Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 23.03.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza KGHM Polska Miedź wszczęła postępowania kwalifikacyjne na stanowisko prezesa oraz wiceprezesa ds. finansowych, poinformowała spółka.

Kandydaci w obu konkursach zgłoszenia mogą przesyłać do 11 kwietnia do godziny 15.00.

"Kandydaci na stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie właściwych przepisów prawa,

b) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d) spełniać inne niż wymienione w pkt. a) ? c) wymogi określone we właściwych przepisach prawa, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych" - czytamy w ogłoszeniu dotyczącym stanowiska prezesa.

Kandydaci na stanowisko wiceprezesa powinni posiadać m.in. wiedzę i doświadczenie z zakresu rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa.

Kandydaci, którzy spełnią formalne wymagania i dostarczą potwierdzające to dokumenty mają zostać przesłuchani podczas rozmowy kwalifikacyjnej, której tematy będą obejmowały takie zagadnienia jak: wiedzę z zakresu znajomości branży handlu metalami i surowcami chemicznymi, wiedzę i doświadczenie w zakresie analizy rynku i konkurencji, marketingu, promocji, sprzedaży, public relations, czy wiedzę w zakresie pozyskiwania nowych grup docelowych klientów, do których adresowana może być oferta usług spółki.

"Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata, w każdym czasie, bez podania przyczyn" - podano także w obu ogłoszeniach.

Rada nadzorcza KGHM 10 marca br. odwołała Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego ze stanowiska prezesa oraz Michała Jezioro ze stanowiska wiceprezesa. Jednocześnie rada powierzyła obowiązki prezesa wiceprezesowi ds. rozwoju Rafałowi Pawełczakowi na czas do dnia powołania prezesa spółki, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, podał KGHM.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. W 2016 r. grupa wyprodukowała 677 tys. ton miedzi płatnej i 1,2 tys. ton srebra metalicznego. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.