Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Akcjonariusze Gino Rossi zdecydują 24 kwietnia o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę do 20 mln zł w ramach kapitału docelowego oraz do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne, zaplanowane na 24 kwietnia.

Miraculum złożyło do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, sporządzonego w związku z ofertą publiczną z zachowaniem prawa poboru do 5 000 000 akcji zwykłych serii T2 o wartości nominalnej 1,5 zł każda, podała spółka.

Zarząd Gino Rossi - mając na uwadze perspektywy dalszego rozwoju spółki - podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych we wszystkich obszarach działalności biznesowej, podała spółka.

Elektrobudowa odnotowała 58,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 55,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

mFinanse ? spółka zależna mBanku ? sprzedały zorganizowaną część przedsiębiorstwa na rzecz Latona SA w związku ze sprzedażą tej spółki na rzecz Phoebe IVS, podał mBank. Grupa mBanku rozpozna 177 mln zł zysku na transakcji w I kw. 2018 r.

PKN Orlen oraz ministrowie energetyki i komunikacji Litwy podpisali deklarację o współpracy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego kraju, w której potwierdzone zostały długofalowe zadania i kierunki rozwoju Orlen Lietuva, podała spółka.

Akcjonariusze Idea Banku zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2017 r. i przeznaczeniu go na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zaplanowane na 24 kwietnia br.

Zarząd Elektrobudowy podjął uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok 2017, zgodnie z którym rekomenduje wypłatę dywidendy wysokości 37 980 864 zł tj. 8 zł na jedną akcję, podała spółka.

Rada nadzorcza Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) odwołała Macieja Jankiewicza ze stanowiska prezesa i powierzyła czasowo wykonywanie czynności prezesa Izabeli Felczak-Poturnickiej, podała spółka.

Introl zdecydował o zmianie polityki dywidendowej i będzie rekomendował wypłatę dywidendy lub jej brak po każdym zakończonym roku obrotowym, w zależności od stanu środków finansowych, podała spółka.

Akcjonariusze Ulma zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 27 kwietnia o wypłacie dywidendy w wysokości 3,81 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał na walne.

Rada nadzorcza Getin Holding powołała na nową kadencję zarząd w niezmienionym składzie, z Piotrem Kaczmarkiem jako prezesem, podała spółka.

PKO Bank Polski oraz startup Coinfirm podpisały umowę o współpracy, dzięki której bank - jako pierwsza polska instytucja finansowa - rozpoczęła wdrożenie rozwiązań w technologii blockchain. W pierwszym etapie wdrożenia udostępniony zostanie system pozwalający na weryfikację autentyczności dokumentów bankowych, podał PKO BP.

Enter Air oczekuje obniżenia o kilka punktów procentowych kosztów finansowania samolotów dzięki większemu zaangażowania środków własnych, pochodzących częściowo z planowanej emisji do 2,3 mln akcji, wynika z wypowiedzi dyrektora generalnego i członka zarządu Enter Air Grzegorza Polanieckiego dla ISBnews.

Play rozszerzył ofertę w ramach uruchomionego pod koniec ub.r. mobilnego marketu ubezpieczeniowego o produkty dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, podał operator.

Zarząd Próchnika złożył do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wniosek o przeprowadzenie restrukturyzacji w postępowaniu sanacyjnym. Główne założenia restrukturyzacji to zbycie wszystkich składników majątku, które nie są bezpośrednio niezbędne do kontynuacji działalności, koncentracja na rozwoju marki Próchnik i sprzedaż marki Rage Age, podała spółka.

Konsorcjum firm TK Telekom z Grupy Netia i S&T Services dostarczy Przewozom Regionalnym (Polregio) niemal 2 tys. mobilnych terminali płatniczych wraz z ich serwisem przez 3 lata. Wybór konsorcjum TK Telekom i S&T Service odbył się na zasadzie przetargu. Wartość kontraktu to ponad 15 mln zł, podała Netia.

Zarząd Ulma Construccion Polska rekomenduje przeznaczenie zysku w łącznej kwocie 20,02 mln zł na dywidendę, co daje 3,81 zł brutto na akcję, podała spółka.

Dom Development rozpoczął sprzedaż 240 mieszkań w IV etapie Osiedla Cybernetyki 17 na warszawskim Mokotowie, podała spółka.

Marvipol Development uruchomił sprzedaż 239 lokali w III etapie inwestycji Riviera Park na warszawskiej Białołęce, podała spółka. W dwóch poprzednich etapach osiedla Marvipol sprzedał do tej pory ponad 60% z 401 mieszkań.

Niezależna analiza stopnia zaspokojenia wierzycieli Action w restrukturyzacji wykazała, że może on wynieść ok. 54% w przypadku likwidacji majątku i ok. 71% w przypadku postępowania ze sprzedażą całości przedsiębiorstwa tzw. Pre-Pack, podała spółka. Jednocześnie projekcje finansowe spółki zostały ocenione jako "możliwe do wykonania".

Tate Multimedia ocenia, że giełda - zwłaszcza przy obecnym boomie na gry i nowe technologie w naszym kraju - jest kuszącym sposobem na zdobycie dodatkowych środków, jednak należy wszystko spokojnie przemyśleć i przeanalizować sytuację przed podjęciem takiego kroku, poinformował ISBnews dyrektor zarządzający w Tate Multimedia Paweł Leskowicz.

Larq odnotował 33,19 mln zł jednostkowego zysku netto w 2017 r. wobec 32,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CDRL planuje w tym roku przede wszystkim rozwój sieci sklepów Coccodrillo za granicą i dalszy dynamiczny rozwój sprzedaży przez internet, poinformował ISBnews prezes Marek Dworczak.

Sare odnotowało 2,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 3,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Vigo System odnotowało 9,54 mln zł jednostkowego zysku netto w 2017 r. wobec 10,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Zakłady Mięsne Silesia, zależnej od Gobarto, podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 23,5 mln zł z kwoty 2,75 mln zł, tj. o kwotę 20,75 mln zł, w drodze emisji 41 500 000 szt. akcji serii C o wartości nominalnej i emisyjnej 0,5 zł za każdą akcje, poinformowało Gobarto.

Ulma Construccion Poland odnotował 24,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 12,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ciech odnotował 393,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 593,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zwyczajne walne zgromadzenie Banku Millennium postanowiło nie wypłacać dywidendy i przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2017 r. w kwocie 648 945 143,38 zł w całości na kapitał rezerwowy, poinformował bank.

Rada nadzorcza Banku Millennium ustaliła, że zarząd banku będzie liczył 6 osób i ponownie powołała Joao Bras Jorge na prezesa zarządu, Fernanda Bicho na wiceprezesa zarządu oraz Wojciecha Haase, Andrzeja Glińskiego, Marię Jose Campos i Wojciecha Rybaka na członków zarządu, poinformował bank.

Rada nadzorcza PKP Cargo powołała w skład zarządu Czesława Warsewicza, powierzając mu funkcję prezesa zarządu, oraz Leszka Borowca, powierzając mu funkcję członka zarządu ds. finansowych.

Portfel zamówień Grupy Erbud ma wartość 2,04 mld zł, z czego 1,8 mld zł przypadało do realizacji w roku bieżącym, podała spółka. Od początku br. grupa podpisała kontrakty o wartości 292 mln zł.

Erbud rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 14 093 044,9 zł, co przekłada się na 1,1 zł na jedną akcję, poinformowała spółka.

Erbud odnotował 22,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 1,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupy Azoty zdecydowała o utworzeniu odpisu aktualizującego, w jednostkowym sprawozdaniu finansowym na wartość aktywów akcji Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" jako korekty wyniku lat ubiegłych w łącznej kwocie -24,6 mln zł oraz odpisu utworzonego w poczet wyniku roku 2017 w kwocie -18,1 mln zł, podała spółka. Wpływ zdarzenia na jednostkowy wynik netto to -18,1 mln zł.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem