Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 28.03.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na Hawe S.A. karę pieniężną w wysokości 700 tys. zł oraz bezterminowo wykluczyła akcje spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW), podała Komisja. Wykluczenie papierów wartościowych spółki nastąpi 30 dni od dnia, w którym decyzja Komisji stanie się ostateczna.

"Zdaniem Komisji, naruszenia dokonane przez Hawe SA w związku z publikacją skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2014, raportu rocznego za rok 2014 oraz skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2015 roku były istotne z punktu widzenia odbiorców i wpłynęły istotnie na zmniejszenie wartości informacyjnej ww. raportów okresowych spółki. Ponadto spółka nie przekazała Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 rok, raportu rocznego za 2015 rok, raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku, skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku, skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku, skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok, raportu rocznego za 2016 rok oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku. Komisja oceniła, że wszystkie naruszenia miały charakter rażący" - czytamy w komunikacie.

Komisja stwierdziła, że biorąc pod uwagę zarówno liczbę dokonanych naruszeń, jak i ich wagę, wskazać należy, iż uczestnicy rynku kapitałowego przy podejmowaniu decyzji odnośnie zaangażowania w akcje spółki środków pieniężnych, bazowali na informacjach, które nie były kompletne i rzetelne, i nie pozwalały na prawidłową ocenę sytuacji finansowej spółki. W związku z powyższym Komisja nałożyła na spółkę sankcję administracyjną w postaci kary pieniężnej.

"Ponadto z uwagi na wskazane powyżej wielokrotne naruszenie przez spółkę obowiązków informacyjnych określonych w przepisach prawa, które miało charakter rażący, Komisja uznała, że w niniejszym przypadku zasadne jest zastosowanie również najdotkliwszej sankcji tj. bezterminowe wykluczenie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W ocenie Komisji, zebrany w toku postępowania administracyjnego materiał uzasadnia stwierdzenie, że emitent nie daje rękojmi należytego wypełniania obowiązków informacyjnych w przyszłości" - czytamy dalej.

Jedynie zastosowanie tej sankcji, a nie wyłącznie nałożenie kary pieniężnej, pozwala KNF na eliminowanie z rynku regulowanego podmiotów, które w sposób rażący naruszają obowiązki określone w ustawie o ofercie uniemożliwiając tym samym podejmowanie przez inwestorów racjonalnych decyzji inwestycyjnych, podkreśliła Komisja.

"Podmioty takie zagrażają bowiem bezpieczeństwu obrotu i prawidłowemu funkcjonowaniu rynku kapitałowego. Zastosowanie tej sankcji ma również na celu ochronę inwestorów przed inwestowaniem w papiery wartościowe podmiotów rażąco naruszających przepisy prawa" - podsumowano w komunikacie.

Wykluczenie papierów wartościowych spółki nastąpi 30 dni od dnia, w którym decyzja Komisji stanie się ostateczna.

Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem