Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 10.04.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska prezesa zarządu, wiceprezesa zarządu oraz 4 członków zarządu, wynika z opublikowanego ogłoszenia.

"Rada nadzorcza zaprasza do składania zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowiska: prezesa zarządu, wiceprezesa zarządu - dyrektora ds. eksploatacji, członka zarządu - dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych, członka zarządu - dyrektora ds. utrzymania infrastruktury, członka zarządu - dyrektora ds. realizacji inwestycji oraz członka zarządu - dyrektora ds. rozwoju i przygotowania inwestycji" - czytamy w ogłoszeniu.

Zgłoszenia kandydatów winny być doręczone w terminie do 25 kwietnia 2018 r. i w tym dniu zostaną otwarte. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne zostaną przeprowadzone do 30 maja 2018 r., podano również.

"W toku rozmów kwalifikacyjnych rada nadzorcza oceniać będzie w szczególności:

a) wiedzę o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa spółka,

b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek działających w grupie kapitałowej,

d) znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,

e) znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,

f) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,

g) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu,

h) znajomość przepisów prawa w zakresie dotyczącym działalności spółki,

i) wiedzę w zakresie innych zagadnień, o których mowa w § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. 2003 nr 55 poz. 476 ze zm.), z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A." - czytamy także.

Jeżeli na dane stanowisko ubiegać się będzie kandydat będący dotychczas członkiem zarządu, rada nadzorcza dokona oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska, podano też.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest zarządcą narodowej sieci kolejowej, odpowiedzialnym m.in. za układanie rozkładu jazdy dla pociągów pasażerskich, towarowych oraz specjalnych, bezpieczeństwo, utrzymanie infrastruktury i prowadzenie ruchu pociągów.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.