Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) odnotował 29,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 21,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

OT Logistics odnotowało 46,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 7,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ryszard Lorek zrezygnował z objęcia funkcji członka zarządu ds. handlowych PKN Orlen od 10 kwietnia br., poinformowała spółka.

Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy wydał wyrok w sprawie z powództwa Mostostal Warszawa przeciwko Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie (ZUO), podała spółka. Sąd zasądził na rzecz Mostostalu Warszawa 33,77 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów działającego w imieniu Skarbu Państwa złożyła wniosek formalny w kwestii zmiany w porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zwołanego na dzień 23 kwietnia, który polega na wprowadzeniu do porządku obrad nowych punktów "zmiany w składzie rady nadzorczej" oraz "zmiany w składzie zarządu", wynika z komunikatu giełdy.

Prokura NS FIZ, jednostka zależna Kruka, wygrała przetarg na zakup portfela wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych o wartości nominalnej ok. 147 mln zł oraz portfela zabezpieczonych wierzytelności korporacyjnych o wartości ok. 187 mln zł od jednego z największych banków w Polsce, podał Kruk.

Akcjonariusze Echo Investment zdecydują 25 kwietnia br. o przeznaczeniu 0,5 zł na akcję na dywidendę z zysku za 2017 r., wynika z projektów uchwał na walne.

Zarząd Dom Development zarekomendował podwyższenie kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy do 189,76 mln zł z 189 mln zł, podała spółka. Wypłata dywidendy za 2017 r. w wysokości 7,6 zł na jedną akcję pozostaje bez zmian.

Zarząd Immofinanz AG zdecydował o wypłacie dywidendy w wysokości 0,07 euro na akcję, podała spółka.

Akcjonariusze Grupy Kęty zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 24 kwietnia o przeznaczeniu 190,43 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, wynika z projektów uchwał na walne.

Akcjonariusze Sescom zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy i przeznaczeniu całego zysku netto za rok obrotowy kończący się 30 września 2017 r. na kapitał zapasowy spółki, wynika z podjętej uchwały na walnym.

Rada nadzorcza Open Finance pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2017, który zakłada przeznaczenie zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych, podała spółka.

Oferta Budimeksu, warta 333,52 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Podgórze do węzła Kamień o dł. ok. 10,5 km, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Akcjonariusze Mostostalu Warszawa zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 24 kwietnia o niewypłacaniu dywidendy, wynika z projektów na walne.

Synektik sfinalizował zakup 100% udziałów Monrol Poland od Eczacbaş Monrol i Monrol Europe, podała spółka. Całkowite zaangażowanie z tytułu transakcji wyniesie ok. 15 mln zł, podano także.

Synektik sfinalizował zakup 100% udziałów Monrol Poland od Eczacbaş Monrol i Monrol Europe, podała spółka. Całkowite zaangażowanie z tytułu transakcji wyniesie ok. 15 mln zł, podano także.

PKP Cargo będzie realizowało plan inwestycyjny na ten rok, koncentrując się na rentowności poszczególnych projektów i dostosowując wydatki do sytuacji rynkowej, poinformował prezes Czesław Warsewicz.

Akcjonariusze Elektrobudowy zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 26 kwietnia o wypłacie dywidendy w wysokości 8 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał na walne.

ES-System zrealizuje w 2018 r. nakłady inwestycyjne w wysokości zbliżonej do ubiegłorocznych 9 mln zł. Podstawową potrzebą inwestycyjną pozostaje rozwój technologii w zakładach spółki, poinformował ISBnews prezes Rafał Gawrylak.

ES-System spodziewa się utrzymania wysokiej dynamiki wzrostu segmentu sterowania w najbliższych latach, natomiast udział oświetlenia LED w przychodach nie będzie już tak dynamicznie rósł, poinformował ISBnews prezes Rafał Gawrylak.

ES-System spodziewa się, że poziom sprzedaży eksportowej w 2018 r. będzie co najmniej taki, jak w 2017 r., poinformował ISBnews prezes Rafał Gawrylak. Udział eksportu w sprzedaży ogółem powinien się utrzymać na poziomie podobnym do ubiegłorocznego.

Zarząd GetBack zdecydował, że nie ustali ceny emisyjnej akcji w ofercie do 19 999 999 akcji serii F poniżej 10 zł za akcję, poinformowała spółka.

Mostostal Chojnice Sp. z o.o. Sp. k. - którego wspólnikiem komandytariuszem jest Zamet - podpisał kontrakt z Ship Repair and Trading GmbH na wykonanie kompletnych konstrukcji stalowych ładowarek Bargeloader. Spółka prowadzi rozmowy na temat wykonania kolejnych sztuk komponentów konstrukcji urządzenia, poinformował dyrektor handlowy i prokurent Krzysztof Topolski.

Enter Air podpisał umowę leasingu operacyjnego Boeinga 737-800 na sześć lat, co zwiększy liczbę samolotów linii do 18, podała spółka. Dodatkowo firma wyleasinguje dwa samoloty A320 od innych przewoźników.

PKP Cargo ocenia, że akwizycje będą, obok rozwoju organicznego, ważnym elementem rozwoju spółki, poinformował prezes Czesław Warsewicz.

Celem PKP Cargo jest zwiększenie udziału w krajowym rynku kolejowych przewozów towarowych w ujęciu pracy przewozowej do 60-65% do 2022 r., wobec 51,6% w 2017 r., podała spółka w prezentacji.

Grupa Kęty przesunęła wypłatę drugiej raty dywidendy na 26 września 2018 r. z 22 listopada 2018 r., poinformowała spółka. Pozostałe terminy pozostają bez zmian, dodano.

Rada dyrektorów Asbis podjęła decyzję o rekomendowaniu akcjonariuszom wypłaty dywidendy z wyniku za 2017 rok w wysokości 0,06 USD na akcję, poinformowała spółka.

Asbis prognozuje, że w 2018 r. zanotuje przychody ze sprzedaży na poziomie pomiędzy 1,8 mld USD a 1,9 mld USD, a zysk netto po opodatkowaniu na poziomie 9-10 mln USD, poinformowała spółka.

Wasko oczekuje, że rok 2018 będzie dla spółki "korzystny" w świetle posiadanego portfela zamówień, poinformował prezes Jarosław Zagórowski.

Wasko spodziewa się, że większe przychody z tytułu realizacji kontraktu na budowę infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych w Polsce będzie osiągało od 2019 r., poinformował prezes Jarosław Zagórowski.

Konsorcjum Nokii, Herkulesa oraz Wasko i Pozbudu zawarło umowę na zaprojektowanie i budowę sieci GSM-R dla PKP Polskich Linii Kolejowych, poinformowały spółki oraz Ministerstwo Infrastruktury. Termin realizacji prac o wartości 2,79 mld zł brutto wynosi 62 miesiące od daty rozpoczęcia, tj. następnego dnia po podpisaniu kontraktu przez ostatnią ze stron, podano także.

AllumaInvest, Ziołopex, Barbara Kolańska, Jan Kolański, Colian Holding oraz Ipopema 21 FIZAN, w związku z przekroczeniem 66% ogólnej liczby głosów w spółce Colian Holding (w wyniku zawarcia przez wzywających porozumienia), ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż łącznie 41 858 454 akcji Coliana po cenie 3,76 zł za sztukę.

Akcjonariusze Gobarto zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2017 r. i przeznaczeniu go na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zaplanowane na 25 kwietnia br.

Vistal Gdynia w restrukturyzacji zawarł porozumienie z Duro Felguera, dotyczące rozliczenia umowy na wykonanie i montaż dźwigów, podała spółka.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zawarła z Prairie Mining Limited umowę o zachowaniu poufności w wyniku wystąpienia Prairie do JSW w sprawie potencjalnego nawiązania współpracy dotyczącej dwóch projektów węglowych Prairie w Polsce, podały spółki.

Murapol Projekt 37, spółka zależna Murapolu, zawarła z osobami fizycznymi umowę nabycia nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Kąty Grodziskie o łącznej powierzchni 53 625 m2 za łączną kwotę ok. 16 mln zł. Na nieruchomości planowana jest realizacja projektu deweloperskiego obejmującego budowę ok. 504 lokali mieszkalnych, o łącznej powierzchni użytkowej ok. 23 411 m2.

Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego Pepees odnotowało 13,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 17,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze GetBack zdecydowali o pierwszym etapie emisji akcji bez prawa poboru w celu podwyższenia kapitału zakładowego, poinformowała spółka. Pierwszy etap oferty zakłada emisję nie do 19 999 999 akcji zwykłych w formie subskrypcji prywatnej niestanowiącej oferty publicznej. Przed głosowaniem dotyczącym drugiego etapu emisji akcji akcjonariusze przegłosowali wniosek o przerwę w obradach NWZ do 6 kwietnia 2018 r.

ES-System odnotował 2,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2017 r. wobec 2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem