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej, jak i działalności w obszarze świadczenia usług płatnej telewizji, stanowiły z kolei około 5% całościowych wydatków inwestycyjnych grupy" - czytamy dalej.

Pośród największych inwestycji zrealizowanych w trakcie 2017 roku wymienić można m.in. kontynuację roll-outu sieci dostępowej w oparciu przede wszystkim o pasma 1800 MHz i 2600 MHz, rozbudowę pojemności sieci telekomunikacyjnej opartej o technologie LTE/LTE-Advanced, nakłady na zwiększenie pojemności sieci dostępowej oraz nakłady związane z refarmingiem pasma 900 MHz, rozbudowę radiolinii i węzłów transmisyjnych, rozwój funkcjonalności sieci telekomunikacyjnej (w tym upowszechnienie usługi HD Voice) oraz wydatki związane z kontynuowanym projektem kompleksowej modernizacji i wymiany środowiska informatycznego w Grupie.

"Jednocześnie inwestowaliśmy również w rozbudowę naszych powierzchni wykorzystywanych do realizacji nagrań telewizyjnych, wymianę sprzętu do realizacji nagrań TV, rozbudowę serwerów wykorzystywanych na potrzeby rozbudowy platformy Ipla, jak również prowadziliśmy proces sukcesywnej wymiany wyposażenia naszych POS-ów" ? wskazano również.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Do telekomunikacyjnej grupy Solorza-Żaka należy także Midas. W skład grupy kapitałowej wchodzą też m.in. spółki Centernet, Mobyland i Aero2.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.