Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Rada nadzorcza Kogeneracji podjęła uchwałę w sprawie odwołania Wojciecha Heydla ze składu zarządu, w tym ze sprawowanej funkcji prezesa, poinformowała spółka. Do pełnienia obowiązków prezesa RN wyznaczyła dotychczasowego członka zarządu Krzysztofa Wrzesińskiego.

i2 Development odnotował 10,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 6,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PMPG Polskie Media odnotowały 9,76 mln zł znormalizowanego skonsolidowanego zysku netto w 2017 r. wobec 7,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. W ujęciu raportowanym, z uwzględnieniem korekty wynikającej ze zdarzeń jednorazowych spółka miała 5,34 mln zł straty netto.

Oferta spółki zależnej Lokum Deweloper, Olczyk Sp. z o.o. Lokum 11 S.K.A., opiewająca na 13,2 mln zł, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu organizowanym przez firmę Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji i dotyczącym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków, w Krakowie przy ul. Bagrowej 3 o łącznej powierzchni około 1,69 ha, poinformowała spółka.

Rada nadzorcza Grupy Kęty powołała na nową kadencję dotychczasowy zarząd - z prezesem Dariuszem Mańko- uzupełniając jego skład o nowego członka zarządu, Rafała Lechowicza, poinformowała spółka.

Rank Progress zawarł ze spółką Remil przedwstępną umowę zakupu 50% udziałów w spółce Omega Investments, która realizuje we Włocławku budowę zespołu obiektów handlowo-usługowych, podał Rank Progress. Wartość transakcji to 20 mln zł.

PKO Bank Polski wprowadzi w tym roku wielowalutową kartę, która będzie dostępna dla wszystkich dorosłych posiadaczy kont osobistych w banku, podał PKO BP.

OncoArendi Therapeutics ustalił cenę akcji serii F w pierwotnej ofercie publicznej (IPO) na 29 zł za akcję i ostateczną liczbę akcji oferowanych na 2 mln sztuk, podała spółka.

Kruk kupi 51% udziałów w spółce działającej na rynku inkaso we Włoszech, podała spółka. Zapisy oferty zakładają docelowe posiadanie 100% udziałów w spółce w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Atal wprowadził do oferty 81 mieszkań oraz 9 lokali usługowych w I etapie swojej drugiej poznańskiej inwestycji - Apartamenty Milczańska, poinformowała spółka.

Polimex-Mostostal prowadzi dodatkowe analizy związane z wykazywanym w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym poziomem wartości firmy w związku z niewybraniem oferty konsorcjum z jego udziałem na budowę Elektrowni Ostrołęka C, podała spółka.

Liczba klientów odwiedzających obiekty handlowe Immofinanz, tj. centra handlowe pod marką VIVO! oraz parki handlowe STOP SHOP, wyniosła ponad 120 mln w 2017 r., podała spółka. W przypadku 10 funkcjonujących galerii VIVO! odwiedzalność na poziomie prawie 50 mln oznacza wzrost o ok. 5% r/r (liczba klientów STOP SHOP była liczona w 2017 r. po raz pierwszy). Ponadto najemcy VIVO! uzyskali w ub.r. o ponad 6% wyższe przychody ze sprzedaży brutto.

Premium Mobile pozyskał kolejnych akcjonariuszy: Zygmunta Solorza oraz grupę Cyfrowy Polsat, którzy wsparli spółkę kapitałowo, podał operator.

Kara nałożona przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) dotyczy 47 szkód zgłoszonych w latach 2008-2014. W tym okresie PZU obsłużyło ok. 10 mln szkód. To oznacza, że udział błędów wykazanych przez KNF jest śladowy i stanowi zaledwie 0,00047% wszystkich spraw obsłużonych w tym okresie, podał ubezpieczyciel.

Rada nadzorcza Vigo System powołała członków zarządu na nową 3-letnią kadencję wspólną, rozpoczynającą się 2 kwietnia, w niezmienionym składzie, podała spółka.

Radpol zawarł z mBankiem jedenasty aneks zmieniający umowę kredytową, na podstawie którego przedłużono termin spłaty dwóch kredytów do 29 marca 2019 r., a mBank zrzekł się uprawnień wynikających z możliwego przekroczenia przez Radpol zakładanego poziomu długu netto do EBITDA na koniec marca br., podała spółka.

Gaz-System podpisał z konsorcjum Izostalu i Stalprofilu umowę na dostawy izolowanych rur stalowych dla gazociągu Pogórska Wola-Tworzeń o wartości 70,9 mln zł netto, podał Stalprofil.

Selvita oczekuje, że wzrost przychodów w segmencie usług przekroczy 30% r/r w 2018 roku i zakłada utrzymanie 2-cyfrowej rentowności w tym segmencie. Backlog Selvity na br. w segmencie usługowym jest wyższy o 48% r/r i przekracza obecnie 29 mln zł, poinformował prezes Paweł Przewięźlikowski. Plany Selvity nie zakładają wprowadzenia na rynek kapitałowy w najbliższym czasie spółki Ardigen, działającej w segmencie bioinformatycznym.

Wielton jest zainteresowany rynkami w Europie, na których jego obecność jest niewielka - analizuje takie rynki ,jak Wielka Brytania, Skandynawia, Hiszpania czy Czechy i Słowacja pod kątem wzmocnienia sprzedaży i ewentualnych akwizycji, poinformował ISBnews prezes Mariusz Golec.

PKN Orlen porozumiał się z konsorcjum General Electric i SNC-Lavalin Polska - generalnym wykonawcą bloku gazowo-parowego o mocy 463 MWe we Włocławku w zakresie ostatecznego rozliczenia kontraktu na budowę, podał koncern. W ramach rozliczenia umowy konsorcjum m.in wdroży rozwiązania z zakresu dDigital, mające na celu podniesienie dyspozycyjności i efektywności pracy bloku.

Trakcja spodziewa się znacznego zdywersyfikowania przychodów, czego efekty mogę być widoczne zwłaszcza po 2018 r., poinformował prezes Jarosław Tomaszewski. Dywersyfikacja zakłada m.in. dalsze zwiększenie udziału budownictwa drogowego, rozwój zamówień w energetyce i budownictwie ogólnym, a także ekspansję eksportową.

Adiuvo Investments odstępuje od przeprowadzenia emisji do 1,62 mln akcji serii N na podstawie uchwały NWZ z 25 stycznia br. akcji, poinformowała spółka. W niesprzyjającym otoczeniu dla podwyższenia kapitału spółka rozważa alternatywne źródła finansowania, w tym finansowanie instrumentami dłużnymi.

Zarząd Wieltonu będzie rekomendować wypłatę dywidendy za 2017 r., poinformował prezes Mariusz Golec.

Enter Air otworzył Enter Air Services - firmę zajmującą się obsługą techniczną samolotów, która będzie serwisować flotę polskiego przewoźnika. Uruchomienie obsługi technicznej w ramach grupy przyniesie istotne oszczędności przy utrzymaniu najwyższego poziomu floty Enter Air, podała spółka.

Zarząd Biomed-Lublin przedstawi 24 kwietnia - wraz z publikacją wyników za 2017 rok - strategię rozwoju do 2024 roku, która zakłada ekspansję wysokomarżowych produktów na dotychczasowych oraz nowych rynkach - Ameryki Północnej, Azji i Europy Zachodniej. Finansowanie na dalszy rozwój będzie pochodzić z działalności bieżącej, natomiast budowa nowej fabryki, której szczegółowe plany i struktura finansowania będą gotowe pod koniec roku, ze środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości w Lublinie oraz ze środków unijnych, poinformował ISBnews prezes Marcin Piróg.

Portfel zamówień Wieltonu wynosił 17 954 szt. na koniec 2017 r., podała spółka.

Potencjał przekazań Lokum Deweloper na 2018 r. to 973 lokale. Spółka liczy na jego efektywne wykonanie, poinformowali członkowie zarządu. W ub.r. zrealizowała potencjał przekazań w ok. 95%.

Budowa bloku C w Elektrowni Ostrołęka mogłaby się rozpocząć przed końcem wakacji, uważa minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Nowa strategia Grupy Atende na lata 2018-2019 zakłada m.in. wzrost sprzedaży usług o charakterze abonamentowym oraz aktywnie zabieganie o przejęcia nowych, dobrze rokujących podmiotów o profilu zgodnym z ogłoszoną strategią, podała spółka.

Potencjalny zagraniczny inwestor odstąpił od rozmów z GetBackiem, podała spółka.

Zakłady Mięsne Henryk Kania podjęły uchwałę w sprawie przydziału 86 200 obligacji serii H o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, o łącznej wartości nominalnej 86 200 000 zł, poinformowała spółka.

Tauron Polska Energia podpisał z funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) umowę inwestycyjną i umowę wspólników określające warunki zaangażowania w realizację budowy bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie, poinformowała spółka. PFR zainwestuje w budowę do 880 mln zł.

Ipopema Securities odnotowała 2,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r. wobec 2,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zakwalifikowała akcje 34 spółek do Listy Alertów, podała Giełda.

Atende odnotowało 12,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 10,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Lokum Deweloper zarekomendował przeznaczenie 15,12 mln zł z zysku z 2017 roku oraz części kapitału zapasowego, co oznacza wypłatę w wysokości 0,84 zł na akcję, podała spółka.

Lokum Deweloper odnotowało 71,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 42,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Asseco Business Solutions (Asseco BS) zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 23 kwietnia o wypłacie dywidendy w wysokości 1,3 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał na walne.

Private Equity Managers (PEManagers) rekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu przeznaczenie zysku spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku, w wysokości 7 660 580,69 zł, i użycie min. 2 339 419,31 zł z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, poinformowała spółka.

Private Equity Managers odnotowało 5,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 14,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Open Finance odnotowało 18,17 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 19,18 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Portfel zamówień Grupy Trakcja kształtował się na poziomie 1 782 mln zł (z wyłączeniem części przychodów przypadającą na konsorcjantów) na 31 grudnia 2017 roku, podała spółka.

Trakcja PRKiI odnotowała 31,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 54,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Prime Car Management (PCM) odnotowało 35,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r. wobec 36,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CI Games odnotowało 5,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r. wobec 16,24 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) karę pieniężną w wysokości 1,7 mln zł, a na Generali Towarzystwo Ubezpieczeń - karę pieniężną w wysokości 90 tys. zł, poinformowała Komisja.

Wielton odnotował 77,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 55,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na Hawe S.A. karę pieniężną w wysokości 700 tys. zł oraz bezterminowo wykluczyła akcje spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW), podała Komisja. Wykluczenie papierów wartościowych spółki nastąpi 30 dni od dnia, w którym decyzja Komisji stanie się ostateczna.

Zgromadzenie wspólników spółki Elektrownia Ostrołęka wyraziło zgodę na rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW" poprzez wybór konsorcjum GE Power Sp. z o.o. i Alstom Power Systems S.A.S. jako generalnego wykonawcy, podały Energa i Enea - udziałowcy Elektrowni Ostrołęka.

Selvita odnotowała 6,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 roku wobec 2,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem