Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 26.03.2018 (ISBnews) - Enea, Energa i Elektrownia Ostrołęka zawarły aneks do umowy inwestycyjnej, dotyczącej realizacji projektu Ostrołęka C, zwiększając szacunkowe nakłady inwestycyjne na ten projekt, podały Enea i Energa. Na mocy aneksu capex Enei w projekcie wzrósł do ok. 226 mln zł, a Energi - do 226,5 mln zł.

"Zgodnie z podpisanym aneksem, strony zwiększyły szacunkowe, łączne nakłady inwestycyjne wynikające ze zobowiązań, które zostaną zaciągnięte na etapie rozwoju projektu Ostrołęka C, czyli do czasu wydania polecenia rozpoczęcia prac (ang. NTP - notice to proceed) dla generalnego wykonawcy. Nakłady inwestycyjne przypadające na emitenta mogą wynieść ok. 226 mln zł" - czytamy w komunikacie Enei.

Zwiększenie nakładów inwestycyjnych wynika z zapewnienia środków m. in. na prace organizacyjne, które wynikać będą z kontraktu z generalnym wykonawcą, inwestycje powiązane oraz funkcjonowanie spółki, wyjaśniono.

W wykonaniu umowy inwestycyjnej Enea nabyła od Energi pakiet 1 201 036 udziałów w spółce Elektrownia Ostrołęka, które wraz z posiadanymi przez Eneę udziałami stanowią łącznie 50% w kapitale zakładowym, za cenę ok. 58 mln zł. Łącznie z ceną zapłaconą za poprzednio nabyte udziały spółki daje to ok. 101 mln zł.

"W związku z powyższym, suma szacunkowych nakładów inwestycyjnych emitenta wynikających ze zobowiązań zaciągniętych do czasu wydania polecenia rozpoczęcia prac dla generalnego wykonawcy może wynieść ok. 327 mln zł" - napisała Enea w komunikacie.

Zawarcie aneksu nie jest równoznaczne z podjęciem decyzji o wyborze generalnego wykonawcy, nie oznacza więc rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW" przez zamawiającego, ani też z wyrażeniem zgody na zawarcie kontraktu z generalnym wykonawcą czy też na wydanie polecenia rozpoczęcia prac (NTP), podkreślono w materiale.

"Szacuje się, że nakłady inwestycyjne w związku z zawarciem umowy pomiędzy zamawiającym, a generalnym wykonawcą, do czasu wydania NTP nie przekroczą równowartości 4% ceny objętej umową" - czytamy dalej.

Elektrownia Ostrołęka podała na swojej stronie, że 27 lutego 2018 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Warszawie nastąpiło przekształcenie spółki Elektrownia Ostrołęka Spółka Akcyjna w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Elektrownia Ostrołęka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Według informacji na stronie, udziałowcami spółki są: Energa S.A. i Enea S.A., a ich udział w strukturze kapitału zakładowego wynosi odpowiednio: 76,21% i 23,79%.

Elektrownia Ostrołęka została zawiązana 20 listopada 2009 roku przez Energę w celu realizacji projektu, pn. "Budowa Elektrowni Ostrołęka C". Początkowo Energa objęła 100% akcji tej spółki.

W połowie marca br. p.o. prezesa Energi Alicja Barbara Klimiuk informowała, że spółka zakłada, iż postępowanie przetargowe w sprawie budowy Elektrowni Ostrołęka C rozstrzygnie się w ciągu kilku dni.

Oferty na budowę Elektrowni Ostrołęka C zostały otwarte pod koniec grudnia 2017 r. Najniższą cenę zaoferowała China Power Engineering Consulting Group - 4,849 mld zł brutto. Konsorcjum GE Power oraz Alstom Power Systems zaoferowało cenę 6,023 mld zł brutto; a Konsorcjum Polimex-Mostostal i Rafako - 9,591 mld zł brutto.

Postępowanie prowadzi spółka Elektrownia Ostrołęka S.A., której akcjonariuszami są Energa i Enea. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę w wysokości 4,803 mld zł, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Jak informowano wcześniej, wysokosprawny blok energetyczny o mocy ok. 1 000 MWe, na parametry nadkrytyczne pary, opalany będzie węglem kamiennym z wykorzystaniem najnowocześniejszych, ekologicznych rozwiązań technologicznych.

Energa Elektrownie Ostrołęka, należąca do grupy Energa, jest największym producentem energii elektrycznej i cieplnej w północno-wschodniej Polsce. Jest jedyną w regionie elektrownią systemową, zapewniającą bezpieczne prowadzenie ruchu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Elektrownia składa się z 3 bloków energetycznych o mocach: 221 MW, 230 MW i 230 MW.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosiła ok. 1,3 GW na koniec 2016 roku.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem