Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 10.04.2018 (ISBnews) - Grupa BNP Paribas wspólnie z Bankiem BGŻ BNP Paribas (BNPP) zawarły umowę nabycia części działalności Raiffeisen Bank Polska (RBPL). Nabywana część działalności obejmuje podstawową działalność bankową RBPL z wyłączeniem portfela kredytów hipotecznych oraz kilku innych aktywów, podał BGŻ BNP Paribas. Cena nabycia wynosi 3,25 mld zł.

"Umowa transakcyjna przewiduje, że bank nabędzie Podstawową Działalność RBPL o zagwarantowanym kapitale podstawowym Tier 1 wynoszącym 3 400 mln zł (kapitał docelowy) za uzgodnioną cenę równą 3 250 mln zł (cena nabycia), włączając płatny z góry dodatek w wysokości 50 mln zł na poczet digitalizacyjnych projektów inwestycyjnych, które mają zostać zrealizowane w okresie od daty podpisania umowy transakcyjnej do dnia podziału" - czytamy w komunikacie.

"Powyższe implikuje mnożnik P/TBV (cena do wartości księgowej aktywów rzeczowych) w wysokości 0,95x na podstawie danych finansowych pro-forma Podstawowej Działalności RBPL na koniec 2017 r. oraz mnożnik P/BV (cena do wartości księgowej) w wysokości 0,87x na podstawie szacunkowej wartości księgowej pro-forma Podstawowej Działalności RBPL na dzień podziału, z uwzględnieniem przyjętej wartości aktywów niematerialnych Podstawowej Działalności RBPL" - czytamy dalej.

Podstawowa Działalność RBPL zostanie wydzielona z RBPL w drodze podziału przez wydzielenie i wniesiona do BGŻ BNPP. W pierwszej kolejności BNPP nabędzie od RBI mniejszościowy pakiet akcji w kapitale zakładowym RBPL, którego wysokość jest obecnie szacowana na ok. 45%, podano w prezentacji.

W dalszym kroku, BGŻ BNPP wyemituje ok. 49,6 mln akcji podziałowych na rzecz BNPP oraz RBI jako akcjonariuszy RBPL. Po dniu podziału, akcje RBPL, które znajdą się w posiadaniu BNPP przestaną istnieć, podczas gdy akcje podziałowe przydzielone RBI reprezentujące 9,8% kapitału zakładowego BGŻ BNPP zostaną nabyte od RBI przez BNPP lub osoby trzecie, podano dalej.

"Zamknięcie transakcji przewidywane jest w IV kwartale 2018, po otrzymaniu zgód regulacyjnych" - czytamy także.

BNPP podkreślił, że zawarcie umowy transakcyjnej jest zgodne ze strategią rozwoju konsekwentnie realizowaną przez zarząd banku, która zakłada dynamiczny wzrost zapewniający osiągnięcie najwyższego zwrotu z kapitału.

"Dzięki komplementarnym zakresom działalności obu banków transakcja pozwoli bankowi stać się jednym z czołowych uczestników rynku z aktywami ogółem w wysokości ponad 100 mld zł, umocni zajmowaną przez bank pozycję szóstego banku na rynku w Polsce i pozwoli dążyć do wejścia do pierwszej piątki" - napisano w komunikacie.

Wieloletnie doświadczenie pracowników Podstawowej Działalności RBPL, w szczególności w segmentach SME, bankowości korporacyjnej i faktoringu, bankowości prywatnej, a także sieci bankowości detalicznej, wzmocni rolę Banku BGŻ jako jednego z głównych uczestników polskiego sektora bankowego i zdolność Grupy BNP Paribas do przyczyniania się do rozwoju polskiej gospodarki, podkreślono również.

"Jako Grupa BNP Paribas jesteśmy gotowi wspierać bank w procesie konsolidacji, który pozwoli istotnie zwiększyć skalę działania banku, poprawić zyskowność i zbudować instytucję atrakcyjną dla klientów i pracowników. Chciałbym powitać koleżanki i kolegów z RBPL w Grupie BNP Paribas liczącej na całym świecie blisko 200 tys. pracowników. Jestem przekonany, że zespół zarządzający bankiem, doświadczony w realizacji podobnych złożonych procesów, wykorzysta ten potencjał i zbuduje dynamiczny oraz zaawansowany technologicznie bank z wielokanałowym dostępem i ofertą produktową na poziomie najlepszych na rynku" - powiedział Francois Benaroya, członek Komitetu Wykonawczego IRB w BNP Paribas, odpowiedzialny za działalność Grupy BNP Paribas w Polsce, Turcji i na Ukrainie, cytowany w komunikacie.

"Wierzę, że ta transakcja wzmocni naszą pozycję wśród największych banków w Polsce i przybliży nas do pierwszej piątki. Cieszymy się, że staniemy się aktywnym uczestnikiem konsolidacji polskiego sektora bankowego. Jest to dla nas szansa, by stworzyć bank większy, zyskowniejszy i efektywniejszy, który w pełni będzie odpowiadał rosnącym potrzebom naszych klientów" ? powiedział Przemek Gdański, kierujący pracami zarządu banku BGŻ BNP Paribas.

RBPL jest jednym z pionierów nowoczesnej bankowości. W wielu obszarach biznesowych połączony bank stanie się jednym z niekwestionowanych liderów rynku, dodał Gdański.

RBPL i BGŻ BNP Paribas dysponują komplementarnymi sieciami placówek. Połączona instytucja będzie równomiernie obecna zarówno w dużych miastach, jak i w średnich i mniejszych miejscowościach. Połączone jednostki IT nadal będą zlokalizowane w Warszawie i Krakowie, a struktury operacyjne pozostaną w Krakowie i Rudzie Śląskiej, wskazano także w materiale.

BGŻ podał w prezentacji, że na koniec 2017 r. aktywa Podstawowej Działalności RBPL wynosiły 39,8 mld zł, kredyty brutto klientów - 19 mld zł, a depozyty - 34,4 mld zł.

Łącznie Bank BGŻ i Podstawowa Działalność RBPL posiadały (na koniec ub.r.) zatem 112,6 mld zł aktywów, kredyty brutto (z wyłączeniem Buy Back Sell i revers repo) sięgały 74,8 mld zł, a depozyty - 88,8 mld zł.

Synergie kosztowe wyniosą 13% połączonej bazy kosztowej (na podstawie danych za 2017 z wyłączeniem podatku bankowego oraz kosztów integracji), podano także w prezentacji.

"Synergie kosztowe przed opodatkowaniem szacowane łącznie na 500 mln zł w latach 2019-2021. Koszty restrukturyzacji przed opodatkowaniem zakładane na poziomie 500 mln zł (bez odpisów z tytułu utraty wartości majątku)" - czytamy w prezentacji.

Harmonogram transakcji przewiduje podpisanie planu podziału przez BGŻ BNPP i RBPL do końca kwietnia br., podniesienie funduszy własnych BGŻ BNPP o 800 mln zł - do lipca 2018 r. Przewidywane uzyskanie zgody regulacyjnej i urzędu antymonopolowego to III kw. 2018 r., a przewidywany podział banku i zamknięcie transakcji - IV kw. 2018 r. Na 2019 r. zaplanowano fuzję operacyjną, podano też w prezentacji.

Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Na koniec 2017 r. jego aktywa wyniosły 72,75 mld zł.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem