Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Unibep zawarł umowę na realizację obiektu hotelowego zlokalizowanego przy ul. Romanowicza w Krakowie za maksymalnie ok. 70 mln zł netto, podała spółka.

Archicom Polska, spółka zależna Archicomu, zawarła z osobą fizyczną umowę przedwstępną zakupu nieruchomości gruntowej w Gdyni - Oksywiu, o powierzchni ok. 0,4 ha, za cenę 2,5 mln zł netto, podał Archicom.

Rada nadzorcza Eurocash powołała z dniem 1 kwietnia 2018 r. Pawła Musiała na stanowisko członka zarządu, odpowiedzialnego za biznes detaliczny, podała spółka.

TIM zdecydował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych dla podmiotów zależnych i podmiotu współzależnego TIM SA, który będzie obejmować m.in. poszukiwanie nowego inwestora strategicznego, podała spółka.

Dekpol otrzymał wydaną przez prezydenta miasta Gdańska ostateczną decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę zespołu ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach II etapu inwestycji "Młoda Morena Park" przy ul. Dolne Migowo w Gdańsku, podała spółka.

Worldwide Logistics Group (WWL), największy chiński prywatny operator logistyczny, podjął decyzję o rozwoju grupy na terenie Europy wspólnie z polską spółką ATC Cargo, poinformowali przedstawiciele firm.

Oferta spółki zależnej Mirbudu - PBDiM Kobylarnia została uznana jako najkorzystniejsza w postępowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Remont A2", podał Mirbud. Wartość oferty brutto wynosi 19,99 mln zł.

Firmy rodzinne w Polsce korzystnie wpływają na całą gospodarkę, tworząc m.in. nowe miejsca pracy, ale ich właściciele muszą być przygotowani do sukcesji, wynika z wypowiedzi prezesa LPP Marka Piechockiego.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) w zaktualizowanej strategii do 2021 r. zakłada systematyczny wzrost wartości udzielanych kredytów proekologicznych - w tym roku ich wartość ma sięgnąć 2 mld zł, w tym 1,2 mld zł będą stanowiły kredyty udzielone we współpracy z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW. Bank ma pełnić ważną rolę operatora w realizacji rządowych programów wspierających ochronę środowiska, poinformowali przedstawiciele banku i głównego akcjonariusza.

LPP w związku z ograniczeniem handlu w niedzielę spodziewa się przesunięcia sprzedaży w salonach na inne dni tygodnia i zwiększenia sprzedaży internetowej, wynika w wypowiedzi prezesa Marka Piechockiego.

Gobarto chce w tym roku położyć szczególny nacisk na rozwój przetwórstwa oraz lepsze zintegrowanie w ramach grupy Zakładów Mięsnych Silesia, poinformował prezes Dariusz Formela. W segmencie trzody planowane jest rozbudowywanie ferm.

Tauron Polska Energia zakłada, że realizacja programu reorganizacji obszaru usług serwisowych przyniesie pozytywny efekt finansowy w wysokości 191 mln zł do 2026 r., podała spółka.

Oferta konsorcjum Mostostalu Warszawa i Acciona Construccion warta 234,49 mln zł została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Kamień do węzła Sokołów Małopolski Północ o długości ok. 7,9 km, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Na terminalu paliwowym Unipetrolu ? spółki zależnej PKN Orlen - w Czeskich Kralupach nad Wełtawą doszło do wypadku, podał koncern.

Akcjonariusze Cognor Holding zdecydowali o przeznaczeniu 11,86 mln zł z zysku netto za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,1 zł na akcję, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu.

Dom Development zdecydował, że część swoich inwestycji mieszkaniowych realizować będzie siłami własnymi, przy wsparciu spółki zależnej Euro Styl, podała spółka. Ma to pozwolić na utrzymanie dotychczasowej efektywności działalności.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) liczy, że rozpocznie w tym roku budowę trzech dużych projektów biurowych, w tym widzi szanse na rozpoczęcie flagowej inwestycji - PHN Tower w Warszawie, pod warunkiem szybkiego uzyskania pozwolenia na budowę, poinformował prezes Maciej Jankiewicz

Cyfrowy Polsat oczekuje EBITDA w 2018 r. na poziomie zbliżonym do odnotowanego w roku poprzednim, poinformowała członek zarządu ds. finansowych Katarzyna Ostap-Tomann.

Cyfrowy Polsat wśród oczekiwań na bieżący rok zakłada m.in. utrzymanie tempa wzrostu usług (GRU) i wysokiego poziomu generowanych wolnych przepływów gotówkowych FCF, poinformował prezes Tobias Solorz.

Krka odnotowała 152,6 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 108,45 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) chce "rozpędzić się" w obszarze mieszkaniowej działalności deweloperskiej i spodziewa się, że efekty będą widoczne w wynikach w 2019 r., kiedy rozpocznie przekazywanie lokali, poinformował prezes Maciej Jankiewicz.

Włączenie całości lub części aktywów zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (OFE) do funduszy tworzących pracownicze plany kapitałowe (PPK) pozwoliłoby na rozpoczęcie programu PPK ze stosunkowo wysokimi aktywami, uważa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Polski Holding Nieruchomości (PHN) może przeprowadzić jedną lub dwie emisje obligacji w tym roku, z czego pierwszą prawdopodobnie o wartości ok. 200 mln zł w II kwartale, poinformował członek zarządu ds. finansowych Piotr Staroń. Z kolei prezes Maciej Jankiewicz zapowiedział, że spółka nie zamierza w tym roku "zmieniać polityki" w zakresie dywidendy, która zakłada przeznaczenie na nią ok. 40% skonsolidowanego zysku netto.

Ten Square Games podtrzymuje plany debiutu na głównym rynku GPW i spodziewa się, że może mieć to miejsce w najbliższych miesiącach. Koszty produkcji gry "Fishing Clash" zwróciły się w pierwszych miesiącach od globalnej premiery, a gra generuje obecnie przychody istotnie przekraczające 2 mln zł miesięcznie, poinformował ISBnews prezes spółki Maciej Popowicz.

Unified Factory zamierza w tym roku umocnić pozycję szczególnie na rynku azjatyckim, gdzie w I półroczu będzie realizować pierwsze duże wdrożenia, a także na rynku afrykańskim i w Ameryce Łacińskiej, poinformował prezes Maciej Okniński.

Euro Styl z Grupy Dom Development rozpoczął sprzedaż 76 mieszkań w ramach inwestycji Mezzo położonej przy ulicy Krynickiej w gdańskiej dzielnicy Przymorze, poinformowała spółka. Termin przekazania lokali (znajdujących się w budynku B2) to III kwartał 2020 r.

PKN Orlen ogłosił postępowanie przetargowe na zakup wstępnej koncepcji technicznej, która określi możliwości przygotowania i realizacji projektu budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku, podała spółka. W ramach posiadanej koncesji maksymalna moc farm to 1 200 MW.

Gra "Cyberpunk 2077", nad którą pracuje CD Projekt, ma być bardzo zaawansowana i gotowa, by obsługiwać nowe generacje konsol, poinformował prezes Adam Kiciński.

CD Projekt spodziewa się wyższych w ujęciu rocznym nakładów na projekty, poinformował członek zarządu ds. finansowych Piotr Nielubowicz.

Nextbike Polska odnotował 4,7 mln zł zysku netto w 2017 r. wobec 3,8 mln zł rok wcześniej, podała spółka.

Atal uzyskał pozwolenie na użytkowanie III etapu łódzkiej inwestycji Chojny Park przy ulicach Sąsiedzkiej i Kurczaki, poinformowała spółka. Klienci mogą odebrać 62 mieszkania w 32 budynkach.

Fabryka Konstrukcji Drewnianych (FKD) odnotowała 4,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r., co oznacza wzrost o 271% r/r, podała spółka.

Benefit ma zamiar pozyskać środki w drodze przeprowadzenia w tym samym czasie: podwyższenia kapitału zakładowego spółki (do kwoty nie niższej niż 2 674 843 zł, ale nie wyższej niż 2 858 842 zł) poprzez emisję do 184 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zbycia do 100 000 akcji własnych, poinformowała spółka.

Zarząd Arctic Paper zatwierdził nową strategię do 2022 r. i określił długoterminowy cel finansowy osiągnięcia rentowności EBIT na poziomie 10%, podała spółka.

Rada nadzorcza Orlen Centrum Usług Korporacyjnych (Orlen CUK) - spółki zależnej PKN Orlen - ogłosiła postępowania kwalifikacyjne na stanowiska prezesa oraz członka zarządu, podała spółka.

Budimex odnotował 464,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 409,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada nadzorcza Banku Handlowego powołała Sławomira Sikorę na prezesa i Natalię Bożek na wiceprezesa na trzyletnią kadencję, podał bank.

GetBack podpisał list intencyjny z nowym zagranicznym inwestorem branżowym, który mógłby objąć akcje planowanych nowych emisji, podała spółka.

Unified Factory odnotowało 8,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 4,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

T-Bull odnotował 5,11 mln zł zysku netto w 2017 r. wobec 5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Impel odnotował 9,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 20,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Unimot pracuje nad nową trzyletnią strategią, którą planuje ogłosić w II kw. 2018 r., podała spółka.

Założenia strategiczne Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) na 2021 r. - przewidziane w zmodyfikowanej strategii - to wynik finansowy banku netto na poziomie powyżej 180 mln zł, ROE powyżej 7,3% oraz C/I na poziomie ok. 44%, podał bank. Intencją BOŚ jest stopniowe odchodzenie od dotychczasowej wizji banku uniwersalnego i docelowy powrót do specjalizacji proekologicznej, poinformował prezes Bogusław Białowąs.

Unimot odnotował 23,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 30,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Astarta Holding odnotowała 61,84 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 82,65 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Benefit Systems odnotował 88,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 80,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Gobarto zdecydował o rekomendowaniu niewypłacania dywidendy z zysku za 2017 r., podała spółka.

Nakłady inwestycyjne grupy Cyfrowy Polsat mają sięgnąć w tym roku wartości max. 10% przychodów bez efektu konsolidacji Netii, podała spółka prezentacji.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) jest już prawie zdecydowana na zakup od Prairie Mining spółki Karbonia mającej koncesję wydobywczą w kopalni Dębieńsko, wynika z ustaleń "Dziennika Gazety Prawnej"

Gobarto odnotowało 20,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 31,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Cyfrowy Polsat oczekuje, że unijna regulacja Roam Like at Home może przełożyć się negatywnie na tempo wzrostu ARPU (przychodu na klienta) kontraktowego w pierwszych dwóch kwartałach 2018 roku, podał operator.

Cyfrowy Polsat odnotował 167,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 349,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Saldo nakładów CD Projekt na prace rozwojowe, w tym "Cyberpunk 2077" i "Gwint", na koniec września br. wyniosło 142,48 mln zł na koniec ub.r., w tym w przypadku CD Projekt RED wyniosło 135,21 mln zł podała spółka.

Prace grupy CD Projekt nad projektem "Cyberpunk 2077" idą zgodnie z harmonogramem, poinformował prezes Adam Kiciński.

CD Projekt planuje w tym roku wyjście gry "Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana" z wersji beta i wydanie dodatku fabularnego skierowanego do jednego gracza - "Wojny Krwi", poinformował prezes Adam Kiciński.

CD Projekt odnotował 200,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 250,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem