Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 05.04.2018 (ISBnews) - Qumak podpisał drugi list intencyjny z Euvic oraz wspólnikami Euvic, który precyzuje warunki połączenia Qumaka z Euvic poprzez objęcie większościowego pakietu akcji Qumaka przez wspólników Euvic, poinformowała spółka.

"W nawiązaniu do intencji wyrażonych w liście intencyjnym zawartym przez strony 4 grudnia 2017 r. [...] strony postanowiły przystąpić do podjęcia niezwłocznych działań zmierzających do połączenia Qumak z Euvic poprzez objęcie większościowego pakietu akcji Qumak S.A. przez wspólników Euvic" - czytamy w komunikacie.

Przedmiotem transakcji będzie objęcie przez wspólników Euvic większościowego pakietu akcji Qumak w zamian za 100% udziałów w Euvic, podano także.

"Akcje Qumak obejmowane przez wspólników Euvic powstaną w drodze emisji akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Qumak. Emisja będzie składać się z (i) emisji akcji serii M obejmowanych przez wspólników Euvic w zamian za 100% udziałów w Euvic oraz z (ii) emisji akcji serii N opłaconych gotówkowo, mających zapewnić nowo powstałej grupie kapitał konieczny do restrukturyzacji kosztowej Qumak, wywiązania się z zaciągniętych zobowiązań, a także prowadzenia i rozwoju działalności" - czytamy dalej.

Strony szacują, że ostateczna wartość 100% udziałów Euvic nie przekroczy 220 mln zł, zaś wartość kapitału niezbędnego do stopniowego oddłużenia Qumak i do rozwoju działalności nowo powstałej grupy strony szacują na 50 mln zł.

Strony w treści drugiego listu intencyjnego wskazały okoliczności, które mogą mieć wpływ na warunki transakcji:

a. osiągnięcie redukcji i/lub rozłożenie na raty zadłużenia Qumak przez jego wierzycieli;

b. potwierdzenie zawarcia ugody w projekcie ISOK;

c. uplasowanie w całości gotówkowej części emisji serii N;

d. wdrożenie planu restrukturyzacji kosztów w zakresie wykorzystania powierzchni biurowych aktualnie wynajmowanych przez strony, z uwzględnieniem wieloletnich umów najmu zawartych przez Qumak;

e. niepojawienie się istotnych zobowiązań stron, w tym w szczególności z tytułu kar umownych w prowadzonych przez strony projektach, z tytułu nieprawidłowych rozliczeń publicznoprawnych czy innych istotnych roszczeń podniesionych względem stron;

f. pozytywna ocena wpływu planowanej transakcji na współpracę z instytucjami finansowymi i dystrybutorami technologii, podano także.

"Strony szacują, że wspólnicy Euvic po zakończeniu opisanej w niniejszym liście intencyjnym transakcji posiadać będą pomiędzy 65% a 75% akcji spółki. Dla ustalenia ostatecznego parytetu dokonana zostanie ostateczna wycena ww. akcji i udziałów" - czytamy dalej.

Celem transakcji jest utworzenie jednej z największych polskich grup kapitałowych, działającej w branży usług informatycznych na rynku polskim oraz za granicą, wykorzystującej model operacyjny grupy Euvic i potencjały obu firm, podano również.

"Wyniki finansowe Euvic oraz wdrożenie nowej strategii umożliwią nowo powstałej grupie osiągnięcie zyskowności już od pierwszego kwartału od połączenia (konsolidacji), a przewidywane dane finansowe grupy w roku 2020 kształtować się będą następująco: przychody rzędu 450 mln zł i zysk netto rzędu 30 mln zł" - czytamy dalej w materiale.

Nowo utworzona grupa kapitałowa będzie oferować obecnym i przyszłym klientom szybki i łatwy dostęp do wykwalifikowanej i efektywnej kosztowo kadry ponad 2 500 profesjonalistów o bardzo szerokim spektrum kompetencji z zakresu IT: od produkcji oprogramowania przez wdrażanie rozwiązań firm trzecich, zarządzanie bezpieczeństwem w chmurze, zarządzanie ciągłością działania, aż po wdrożenia, rozwój i utrzymanie infrastruktury oraz outsourcing, podano także.

"Wszystkie ostateczne i uzgodnione pomiędzy stronami założenia dotyczące transakcji zostaną przedstawione akcjonariuszom Qumak na zwołanym w tym celu walnym zgromadzeniu. W przypadku ich akceptacji przez walne zgromadzenie zarząd Qumak podejmie kroki zmierzające do odstąpienia od podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji na podstawie uchwały walnego zgromadzenia z dnia 4.01.2018 r. lub do zmiany treści tej uchwały (zwiększenia wartości podnoszonego kapitału z maksymalnie 30 mln akcji do maksymalnie 50 mln akcji)" - napisano w komunikacie.

Intencją stron jest przeprowadzenie wyżej opisanej transakcji do 30 czerwca 2018 r.

Euvic w porozumieniu z zarządem Qumak, przed finalną realizacją transakcji, przedstawi nową strategię działania grupy technologicznej Euvic z uwzględnieniem potencjału Qumak, a także nową strukturę holdingu, podsumowano.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.