Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 23.03.2018 (ISBnews) - Mabion pozyskał finansowanie w wysokości 174,8 mln zł w drodze sprzedaży przez akcjonariusza Twiti Investments Ltd. 1 920 772 akcji spółki w ramach oferty prywatnej i przekazania wpływów ze sprzedaży spółce w formie umowy pożyczki, podała spółka.

"Pożyczka od akcjonariusza zostanie spłacona w formie umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności: (i) spółki z tytułu opłacenia przez akcjonariusza, takiej samej liczby akcji zwykłych na okaziciela spółki nowej emisji jak liczba akcji sprzedanych w ramach oferty prywatnej, które zostaną wyemitowane przez spółkę po tej samej cenie emisyjnej jak cena uzyskana ze sprzedaży akcji w ramach oferty prywatnej oraz (ii) akcjonariusza z tytułu spłaty pożyczki od akcjonariusza. Cena za jedną akcję w ramach oferty prywatnej wyniosła 91 zł" - czytamy w komunikacie.

W ramach oferty prywatnej akcjonariusz sprzedał 1 920 772 istniejących akcji, które stanowią 16% w kapitale zakładowym spółki oraz 14,37% w ogólnej liczbie głosów na rzecz wybranych inwestorów instytucjonalnych. Oferta została skierowana głównie do inwestorów instytucjonalnych specjalizujących się w sektorze ochrony zdrowia i biotechnologii ze Stanów Zjednoczonych, którzy wzmocnią i zróżnicują strukturę akcjonariatu spółki. Wśród inwestorów, którzy zainwestują w spółkę i wejdą w skład akcjonariatu jest także Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), który zainwestuje 68,5 mln zł oraz PFR Life Science, który zainwestuje 38,3 mln zł.

"Sprzedaż akcji istniejących nastąpi poprzez przeprowadzenie transakcji pakietowych na GPW, co planowane jest na 23 marca 2018 r., a przewidywane rozliczenie tych transakcji i zamknięcie oferty prywatnej planowane jest na 27 marca 2018" - czytamy dalej.

Spółka zamierza wykorzystać środki uzyskane z pożyczki od akcjonariusza m.in. na rozbudowę Centrum Badawczo-Rozwojowego w Konstantynowie Łódzkim oraz pokrycie kosztów i zobowiązań związanych z rozwojem i komercjalizacją Mabion CD20.

"W celu spłaty pożyczki od akcjonariusza, spółka zwoła nadzwyczajne walne zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2018 r. i wprowadzi do porządku obrad uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję 1 920 772 nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł, które zostaną zaoferowane wyłącznie akcjonariuszowi w formie subskrypcji prywatnej. Cena emisyjna akcji nowej emisji będzie równa cenie sprzedaży przez akcjonariusza akcji istniejących" - wskazano w informacji.

Spółka zamierza spłacić pożyczkę poprzez konwersję, co ma nastąpić do dnia 30 czerwca 2018 r.

Mabion S.A. to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect pozyskując 22,8 mln zł, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.