Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Przegląd prasy

Warszawa, 04.04.2018 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita

--Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) pracuje nad nowelizacją rekomendacji dla banków dotyczącą hipotek

--Maspex w ubiegłym zwiększył przychody ze sprzedaży do 4,4 mld zł. Prezes zapowiada, że ten rok będzie jeszcze lepszy

--Nie na długo wyhamowały podwyżki cen komunikacyjnych ubezpieczeń OC. Towarzystwa czekają nowe obciążenia, więc składki będą musiały iść w górę

--Nasza branża jest coraz mniej konkurencyjna, od dawna apelujemy o zmiany na poziomie krajowym i unijnym - mówi prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej

Parkiet

--Na 23 kwietnia zaplanowano nadzwyczajne walne zgromadzenie GPW, które ma wybrać prezesa na nową kadencję. Nie można wykluczyć, że w fotelu znów zasiądzie obecny szef warszawskiego parkietu Marek Dietl, który jest zainteresowany ponownym ubieganiem się o tę posadę

Dziennik Gazeta Prawna

--Okęcie powinno przestać obsługiwać nie tylko loty cywilne, ale też wojskowe. Te tereny lepiej przeznaczyć na rozwojowe projekty - mówi prezes PLL LOT Rafał Milczarski

--Wbrew rządowym oczekiwaniom nie zmalało uzależnienie polskiej gospodarki od zagranicznego kapitału. Przeszkodziła... hossa na giełdzie

Gazeta Wyborcza

--Ważą się losy obwodnicy Łomży, kluczowego odcinka trasy Via Baltica. Włoska firma po wygranej w przetargu na tę inwestycję zaskarżyła wybór swojej oferty

Puls Biznesu

--W 2017 r. został pobity rekord sprzedaży produktów Lotto. Wraz z dopłatami wyniosła ona 5,645 mld zł.

--Resort finansów pracuje nad ustawą o REIT-ach. Przywileje obejmą tylko inwestycje w mieszkania, ale będą znaczące polskie fundusze zapłacą mniej podatku niż Kowalski

ISBnews

--Zarząd GPW w związku przekazaniem przez spółkę Sadovaya Group do publicznej wiadomości raportu rocznego za rok obrotowy 2016, począwszy od środy, 4 kwietnia 2018 r. wznowi obrót akcjami tej spółki, poinformowała giełda.

--Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót na rynku NewConnect akcjami 5 spółek, podała giełda.

--Asbisc Enterprises Plc pracuje nad wprowadzeniem na rynek nowej marki własnej grupy pod nazwą Perenio, która będzie koncentrowała się na produktach i rozwiązaniach w obszarze Internetu Rzeczy (IoT), wynika z komunikatu spółki.

--Atal zawarł 714 umów deweloperskich w I kw. 2018 roku, co oznacza wzrost o ponad 6% r/r. poinformowała spółka. W marcu 2018 sprzedaż wyniosła 288 lokali, co oznacza najwyższy miesięczny rezultat w historii firmy, podano także.

--Michał Cieciórski złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa zarządu GPW z dniem 23 kwietnia, podała spółka.

--Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 4 174,3 mln zł na koniec marca br., podała spółka. Na koniec lutego br. było to 4 468,2 mln zł.

--Famur podpisał umowę z Jastrzębską Spółkę Węglową (JSW) na dostawę 102 szt. fabrycznie nowych sekcji liniowych obudowy zmechanizowanej i 8 szt. skrajnych wraz z niezbędnym wyposażeniem dla JSW KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Zofiówka, podał Famur. Wartość umowy netto to 85 018 800 zł.

--PBDiM Kobylarnia z grupy kapitałowej Mirbudu podjęła decyzję o nieprzystępowaniu do zawarcia umowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na rozbudowę estakady i węzła w ciągu drogi krajowej nr 1 (91) w m. Przechowo, poinformowała spółka. Wartość oferty brutto wyniosła 53,8 mln zł.

--i2 Development zawarł 123 umowy rezerwacyjne, deweloperskie i przedwstępne w I kwartale br., czyli o 25% więcej licząc rok do roku, podała spółka.

--Boryszew i Impexmetal zamierzają ująć ryzyka związane z decyzją Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego określającej zaległe zobowiązanie podatkowe spółki zależnej Hutmen w podatku VAT za IV kwartał 2014 roku w kwocie 3,04 mln zł, w sprawozdaniach finansowych za 2017 rok, poinformowały Boryszew i Impexmetal.

--Wartość przychodów ze sprzedaży detalicznej i hurtowej Bytomia w marcu br. wyniosła ok. 13,63 mln zł i była wyższa o ok.16,6% w skali roku, podała spółka.

--Zarząd BSC Drukarni Opakowań rekomenduje walnemu zgromadzeniu przeznaczenie na dywidendę 9,8 mln zł, tj. 1 zł na akcję, poinformowała spółka.

--Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC za marzec br. wyniosły 254,9 mln zł i były niższe o 19,3% r/r, podała spółka. Przychody za okres styczeń-marzec wyniosły ponad 692,7 mln zł i były niższe o 3,8% r/r.

--Comarch i True Corporation rozpoczęły współpracę w celu wdrożenia usług ComarchLoyalty Management i zastąpienia obecnie istniejącej aplikacji lojalnościowej: True You, podał Comarch. True You Loyalty jest lojalnościowym programem liczącym ponad 11 mln użytkowników na rynku tajskim.

--FTI Profit, którego akcje zadebiutowały dziś na rynku Newconnect, rozważa przeprowadzenie emisji obligacji oraz wprowadzenie ich na rynek Catalyst, poinformował prezes Łukasz Wasilewski.

--Zarząd PKO Banku Polskiego zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie na dywidendę 687,5 mln zł, tj. 24,8% zysku za 2017 r., co oznacza wypłatę w wysokości 0,55 zł na akcję, podał bank.

--Antoni Józwowicz złożył rezygnację z funkcji prezesa Polimeksu-Mostostalu, podała spółka.

--Zarząd Budimeksu zdecydował zarekomendować zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy w wysokości 17,61 zł brutto na jedną akcję, podała spółka.

--QubicGames otrzymał potwierdzenie wydania gry "Pirates: All Aboard!" na konsolę Nintendo Switch w Europie i Australii oraz w w Ameryce Północnej, Europie i Australii 13 kwietnia 2018 r., podała spółka.

--Grupa Lotos podpisała list intencyjny z Gminą Miasta Gdyni, który zakłada realizację dostaw wodoru do napędu autobusów z ogniwami paliwowymi, poinformowała spółka. Grupa Lotos planuje budowę instalacji oczyszczania oraz stację dystrybucji i tankowania wodoru w Gdańsku, dodano.

--Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) utworzy fundusz R1 FIZ, który odkupi obligacje GetBack będące w posiadaniu subfunduszu Quercus Ochrony Kapitału, podało TFI.

--Prairie Mining Limited rozpoczęło działania sądowe przeciw Ministerstwu Środowiska (MŚ) w związku z nieudzieleniem w przewidzianym prawem terminie prawa do użytkowania górniczego dla terenu obejmującego planowaną kopalnię Jan Karski w Lubelskim Zagłębiu Węglowym, podała spółka.

--PlayWay planuje premierę 10 gier w ciągu najbliższych 6 miesięcy, poinformowała spółka.

--Danwood Holding potwierdził zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej oraz wprowadzenia swoich akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie, uzależniając ostateczną decyzję dotyczącą terminu od sytuacji rynkowej, podała spółka. Oferta obejmie do 24 mln istniejących akcji zwykłych serii B, stanowiących do 60% kapitału zakładowego.

--LiveChat Software miał 24 065 klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat według stanu na 1 kwietnia 2018 r. wobec 19 251 rok wcześniej, co oznacza wzrost o 25% r/r, podała spółka. W marcu liczba klientów wzrosła o 374 firmy netto, dodano.

--Lokum Deweloper zwiększył sprzedaż w I kwartale 2018 roku o 160% r/r, notując 304 sprzedane lokale, poinformowała spółka. Wynik ten znajduje odzwierciedlenie w zaawansowanej realizacji potencjału rozpoznań na lata 2018 i 2019, podkreśliła spółka.

--Portfel zamówień Unibepu w części budowlano-infrastrukturalnej to 1,37 mld zł na 2018 r., a na kolejne lata - ok. 0,6 mld zł, podała spółka w raporcie rocznym.

--Action szacuje, że jego spółka zależna Action Europe GmbH odnotowała 62 tys. euro EBITDA w 2017 r., natomiast prognoza na 2018 r. to 440 tys. euro, podała spółka.

--Global Cosmed prognozuje, że w 2018 r. zanotuje przychody ze sprzedaży na poziomie 320 mln zł, a skonsolidowana EBITDA wyniesie 10 mln zł, poinformowała spółka.

--Marvipol celuje w "co najmniej kilkunastoprocentowy" wzrost sprzedaży mieszkań w 2018 r. wobec 765 w ub. roku, poinformował prezes Mariusz Książek.

--APS Energia odnotowała 2,89 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 2,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Global Cosmed podjął decyzję o o dokonaniu odpisu aktualizującego na wartości firmy, poinformowała spółka. W konsekwencji dokonanego odpisu wartości aktywów wynik grupy kapitałowej Global Cosmed zostanie obciążony za 12 miesięcy 2017 r. łączną kwotą odpisów w kwocie 57 229 tys. zł.

--Zarząd Wieltonu wystąpił z wnioskiem do walnego zgromadzenia o wypłatę dywidendy z ubiegłorocznego zysku netto w wysokości 57 349 508,49 zł, nie podając jednak proponowanej wysokości dywidendy, podano w projektach walnego zgromadzenia, które zwołano na 26 kwietnia.

--Unibep odnotował 25,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 31,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Marvipol Development odnotował 38,21 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej w 2017 r. wobec 40,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Ogółem zysk netto wyniósł 38,21 mln zł w 2017 r. wobec 45,64 mln zł w 2016 r.

--Lone Star - większościowy akcjonariusz Globe Trade Centre (GTC) - rozważa sprzedaż wszystkich swoich akcji GTC inwestorowi strategicznemu lub finansowemu i nie rozważa wprowadzenia jakichkolwiek akcji na rynek publiczny w drodze przyspieszonego budowania księgi popytu, podało GTC w komunikacie.

--Sfinks Polska złożył sprzedającemu zawiadomienie o przejściu do drugiego etapu inwestycji w Fabrykę Pizzy, w ramach którego nastąpi dalszy rozwój sieci, a docelowo - najpóźniej 31 marca 2021 r. - przejęcie 100% jej udziałów, podała spółka.

--Work Service zawarł umowę sprzedaży posiadanych akcji Exact Systems na rzecz Cornerstone Partners oraz Oaktree Capital Management. Cena nabycia akcji posiadanych przez Work Service wyniesie 178,6 mln zł.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem