Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 28.03.2018 (ISBnews) - Private Equity Managers odnotowało 5,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 14,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk brutto wyniósł 16,8 mln zł wobec 13,22 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wzrost zysku spowodowany był w głównej mierze wzrostem stałej opłaty za zarządzanie (o 3,6 mln zł) wygenerowanej przede wszystkim na wzroście średniorocznych aktywów pod zarządzaniem grupy w relacji do roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

"W ujęciu netto grupa wypracowała 5,3 mln zł zysku. Istotna różnica pomiędzy wynikiem netto a wynikiem brutto wynika z ujęcia w roku 2017 jednorazowej korekty podatku wynikającej ze zdarzeń przeszłych okresów, która obniżyła wynik netto o 9,7 mln zł. Korekta podatku stanowi jednorazowy odpis, który nie jest związany z odpływem środków pieniężnych ze spółki oraz nie będzie miał przełożenia na wyniki z działalności operacyjnej grupy w przyszłości. W związku z wypracowaniem w roku 2017 pozytywnego wyniku gotówkowego na poziomie 13 mln zł opisana wyżej korekta nie będzie miała wpływu na poziom dywidendy, który Spółka zamierza wypłacić swoim akcjonariuszom" - czytamy dalej.

Zysk operacyjny wyniósł 18,2 mln zł wobec 17,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z tytułu zarządzania sięgnęły 47,65 mln zł w 2017 r. wobec 44,1 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 7,66 mln zł wobec 10,51 mln zł zysku rok wcześniej.

Na koniec 2017 r. aktywa brutto pod zarządzaniem grupy wyniosły 2 290 mln zł, natomiast aktywa netto 1.972 mln zł. Łączne przychody z tytułu zarządzania aktywami wyniosły w 2017 r. 47,6 mln zł względem 43,9 mln zł w roku ubiegłym i pochodziły głównie z opłaty stałej za zarządzenie. W ciągu ostatnich 4 lat przychody z opłaty stałej rosły w tempie 23% średniorocznie: z 19,7 mln zł w roku 2013 do 45,1 mln zł w roku 2017, podała spółka.

"W 2017 r. byliśmy aktywni zarówno w obszarze nowych inwestycji, jak i i exit-ów. Zrealizowaliśmy zakupy aktywów na ponad 222 mln zł, a największy udział w tej kwocie miały ogłoszona w grudniu transakcja nabycia Netrisk za 78,9 mln zł oraz zapewnienie finansowania dłużnego na zakup Allegro o wartości 50 mln zł. Pod względem wartości sprzedaży aktywów i otrzymanych dywidend uzyskaliśmy ponad 246 mln zł wpływów, a wskaźnik obrotu na aktywach, pokazujący ruch w portfelach inwestycyjnych, osiągnął wartość 24%, co oznacza, że w ciągu zeszłego roku wymieniliśmy jedną czwartą naszych aktywów" - powiedział prezes Tomasz Czechowicz, cytowany w komunikacie.

W 2017 r. fundusze zarządzane przez spółki z Grupy PEM zainwestowały w Netrisk (78,9 mln zł), Allegro (50 mln zł) oraz zwiększyły zaangażowanie w ATM (kolejne 31 mln zł).

Jednocześnie w obszarze sprzedaży aktywów zrealizowały między innymi:

* rekapitalizację inwestycji w Dotpay/eCard w MCI.EV (54,5 mln zł),

* wyjście z inwestycji Spearhead w MCI.CV (44,5 mln zł; IRR 15%),

* rekapitalizację inwestycji w NaviExpert w MCI.TV (39,6 mln zł),

* częściowe wyjście z inwestycji w Indeks w MCI.EV (36,6 mln zł, IRR 16%), podano także w materiale.

Grupa Private Equity Managers S.A. to grupa kapitałowa wyspecjalizowana w zarządzaniu różnymi klasami aktywów, w tym w funduszach venture capital. Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzają podmioty z grupy inwestują przede wszystkim w szybko rosnące spółki z sektora technologicznego z regionu CEE, Turcji, Rosji, Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem