Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 26.03.2018 (ISBnews) - Sescom podjął uchwałę w sprawie przyjęcia polityki dywidendy, zgodnie z którą zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy na poziomie do 30% jednostkowego zysku netto uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, poinformowała spółka. Polityka dywidendy zostanie zastosowana po raz pierwszy do rekomendacji podziału zysku emitenta za rok obrotowy 2017/2018.

"Zgodnie z uchwaloną polityką dywidendy zarząd emitenta będzie rekomendował wypłatę dywidendy na poziomie do 30% jednostkowego zysku netto uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, z uwzględnieniem następujących warunków:

1) sytuacja finansowa i płynnościowa spółki oraz jej grupy kapitałowej umożliwia przeznaczenie zysku na poczet dywidendy,

2) spółka nie znajduje się w fazie realizacji projektów inwestycyjnych, których finansowanie oparte jest o kapitały własne emitenta, a które sprawiają szansę osiągnięcia wyższej stopy zwrotu dla akcjonariuszy spółki,

3) spółka nie planuje w ciągu najbliższego roku obrotowego rozpoczęcia projektów inwestycyjnych, w które zaangażowany zostanie kapitał własny emitenta" - czytamy w komunikacie.

Zarząd spółki corocznie przedstawi zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu emitenta rekomendację dotyczącą sposobu podziału zysku za ostatni rok obrotowy. Dokonując rekomendacji, zarząd spółki kierować się będzie zasadami określonymi w uchwale. Ostateczną decyzję o wypłacie dywidendy oraz jej wysokości podejmuje, w formie uchwały, walne zgromadzenie emitenta, podano również.

"Polityka dywidendy Sescom S.A zostanie zastosowana po raz pierwszy do rekomendacji podziału zysku emitenta za rok obrotowy 2017/2018" - podsumowano.

Sescom działa od 2008 r. i świadczy kompleksowe usługi techniczne dla sieci handlowych i usługowych przez cały cykl życia ich placówek - od planowania inwestycji, projektowania i wykańczania obiektów, przez utrzymanie techniczne, optymalizację zużycia energii, po wdrożenia nowych technologii i analitykę wspierającą wzrost efektywności. Spółka przeniosła 20 marca br. notowania na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z NewConnect. .

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.