Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 29.03.2018 (ISBnews) - Konsorcjum Nokii, Herkulesa oraz Wasko i Pozbudu zawarło umowę na zaprojektowanie i budowę sieci GSM-R dla PKP Polskich Linii Kolejowych, poinformowały spółki oraz Ministerstwo Infrastruktury. Termin realizacji prac o wartości 2,79 mld zł brutto wynosi 62 miesiące od daty rozpoczęcia, tj. następnego dnia po podpisaniu kontraktu przez ostatnią ze stron, podano także.

"Dzięki podpisanym dzisiaj umowom nadrabiamy wieloletnie zaległości w stosowaniu nowoczesnych systemów zwiększających bezpieczeństwo na kolei. Umowy dotyczące GSM-R to przełom na polskiej kolei i wejście na wyższy poziom technologiczny. Naszym celem jest kolej bezpieczna, komfortowa i punktualna. Dzisiejsze wydarzenie przybliża nas do tego ambitnego celu" - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, cytowany w komunikacie.

W ub.r. oferta konsorcjum z udziałem spółek zależnych Wasko (SPC-1), Pozbud T&R (SPC-2) i Herkulesa (SPC-3), warta 2 268 mln zł netto została wybrana w przetargu.

"Realizacja tego projektu umożliwia m.in. lepszą komunikację między pracownikami odpowiedzialnymi za ruch pociągów. Przekazywanie komunikatów stanie się szybsze i sprawniejsze, co przyczyni się do lepszego zarządzania ruchem pociągów" - dodał prezes PKP PLK Ireneusz Merchel.

Liderem konsorcjum jest Nokia Solutions and Networks. Przedmiotem kontraktu jest zaprojektowanie, dostawa i wykonanie wszystkich niezbędnych prac oraz robót budowlanych w celu wdrożenia na liniach kolejowych w Polsce sieci GSM-R jako dedykowanego dla kolei systemu bezprzewodowej łączności cyfrowej.

"Podpisanie umowy przez nasze konsorcjum kończy wieloetapowe starania o pozyskanie kontraktu, którego część dedykowana Herkulesowi stanowi moment zwrotny w rozwoju naszej grupy. Jesteśmy pewni, że nasze kompetencje i know how pozwolą na efektywną realizację wszystkich zaplanowanych prac. Jednocześnie wierzymy, że nabyte doświadczenie w tak rozległym projekcie pozwoli nam w przyszłości na pozyskiwanie równie ambitnych kontraktów na rynku budownictwa telekomunikacyjnego, także na rynkach zagranicznych" - podsumował wiceprezes Herculesa Tomasz Kwieciński, również cytowany w komunikacie.

Przedmiotem umowy jest wykonanie infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych, w tym budowa linii przesyłowych, dostarczenie niezbędnych urządzeń i oprogramowania, przeprowadzenie wymaganych testów oraz szkoleń oraz usunięcie wszelkich wad i usterek, a także przeniesienie/udzielenie praw własności intelektualnej do przedmiotu zamówienia wraz z prawem opcji do poszerzenia zakresu zamówienia o usługi pogwarancyjne, podano w komunikatach.

"Wartość umowy została ustalona na kwotę 2 790 mln zł i składają się na nią:

- wartość netto prac 2 150 mln zł,

- wartość netto prawa opcji (usługi w okresie pogwarancyjnym) 118 mln zł,

- podatek od towarów i usług (VAT) 522 mln zł" - czytamy dalej.

Przy wartości umowy 2,79 mld zł brutto) na:

- SPC-1 - spółkę zależną Wasko - przypada 501,5 mln zł netto,

- SPC-2 - spółkę zależną Pozbudu - przypada ok. 720,5 mln zł netto,

- SPC-3 - spółkę zależną Herkulesa - przypada 279 mln zł netto.

W ramach kontraktu SPC-1 i SPC-2 zrealizują w szczególności usługi w zakresie części pasywnej projektowej i budowlanej dot. kanalizacji teletechnicznej liniowej wraz z odejściami prace instalacyjne i kablowe wraz z dostawą niezbędnych materiałów do budowy części pasywnej sieci światłowodowej.

SPC-3 zrealizuje w szczególności produkcję i montaż telekomunikacyjnych masztów (wież) antenowych razem z kontenerami instalacyjnymi do rozlokowania infrastruktury IT, które łącznie stanowić będą obiekty radiokomunikacyjne (OR).

Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Herkules jest dostawcą usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych oraz realizacji transportu ponadgabarytowego. Świadczy również usługi budowlano-montażowe wiązane z wznoszeniem obiektów kubaturowych, farm wiatrowych oraz realizuje obiekty telekomunikacyjne i energetyczne. Jest notowany na GPW od 2006 r.

Pozbud T&R specjalizuje się w produkcji okien, drzwi, jak również w świadczeniu kompleksowych usług budowlanych. W 2013 r. grupa poszerzyła działalność o produkcję litych podłóg drewnianych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.

Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem