Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 26.03.2018 (ISBnews) - Zarząd Elektrowni Ostrołęka skierował od zarządów Enei oraz Energi - jako udziałowców - wniosek do zgromadzenia wspólników spółki o wyrażenie zgody na rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW" i wybór konsorcjum GE Power Sp. z o.o. i Alstom Power System S.A.S jako generalnego wykonawcy projektu, podały spółki.

"We wniosku zarząd spółki wskazał, że wnioskuje o zgodę zgromadzenia wspólników spółki na wybór konsorcjum GE Power Sp. z o.o. i Alstom Power System S.A.S jako generalnego wykonawcy, które zaoferowało wykonanie przedmiotu zamówienia o parametrach określonych w ofercie za kwotę netto 5 049 729.000 zł, brutto 6 023 034 950 zł. Zgodnie z wnioskiem, przedmiotowa zgoda zgromadzenia wspólników spółki ma być wyrażona pod warunkiem skutecznego (tj. wskazującego na brak przesłanek uzasadniających wykluczenie wykonawcy bądź odrzucenie jego oferty) złożenia przez konsorcjum GE Power Sp. z o.o. i Alstom Power System S.A.S, wszystkich niezbędnych dokumentów i oświadczeń" - czytamy w komunikacie spółek.

Zgodę na rozstrzygnięcie postępowania o wybór generalnego wykonawcy w formie uchwały mają podjąć zgromadzenia wspólników Enei i Energi. Jednak - jak podkreślono w komunikatach- wystąpienie z przedmiotowym wnioskiem do zgromadzenia wspólników, jak również ewentualne podjęcie przez nich przedmiotowej uchwały, nie jest równoznaczne z podjęciem decyzji o wyborze generalnego wykonawcy, nie oznacza wyrażenia zgody na zawarcie kontraktu z generalnym wykonawcą (do wyrażenia takiej zgody konieczne jest bowiem uprzednie uzyskanie wymaganych zgód korporacyjnych), a także nie oznacza wyrażenia zgody na wydanie polecenia rozpoczęcia prac (ang. NTP ? notice to proceed).

Oferty na budowę Elektrowni Ostrołęka C zostały otwarte pod koniec grudnia 2017 r. Najniższą cenę zaoferowała China Power Engineering Consulting Group - 4,849 mld zł brutto. Konsorcjum GE Power oraz Alstom Power Systems zaoferowało cenę 6,023 mld zł brutto; a Konsorcjum Polimex-Mostostal i Rafako - 9,591 mld zł brutto.

Postępowanie prowadzi spółka Elektrownia Ostrołęka S.A., której akcjonariuszami są Energa i Enea. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę w wysokości 4,803 mld zł, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Jak informowano wcześniej, wysokosprawny blok energetyczny o mocy ok. 1 000 MWe, na parametry nadkrytyczne pary, opalany będzie węglem kamiennym z wykorzystaniem najnowocześniejszych, ekologicznych rozwiązań technologicznych.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem