Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 29.03.2018 (ISBnews) - AllumaInvest, Ziołopex, Barbara Kolańska, Jan Kolański, Colian Holding oraz Ipopema 21 FIZAN, w związku z przekroczeniem 66% ogólnej liczby głosów w spółce Colian Holding (w wyniku zawarcia przez wzywających porozumienia), ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż łącznie 41 858 454 akcji Coliana po cenie 3,76 zł za sztukę.

"W wyniku wezwania, podmioty nabywające akcje [Colian Holding S.A., AllumaInvest Sp. z o.o., Colian Sp. z o.o.] zamierzają łącznie nabyć 41 858 454 akcji, co stanowi 21,71% wszystkich akcji spółki, które uprawniają do wykonywania 41 890 454 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 21,72% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu" - czytamy w komunikacie.

"Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju. Cena, za którą podmioty nabywające akcje, zobowiązują się nabyć akcje zwykłe, wynosi 3,76 zł za jedną akcję zwykłą. Cena, za którą podmioty nabywające zobowiązują się nabyć akcje imienne, wynosi 3,76 zł za jedną akcję imienną" - czytamy dalej.

Po przeprowadzeniu wezwania, podmioty nabywające akcje wraz z pozostałymi wzywającymi zamierzają łącznie osiągnąć 100% akcji spółki, czyli 192 803 769 akcji, co odpowiada 192 878 569 głosom na walnym zgromadzeniu, czyli 100% ogólnej liczby głosów, podano także.

Harmonogram wezwania jest następujący:

- data ogłoszenia wezwania: 29 marca 2018 r.

- data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 20 kwietnia 2018 r.

- data zakończenia przyjmowania zapisów: 14 czerwca 2018 r.

- planowana data realizacji transakcji na GPW: 19 czerwca 2018 r.

- planowana data rozliczenia: 22 czerwca 2018 r.

Wcześniej Colian Holding, jego podmiot dominujący Alluma Invest oraz niektórzy akcjonariusze spółki (Jan Kolański, Barbara Kolańska, Ziołopex, oraz Ipopema 21 FIZAN) zawarli porozumienie dotyczące wspólnego nabywania akcji spółki od pozostałych akcjonariuszy, w szczególności w celu osiągnięcia wymaganej liczby głosów w spółce, aby docelowo przeprowadzić przymusowy wykup akcji spółki od akcjonariuszy mniejszościowych, a następnie na walnym zgromadzeniu zadecydować o zniesieniu dematerializacji akcji oraz ich wycofaniu z obrotu na rynku regulowanym.

Grupa kapitałowa Colian Holding S.A. osiągnęła pozycję jednego z największych producentów na polskim rynku słodyczy, dzięki akwizycjom i rozbudowie portfolio marek. Zdobyła również silną pozycję na rynku przypraw oraz napojów. Spółka jest notowana na GPW od 1995 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem