Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 26.03.2018 (ISBnews) - Torpol odnotował 26,71 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 10,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 13,31 mln zł wobec 17,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 752,16 mln zł w 2017 r. wobec 770,15 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2017 r. wyniosła 13,76 mln zł wobec 15,36 mln zł zysku rok wcześniej.

"Głównym segmentem działalności grupy jest świadczenie kompleksowych usług w zakresie budownictwa infrastruktury kolejowej, co stanowi ponad 94% udziału w przychodach ze sprzedaży w 2017 roku. Głównym odbiorcą usług w tym obszarze jest PKP PLK, która z mocy ustawy odpowiada za zarządzanie infrastrukturą kolejową w Polsce. W roku 2017 sprzedaż grupy w ok. 89%, tj. 672,4 mln zł kierowana była do PKP PLK (wobec 654,4 mln zł (85%) w 2016 roku)" - czytamy w raporcie.

W 2017 roku sprzedaż segmentu tramwajowego realizowana była przede wszystkim w Norwegii (rynek lekkiej kolei miejskiej). Spadek udziału sprzedaży segmentu tramwajowego w całkowitych przychodach ze sprzedaży w 2017 roku wynika z braku pozyskania nowych istotnych zamówień na rynku tramwajowym w Polsce i w Norwegii w ubiegłym roku. Taka sytuacja jest podyktowana przede wszystkim niższą aktywnością inwestycyjną gmin miejskich Oslo i Bergen, wytłumaczyła także spółka.

Średnia rentowność na sprzedaży brutto za ostatnie 12 miesięcy z posiadanego portfela zamówień w Grupie wynosi ok. 1,8% na koniec 2017 roku wobec 5,7% na koniec 2016 roku, natomiast w spółce średnia na sprzedaży brutto portfela zamówień wyniosła odpowiednio 2,7% w 2017 roku i 5,6% w 2016 toku.

"Spadek rentowności jest efektem realizacji nierentownego kontraktu tramwajowego w Oslo, odpisaniem należności od Torpol Norge w wysokości 3,8 mln zł, oraz niższej rentowności kontraktów pozyskanych w 2016 roku i zrealizowanych w 2017 roku. Ponadto, obserwuje się próby przejęcia doświadczonej kadry, co powoduje presję na wynagrodzenia kluczowej kadry inżynierskiej i kierowniczej" - czytamy dalej w raporcie.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2014 roku.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.