Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Enea, Energa i Elektrownia Ostrołęka zawarły aneks do umowy inwestycyjnej, dotyczącej realizacji projektu Ostrołęka C, zwiększając szacunkowe nakłady inwestycyjne na ten projekt, podały Enea i Energa. Na mocy aneksu capex Enei w projekcie wzrósł do ok. 226 mln zł, a Energi - do 226,5 mln zł.

Vivid Games oczekuje ok. 6,5 mln zł skonsolidowanej straty netto za rok 2017, poinformowała spółka.

11bit Studios odnotowało 3,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 12,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i PKO Bank Polski udzieliły Kolejom Mazowieckim kredytu na ok. 1,14 mld zł, z którego środki zostaną przeznaczone na zakup nowych pociągów typu "Flirt", budowę bazy w Radomiu i refinansowanie zadłużenia, podał BGK.

Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 23 kwietnia br. o zgodzie na zbycie 384 025 szt. akcji spółki stowarzyszonej Aquis Exchange Limited za łączną cenę nie niższą niż 11,475 mln GBP, wynika z projektów uchwał.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) spodziewa się, że jutro odbędzie się posiedzenie kończące postępowanie arbitrażowe z Gazpromem w sprawie renegocjacji ceny dostarczanego gazu ziemnego i liczy, że decyzja Trybunału w Sztokholmie zapadnie w możliwie najkrótszym czasie, poinformował prezes Piotr Woźniak.

Sescom ocenia, że dynamika rozwoju pozwoli na zdecydowane przekroczenie 100 mln zł przychodów w bieżącym roku finansowym, poinformował prezes Sławomir Halbryt.

Atlas Estates odnotował 11,59 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 2,3 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

OncoArendi Therapeutics ocenia, że lek OATD-01 ma potencjał stać się "miliardowym" lekiem w ujęciu wartości sprzedaży w USD, poinformował ISBnews prezes OncoArendi Therapeutics Marcin Szumowski. Zakłada, że sprzeda licencję globalnej firmie farmaceutycznej w momencie ukończenia badań klinicznych. Oferta publiczna akcji spółki kończy się jutro.

Kredyt Inkaso uplasował w ofercie publicznej wszystkie oferowane czteroletnie obligacje serii PA02 o wartości nominalnej 30 mln zł w ramach programu emisji obligacji o wartości 300 mln zł, poinformowała spółka. Redukcja zleceń wyniosła 36,4%.

Grupa CCC chce podwoić obroty w ciągu najbliższych 3-5 lat, zapowiedzieli przedstawiciele zarządu. Podkreślili też, że CCC widzi potencjał do wzrostu marży brutto w tym roku.

Torpol liczy, że w ramach dywersyfikacji działalności osiągnie w tym roku przychody na rynku infrastruktury tramwajowej i budownictwa ogólnego, poinformował prezes Grzegorz Grabowski.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) ocenia, że planowane do wprowadzenia opłaty związane z zawartością helu w gazie ziemnym, które mają być wprowadzone nowelizacją prawa geologicznego i górniczego, to koszt dla spółki w wysokości 20-30 mln zł rocznie, poinformował prezes Piotr Woźniak.

W ramach tzw. "soft launch" Cherrypick Games wydało w marcu grę "MatchUp Friends" na takich rynkach, jak Singapur, Hongkong, Nowa Zelandia, Dania, Szwecja, Holandia, Kanada i RPA, poinformował prezes ISBnews Marcin Kwaśnica. W trakcie soft-launch polska spółka testuje m.in. najnowsze rozwiązania, w tym do matchmakingu (łączenia graczy) Gamelift należące do Amazon Web Services (AWS) i liczy na wsparcie marketingowe Amazon.

Torpol zamierza aktywnie uczestniczyć w kolejnych przetargach PKP PLK na zadania na krajowym rynku inwestycji kolejowych i spodziewa się wzrostu portfela zamówień wobec aktualnych ok. 3 mld zł, poinformował prezes Grzegorz Grabowski.

Echo Investment może wydać w tym roku na rozbudowę banku ziemi tyle, co w 2017 r., gdy nakłady wyniosły 385 mln zł, poinformował wiceprezes Maciej Drozd. Spółka chce w tym roku zapewnić sobie możliwość realizacji nowych projektów na łącznie ok. 400 tys. m2 powierzchni, głównie mieszkaniowej.

Airway Medix dokonał modyfikacji OralCare - systemu czyszczenia jamy ustnej osób unieruchomionych i obecnie w finalnym kształcie produkt jest poddawany kolejnym testom. Spółka spodziewa się, że badania kliniczne urządzenia zakończą się w II kw. br. W przyszłym miesiącu Airway Medix poinformuje o finalnej decyzji dotyczącej rozwoju kolejnego, nowego urządzenia w swoim portfolio, podała spółka.

Echo Investment zamierza wyemitować obligacje o wartości do 450 mln zł w 2018 r., poinformował wiceprezes Maciej Drozd.

Grupa Kęty miała 54 mln zł zysku netto w I kw. 2018 r., czyli na poziomie porównywalnym do zeszłorocznego, przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 665 mln zł (tj. o ok. 20 mln zł wyższych niż przed rokiem), podała spółka, prezentując wstępne dane.

Banco Santander rekomenduje wypłatę czwartej dywidendy z zysku za rok 2017 w wysokości 0,06 euro za akcję, wynika z projektu uchwały na walne zgromadzenie akcjonariuszy, które odbędzie się 2 maja 2018 r.

MLP Group przekazało Mirbudowi pełniącemu funkcję generalnego wykonawcy, tereny pod budowę dwóch obiektów w ramach parku logistycznego MLP Pruszków II, poinformował inwestor.

Portfel zleceń Grupy Mostostal Warszawa miał wartość 1,39 mld zł, zaś samej spółki-matki - 1,25 mld zł na koniec 2017 r., podała spółka.

Mostostal Warszawa odnotował 2,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 16,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Echo Investment w tym roku planuje rozpocząć budowę 1 667 mieszkań w 9 projektach, poinformowała spółka w raporcie rocznym.

CCC planuje zrealizować inwestycje w środki trwałe i zwiększyć powierzchnię sklepów o nie mniej niż 110 tys. m2 netto nowej powierzchni w 2018 r., z czego około 43% otwarte zostanie w Polsce, a reszta za granicą, poinformowała spółka w swym rocznym raporcie. Grupa zamierza otworzyć dodatkowe 100 tys. m2 w 2019 r.

Zarząd Echo Investment zarekomenduje wypłatę dywidendy wysokości 0,5 zł na jedną akcję z zysku za 2017 r., poinformowała spółka w raporcie rocznym.

Zarząd Elektrowni Ostrołęka skierował od zarządów Enei oraz Energi - jako udziałowców - wniosek do zgromadzenia wspólników spółki o wyrażenie zgody na rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW" i wybór konsorcjum GE Power Sp. z o.o. i Alstom Power System S.A.S jako generalnego wykonawcy projektu, podały spółki.

CCC odnotowało 286,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 50,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Portfel zamówień Torpolu w podpisanych umowach wynosi obecnie ok. 3,06 mld zł netto bez udziału konsorcjantów, podała spółka. Inwestycje planowane są na poziomie ponad 23 mln netto w 2018 roku.

Echo Investment odnotowało 312,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 393,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Torpol odnotował 26,71 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 10,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sescom podjął uchwałę w sprawie przyjęcia polityki dywidendy, zgodnie z którą zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy na poziomie do 30% jednostkowego zysku netto uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, poinformowała spółka. Polityka dywidendy zostanie zastosowana po raz pierwszy do rekomendacji podziału zysku emitenta za rok obrotowy 2017/2018.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjął uchwałę w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego akcji spółki Synthos z dniem 3 kwietnia br, poinformowała spółka.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem