Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 26.03.2018 (ISBnews) - Atlas Estates odnotował 11,59 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 2,3 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Zysk po opodatkowaniu wyniósł w 2017 r. 11,6 mln euro, wobec 2,3 mln euro w 2016 r. Na tak istotną poprawę wyniku złożyły się przede wszystkim:

- umorzenie kredytu bankowego na kwotę 19,5 mln euro, w wyniku którego przychody finansowe wzrosły z 0,1 mln euro w 2016 r. do 19,9 mln euro w 2017 r.;

- korzystne zmiany poziomu różnic kursowych - zysk w wysokości 3,0 mln euro w 2017 r. w porównaniu ze stratą w wysokości 3 mln euro w 2016 r. głównie w wyniku osłabienia złotego względem euro w 2016 roku wobec umocnienia się złotego względem euro w 2017 roku, zniwelowane przez:

- wynagrodzenie za wyniki w kwocie 8,6 mln euro pobrane przez zarządzającego nieruchomościami w związku z poprawą wyników grupy [...];

- zmianę wyceny nieruchomości inwestycyjnych: w 2016 odnotowano wzrost ich wartości o 3,3 mln euro , natomiast w 2017 r. spadek o 4,7 mln euro, głównie w wyniku zmiany wyceny budynku Millennium Plaza" - napisał przewodniczący rady dyrektorów Mark Chasey w liście do akcjonariuszy.

Strata operacyjna wyniosła 7,66 mln euro wobec 10,09 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 35,44 mln euro w 2017 r. wobec 32,67 mln euro rok wcześniej.

"Łączne przychody grupy za rok zakończony 31 grudnia 2017 r. wyniosły 35,4 mln euro w porównaniu z 32,7 mln euro za rok zakończony 31 grudnia 2016 r. Główne źródła przychodów grupy to działalność hotelarska, wynajmem nieruchomości oraz sprzedaż lokali mieszkaniowych budowanych przez grupę. Z uwagi na fakt, że grupa utrzymuje zdywersyfikowany portfel nieruchomości, sezonowość czy też cykliczność osiąganego dochodu lub wyników jest również wysoce zdywersyfikowana. Koszty operacyjne wyniosły w 2017 r. 22,7 mln euro, w porównaniu z kwotą 19,4 mln euro w 2016 r." - czytamy także.

W 2017 r. odnotowano spadek wartości rynkowej portfela nieruchomości inwestycyjnych o 4,7 mln euro, w porównaniu ze wzrostem o 3,3 mln euro w roku 2016. Zmiana ta była związana głównie ze zmianą wartości obiektu Millenium Plaza, podano również.

"Po zakończeniu restrukturyzacji finansowej zadłużenia w Erste Group Bank AG Grupa była w stanie znacznie zmniejszyć swoje łączne zadłużenie z tytułu kredytów bankowych z 120,3 mln euro na dzień 31 grudnia 2016 r. do 93,5 mln euro na dzień 31 grudnia 2017 r. Mając na uwadze bieżący rozwój sytuacji gospodarczej w Polsce, spółka może obecnie skoncentrować się na umacnianiu i powiększaniu swojego portfela nieruchomości, w tym na budowie kolejnych lokali mieszkalnych" - czytamy także w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 27,85 mln euro wobec 1,1 mln euro straty rok wcześniej.

Atlas Estates Limited jest zarejestrowaną na wyspie Guernsey spółką inwestująca w nieruchomości w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2008 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.