Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Zarząd GPW w związku przekazaniem przez spółkę Sadovaya Group do publicznej wiadomości raportu rocznego za rok obrotowy 2016, począwszy od środy, 4 kwietnia 2018 r. wznowi obrót akcjami tej spółki, poinformowała giełda.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót na rynku NewConnect akcjami 5 spółek, podała giełda.

Asbisc Enterprises Plc pracuje nad wprowadzeniem na rynek nowej marki własnej grupy pod nazwą Perenio, która będzie koncentrowała się na produktach i rozwiązaniach w obszarze Internetu Rzeczy (IoT), wynika z komunikatu spółki.

Atal zawarł 714 umów deweloperskich w I kw. 2018 roku, co oznacza wzrost o ponad 6% r/r. poinformowała spółka. W marcu 2018 sprzedaż wyniosła 288 lokali, co oznacza najwyższy miesięczny rezultat w historii firmy, podano także.

Michał Cieciórski złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa zarządu GPW z dniem 23 kwietnia, podała spółka.

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 4 174,3 mln zł na koniec marca br., podała spółka. Na koniec lutego br. było to 4 468,2 mln zł.

Famur podpisał umowę z Jastrzębską Spółkę Węglową (JSW) na dostawę 102 szt. fabrycznie nowych sekcji liniowych obudowy zmechanizowanej i 8 szt. skrajnych wraz z niezbędnym wyposażeniem dla JSW KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Zofiówka, podał Famur. Wartość umowy netto to 85 018 800 zł.

PBDiM Kobylarnia z grupy kapitałowej Mirbudu podjęła decyzję o nieprzystępowaniu do zawarcia umowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na rozbudowę estakady i węzła w ciągu drogi krajowej nr 1 (91) w m. Przechowo, poinformowała spółka. Wartość oferty brutto wyniosła 53,8 mln zł.

i2 Development zawarł 123 umowy rezerwacyjne, deweloperskie i przedwstępne w I kwartale br., czyli o 25% więcej licząc rok do roku, podała spółka.

Boryszew i Impexmetal zamierzają ująć ryzyka związane z decyzją Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego określającej zaległe zobowiązanie podatkowe spółki zależnej Hutmen w podatku VAT za IV kwartał 2014 roku w kwocie 3,04 mln zł, w sprawozdaniach finansowych za 2017 rok, poinformowały Boryszew i Impexmetal.

Wartość przychodów ze sprzedaży detalicznej i hurtowej Bytomia w marcu br. wyniosła ok. 13,63 mln zł i była wyższa o ok.16,6% w skali roku, podała spółka.

Zarząd BSC Drukarni Opakowań rekomenduje walnemu zgromadzeniu przeznaczenie na dywidendę 9,8 mln zł, tj. 1 zł na akcję, poinformowała spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC za marzec br. wyniosły 254,9 mln zł i były niższe o 19,3% r/r, podała spółka. Przychody za okres styczeń-marzec wyniosły ponad 692,7 mln zł i były niższe o 3,8% r/r.

Comarch i True Corporation rozpoczęły współpracę w celu wdrożenia usług ComarchLoyalty Management i zastąpienia obecnie istniejącej aplikacji lojalnościowej: True You, podał Comarch. True You Loyalty jest lojalnościowym programem liczącym ponad 11 mln użytkowników na rynku tajskim.

FTI Profit, którego akcje zadebiutowały dziś na rynku Newconnect, rozważa przeprowadzenie emisji obligacji oraz wprowadzenie ich na rynek Catalyst, poinformował prezes Łukasz Wasilewski.

Zarząd PKO Banku Polskiego zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie na dywidendę 687,5 mln zł, tj. 24,8% zysku za 2017 r., co oznacza wypłatę w wysokości 0,55 zł na akcję, podał bank.

Antoni Józwowicz złożył rezygnację z funkcji prezesa Polimeksu-Mostostalu, podała spółka.

Zarząd Budimeksu zdecydował zarekomendować zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy w wysokości 17,61 zł brutto na jedną akcję, podała spółka.

QubicGames otrzymał potwierdzenie wydania gry "Pirates: All Aboard! " na konsolę Nintendo Switch w Europie i Australii oraz w w Ameryce Północnej, Europie i Australii 13 kwietnia 2018 r., podała spółka.

Grupa Lotos podpisała list intencyjny z Gminą Miasta Gdyni, który zakłada realizację dostaw wodoru do napędu autobusów z ogniwami paliwowymi, poinformowała spółka. Grupa Lotos planuje budowę instalacji oczyszczania oraz stację dystrybucji i tankowania wodoru w Gdańsku, dodano.

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) utworzy fundusz R1 FIZ, który odkupi obligacje GetBack będące w posiadaniu subfunduszu Quercus Ochrony Kapitału, podało TFI.

Prairie Mining Limited rozpoczęło działania sądowe przeciw Ministerstwu Środowiska (MŚ) w związku z nieudzieleniem w przewidzianym prawem terminie prawa do użytkowania górniczego dla terenu obejmującego planowaną kopalnię Jan Karski w Lubelskim Zagłębiu Węglowym, podała spółka.

PlayWay planuje premierę 10 gier w ciągu najbliższych 6 miesięcy, poinformowała spółka.

Danwood Holding potwierdził zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej oraz wprowadzenia swoich akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie, uzależniając ostateczną decyzję dotyczącą terminu od sytuacji rynkowej, podała spółka. Oferta obejmie do 24 mln istniejących akcji zwykłych serii B, stanowiących do 60% kapitału zakładowego.

LiveChat Software miał 24 065 klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat według stanu na 1 kwietnia 2018 r. wobec 19 251 rok wcześniej, co oznacza wzrost o 25% r/r, podała spółka. W marcu liczba klientów wzrosła o 374 firmy netto, dodano.

Lokum Deweloper zwiększył sprzedaż w I kwartale 2018 roku o 160% r/r, notując 304 sprzedane lokale, poinformowała spółka. Wynik ten znajduje odzwierciedlenie w zaawansowanej realizacji potencjału rozpoznań na lata 2018 i 2019, podkreśliła spółka.

Portfel zamówień Unibepu w części budowlano-infrastrukturalnej to 1,37 mld zł na 2018 r., a na kolejne lata - ok. 0,6 mld zł, podała spółka w raporcie rocznym.

Action szacuje, że jego spółka zależna Action Europe GmbH odnotowała 62 tys. euro EBITDA w 2017 r., natomiast prognoza na 2018 r. to 440 tys. euro, podała spółka.

Global Cosmed prognozuje, że w 2018 r. zanotuje przychody ze sprzedaży na poziomie 320 mln zł, a skonsolidowana EBITDA wyniesie 10 mln zł, poinformowała spółka.

Marvipol celuje w "co najmniej kilkunastoprocentowy" wzrost sprzedaży mieszkań w 2018 r. wobec 765 w ub. roku, poinformował prezes Mariusz Książek.

APS Energia odnotowała 2,89 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 2,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Global Cosmed podjął decyzję o o dokonaniu odpisu aktualizującego na wartości firmy, poinformowała spółka. W konsekwencji dokonanego odpisu wartości aktywów wynik grupy kapitałowej Global Cosmed zostanie obciążony za 12 miesięcy 2017 r. łączną kwotą odpisów w kwocie 57 229 tys. zł.

Zarząd Wieltonu wystąpił z wnioskiem do walnego zgromadzenia o wypłatę dywidendy z ubiegłorocznego zysku netto w wysokości 57 349 508,49 zł, nie podając jednak proponowanej wysokości dywidendy, podano w projektach walnego zgromadzenia, które zwołano na 26 kwietnia.

Unibep odnotował 25,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 31,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Marvipol Development odnotował 38,21 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej w 2017 r. wobec 40,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Ogółem zysk netto wyniósł 38,21 mln zł w 2017 r. wobec 45,64 mln zł w 2016 r.

Lone Star - większościowy akcjonariusz Globe Trade Centre (GTC) - rozważa sprzedaż wszystkich swoich akcji GTC inwestorowi strategicznemu lub finansowemu i nie rozważa wprowadzenia jakichkolwiek akcji na rynek publiczny w drodze przyspieszonego budowania księgi popytu, podało GTC w komunikacie.

Sfinks Polska złożył sprzedającemu zawiadomienie o przejściu do drugiego etapu inwestycji w Fabrykę Pizzy, w ramach którego nastąpi dalszy rozwój sieci, a docelowo - najpóźniej 31 marca 2021 r. - przejęcie 100% jej udziałów, podała spółka.

Work Service zawarł umowę sprzedaży posiadanych akcji Exact Systems na rzecz Cornerstone Partners oraz Oaktree Capital Management. Cena nabycia akcji posiadanych przez Work Service wyniesie 178,6 mln zł.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem