Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 29.03.2018 (ISBnews) - Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego Pepees odnotowało 13,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 17,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Grupa kapitałowa Pepees wypracowała zysk netto, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 13,4 mln zł (24% niższy niż w roku poprzednim). Pogorszenie zysku netto w stosunku do 2016 r. jest przede wszystkim skutkiem utworzenia niepieniężnych odpisów aktualizujących związanych z udziałami w spółce zależnej CHP Energia. W sprawozdaniu grupy kapitałowej ujęto odpis wartości firmy ustalonej przy nabyciu tej spółki w związku z utratą wartości w wysokości 4 346 tys. zł, natomiast w sprawozdaniu jednostkowym emitenta ujęto odpis aktualizujący wartość posiadanych udziałów, należności i zaliczek w tej spółce zależnej w łącznej kwocie 3 464 tys. zł w związku z ujemnymi kapitałami tej spółki. Do ich powstania przyczyniła się awaria reaktora, która spowodowała istotne obniżenie produkcji elektrycznej ze źródeł odnawialnych w II półroczu 2017 r., w związku z czym CHP Energia poniosła stratę" - napisał prezes Wojciech Faszczewski w liście do akcjonariuszy.

Zysk operacyjny wyniósł 21,85 mln zł wobec 23,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 224,27 mln zł w 2017 r. wobec 185,68 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 12,32 mln zł wobec 15,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Pepees to notowany na GPW wiodący polski producent wysokojakościowych naturalnych produktów skrobiowych.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.